Антифрост! Защитете растенията си!

Антифрост 1ANTIFROST:

 Единствен по рода си
 Биологично произведен
 Произведен да укрепва, защитава и подпомага растенията и културите
 Съдържа над 50 минерала и няколко ензима
 Естествен и безопасен за околната среда
 Действието му продължава до 2 седмици след нанасяне
 Може да се смесва само с кисели продукти
 Укрепва растенията, подобрител на почвата и микробиалните торове
 Намалява нуждата от торове и химикали
 Намалява pH на почвата
 Усвоява свободния азот във въздуха и го вкарва в почвата
 Увеличава добива и качеството
 Увеличава устойчивостта на растенията към студ, измръзване, горещини, изсушаване
 Спестява енергия и намалява разходите

Съдържание: Общи минерали 0,5 – 0,6% W / W, протеини и естествени ензими; pH = 1,9 +/- 0,2

Начин на употреба: Нанесете под формата на фина мъгла по повърхността на цялото02 растение. Трябва да се приложи минимум 2 пъти по време на растежа и веднъж 1-2 дни преди студено и мразовито време. Разредете 0,5% на 100 л вода. Повторете веднъж седмично, ако е необходимо.

Съхранение: Да се съхранява само в оригиналната опаковка и много добре затворена, на температура от 10°C до 30°C. Пазете далеч от деца. Пазете от храни, напитки и фуражи.

Какво представлява Antifrost?

03

• Произведен да укрепва, защитава и подпомага растенията и културите
• Произвежда се само във Великобритания
• Биологично произведен
• Съдържа над 50 минерала и няколко ензима
• Естествен и безопасен за околната среда
• Биологична и екологична помощ за растенията и културите
• Разрежда се до 200 литра
• Разпръскан, като мъгла до точката на оттичане
• Действието му продължава до 2 седмици след нанасяне
• Може да се смесва само с кисели продукти
• Единствен по рода си
• Укрепва растенията, подобрител на почвата и микробиалните торове

Какви са ползите от Antifrost?

• Увеличава устойчивостта на растенията към студ, измръзване, горещини и ограничава външното и вътрешното въздействие на неблагоприятните условия на околната среда
• Подобрява приемането на хранителни вещества и чрез това повишава фотосинтезата на растенията
• Увеличава добива и качеството посредством увеличаване нивата на хранителните вещества, масла, въглехидратите и протеина в културите.
• Може да се използва и при култури в парници, като това ще доведе до по-нисък разход за отопление
• Усвоява свободния азот във въздуха и го вкарва в почвата
• Намалява патогените, следователно може да се използва за санитация на почвата
• Намалява нуждата от торове и химикали
• Намалява pH на почвата

Как действа?

ANTIFROST се разпръсква като мъгла до точката на оттичане върху цялата повърхност на растенията. Порите на листа на растението ще абсорбират ензимите и протеините в рамките на първите шест часа от прилагането.

Ензимите и протеините се използват от растения за различни цели. Те ще накарат растенията да произвеждат собствените си протеини и аминокиселини, които ще им дадат сила, за да издържат студените и мразовити условия. Тези протеини се използват от растенията и се превръщат в това, от което растенията се нуждаят, за да подобрят качеството, добива и храненето.

ANTIFROST ще увеличи фотосинтезата, като това ще увеличи осмотичното налягане в корените. Следователно ще се увеличи приемът на вода и хранителни вещества от влагата във въздуха и почвата. В резултат на това растенията ще бъдат по-устойчиви на горещи и сухи условия.

Технически спецификации

ANTIFROST се състои от над 60 елемента от периодичната таблица

Класификация: Органичен тор, растителен антифриз. pH 2 +/-0.2

Съхранение:10º-30ºC. Годност: 3 години

Инструкции за потребителя

Обща информация и начин на използване:

• ANTIFROST може да намали точката на замръзване на растенията до 7ºC
• Пръска се под формата на пулверизирана мъгла по цялото растение до точката на оттичане.
• За да подобрите добива и качеството, прилагайте във фазата на цъфтеж и продължете да пръскате на всеки 15 дни.
• Винаги разреждайте ANTIFROST с вода за всички приложения. За най-добри резултати винаги използвайте нехлорирана вода с температура между 10-30ºC. Ако не е възможно, изчакайте нивата на хлор да са минимални, преди да смесите ANTIFROST с водата в резервоара. Не смесвайтес вода, която има рН над 7.0
• ANTIFROST ще има различно ниво на въздействие върху различните растения. Това се основава на възрастта на растението, генетичните свойства, среда в която расте, температурата и почвените условия и допълнителните торове, използвани върху него. Не всяко растение може да произвежда протеините и аминокиселините, придаващи тези студоустойчиви качества. Ако могат да произвеждат такива, ANTIFROSTще ги накара да произвеждат повече или всички от тях.

Концентрираният ANTIFROST има рН 1.9-2.1, което е киселинно. Не трябва да се смесва с химикали и пестициди с рН повече от 7.0 или овлажняващи вещества, тъй като ще блокира оборудването, използвано за пулверизиране, и ANTIFROST ще загуби всички свои качества.
• Изберете тихо време за всички приложения. Освен ако не вали силно след прилагане, ANTIFROST ще осигури защита след около 6 часа.
• За най-добра защита прилагайте два дни преди студено или мразовито време. Едно приложение най-малко 6 часа преди измръзване ще осигури добра защита.
• ANTIFROST няма да действа, ако растенията са под стрес от влиянието на студа. Препоръчва се да се прилага около 10:00 или 16:00 часа при над 12ºC за оранжерийни растения и над 9ºC за външни растения. Ако това не е възможно, приложете по времена най-горещото време на деня.

Покритието на 1 kg (литър) от ANTIFROST ще зависи от нивото на разпръскване на пръскачката, размера на растението, площта на растението и разстоянието между растенията.
• Тозипродукт временно ще подпомогне растенията до 15 дни, но няма да даде възможност на растенията да растат извън обичайните си местообитания.
• В оранжериите ANTIFROST ще повиши устойчивостта на растенията към студ и мраз. Нивата на отопление могат да се понижат и в някои случаи отоплението може да не е необходимо изобщо.
• Биоминералното съдържание на ANTIFROST лесно се абсорбира от листата, стъблото и корените на растенията. В кратък период от време растенията започват да имат силна метаболитна активност, а съдържанието на аминокиселини, протеини, захари, масла, витамини, минералии особено протеините срещу студ и мраз ще се увеличи. Плодовете стават по-големи, по-тежки, по-лъскави, по-вкусни и ще има по-висок добив и по-добро качество.

ANTIFROST увеличава фотосинтеза. Това увеличава осмотичното налягане и поемането на вода и хранителни вещества от корените на растенията. Следователно, растенията могат да издържат на гореща и суха среда в по-висока степен. Листата стават по-дебели и по-здрави. Тези свойства правят растенията по-силни срещу външните нежелани условия.
• Когато ANTIFROST се прилага в почвата, той намалява рН. Благодарение на продукта растенията извличат свободния азот от въздуха и го вкарват в почвата, и количеството чист азот, поет в почвата, е около 60-80 кг на хектар за една година.
• ANTIFROST ще осигури по-добри резултати на здравите растения. Но няма да излекувасъществуващите наранявания върху растенията

Проучвания и тестове

• Резултати от лабораториятаADAS
• Полеви опити

Оценка на въздействието на ANTIFROST върху измръзване на растенията и зависимостта между растежа и температурата.
Доклад от проучване на ADAS UK Ltd., от февруари до юли 2006 г.
Автор на отчета:
Dr Jeremy Wiltshire ADAS Terrington
TerringtonSt Clement KING’S LYNN Norfolk PE34 4PW
Tel:01553 828621 Fax: 01553 827229
Mobile:07887 632771 E-mail: jeremy.wiltshire@adas.co.uk

Резултат от експеримент с картофи

Първото поникване беше на 3 Април, а пълното поникване беше на 10 Април. Прогресът на поникване е показан на фигура 1 . За всяка отделна дата няма разлика в статистическите данни от поникването на растенията, които са третирани с ANTIFROST и тези, които не са третирани. Въпреки това, анализът на набора от данни като цяло, показва, че чрез приспособяване на кривите, поникването на третираните с ANTIFROST растения е последователно и значително по-бързо от поникването на нетретирани растения с около 12%, което се равнява на приблизително един ден.

04

 

Разликите в жизнеността не са статистически значими при ниво на вероятност от 5%, но
има значителни разлики на 10% . На 09 май (Фигура 2), жизнеността е по-ниска при
растенията с приложение на ANTIFROST върху клубените в сравнение с други
третирания (Р = 0.083). Въпреки това, на 26 май жизнеността е по-голяма при растенията,
третирани с ANTIFROST, в сравнение с нетретираните растения

05

 

След излагане на измръзване в камерата, всички растения са повредени от измръзването. Трите растения, третирани с ANTIFROST, са по-малко увредени от трите нетретирани растения (средни стойности: за лечение с ANTIFROST, 57% загубена площ на листа в сравнение с 73% при нетретираните). Тези данни не са анализирани статистически, тъй като има твърде малко повторения.

06

 

Заключения относно опитите с картофи
Дискусия
Това проучване предоставя допълнителни доказателства за активността на продукта, за да съпътства ясни доказателства за подобрена устойчивост към измръзване на ягоди в друго проучване, докладвано в този документ.
• Третирането с ANTIFROST оказва напредък, дори един ден след прилагането му върху семента. Този малък, но статистически значим ефект показва по-бързото нарастване на кълновете след засаждане в студена почва. Датата на засаждане е приблизително пет седмици по-рано от нормалната дата на засаждане за този обект.
• Има известни признаци, че ANTIFROST ускорява растежа (очевидно от увеличаването на броя на листата на стъблото) и, шест седмици след поникването, е повишена жизнеността.
• Изпитването за устойчивост към измръзване с помощта на камера не е направено в идеални условия за тестването на този продукт. Дистрибуторът на ANTIFROST твърди, че активността на продукта е най-добра, когато растенията са изложени на измръзване, което се проявява като постепенно понижаване на температурата, следвайки естествения температурен профил. Използваната за този тест камера не е подходяща за симулиране на естествен дневен температурен профил. Въпреки това, за всяка от трите изпитани двойки растения, третиранитес ANTIFROST растения са по-малко увредени от нетретираните растения.

Ефект от ANTIFROST на увредена от измръзване ягода

ягода

Температурата в камерата се понижава постепенно, докато се достигне минималната температура от -3 ° C. След 2.5 часа при -3 ° С, температурата се повишава прогресивно до стайна температура и растенията се връщат до стайни условия. Промените в температурата са предназначени да имитират профила на температурната промяна, която може да настъпи в околната среда във Великобритания през май (Фигура 8).

09

Фигура 8. Температурна скала по време на излагане на
измръзване на ягодовите растения.

Резултати:
• Общото между двете третирания е, че падането на венчелистчетата по време на периода на охлаждане, преди да се достигне минималната температура на замръзване и дори през първите 6 часа след размразяването, в койтомомент венчелистчетата не показват признаци на промяна в цвета.
• След 24 часа запазените венчелистчета или не са се обезцветили, или са проявили признаци на потъмняван е в най-отдалечените си ръбове, като не надвишават 20% от повърхността на венчелистчето.
• Цветното легло (в центъра на цветето) на цветовете показват потъмняване в двете третирания.
• Увреждането и къдренето на листата обикновено засяга около 20% от цялата площ на листа, с ограничено обезцветяване. Не е имало признаци за преовлажняване или изсушаване в увредените части.
• Резултатите от оценката след 24 часа са показани на фигура 9.
• Ефектите на ANTIFROST върху увреждането на базалните листа, венчелистчетата и падането на венчелистчетата са статистически значими (Р <0.05). Ефектите върху къдренето на листа и разрушаването на дръжката на цвета или листа не са статистически значимип ри праг на вероятност от 5%.
• След 48 часа не се наблюдават никакви допълнителни симптоми на увеждане на листата, което показва, че увреждането, наблюдавано след 24 часа, не е прогресивно. Обаче потъмняването на тъканите на цветното легло е очевидно при двете третирания (Фигура 10).
• Тези данни бяха анализирани с помощта на генерализирани линейни модели, обработващи данните като биномни. Резултатите показват, че прилагането на ANTIFROST е довело до значително намаляване на увреждането на цветните легла (Р = 0.047). 39% от нетретираните цветя показват значително потъмняване, а 23% от третираните растения са засегнати по подобен начин.

10

Дискусия
• Симптомите на увреждане, където са се появили, са изразени с еднаква тежест в третираните и нетретирани растения. Въпреки това, е ясно, че честотата на увреждане на цвета и листата е била намалена с третирането.
• Прилагането на ANTIFROST намалява базалното увреждане на листата, потъмняването на венчелистчетата, падането на венчелистчетата. Тези резултати демонстрират потенциала на ANTIFROST за намаляване на случаите на измръзване на листата и цветовете при ягодовите растения.
• Цветовете, които проявяват признаци на потъмняване, обикновено не образуват плодове. Увреждането от измръзване от този тип вероятно ще повлияе на времето за образуване на плодове, в следствие на което ще има намаляване на добива за кратък период, когато увредените цветове биха произвели зрели плодове. Това би увеличило променливостта на добива, което би затруднило производителите да гарантират постоянни доставки за клиентите.
• Когато измръзването причинява потъмняване на търговските култури обичайно е другите цветове, които не показват признаци на потъмняване, да бъдат увредени в по-малка степен.Тези по-малко повредени цветове произвеждат плодове, които са деформирани и често не могат да бъдат продавани. Доходността на продаваните плодове намалява и непрекъснатостта на доставките е по-трудна.
• Поддържането на здрави листа е важно за увеличаването на добива и размера на плодовете. По този начин се очаква ефектът от измръзването върху увредените листа да повлияе на добива и размера на плодовете.
• Заключението е, че прилагането на ANTIFROST има потенциал да намали риска от икономически загуби от измръзване, като намали увреждането на цветята и листата при появата на такива условия.
Потвърждение
• Професор Брайън Гроутв Writtle College с благодарност признава за помощта при излагането на растенията към измръзване, оценки на щетите от замръзване, както и снимките в този доклад.

11
12
13
15
16
Резюме

ANTIFROST:
•БИОЛОГИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАСТЕНИЯТА
• ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ СТУД, ЗАМРЪЗВАНЕ, ГОРЕЩИНИ И ВЪДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• НАМАЛЯВА НУЖДАТА ОТ ТОРОВЕ И ХИМИКАЛИ
• СПЕСТЯВА ЕНЕРГИЯ И НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ
• УВЕЛИЧАВА ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО
• БЕЗОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
• РАБОТИ ВЪРХУ ПОЧТИ ВСИЧКИ РАСТЕНИЯ
• ИМА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВИЕ -ДО ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД НАНАСЯНЕ
• РЕВОЛЮЦИОНЕН И УНИКАЛЕН

Начин на употреба: Нанесете под формата на фина мъгла по повърхността на цялото растение. Трябва да се приложи минимум 2 пъти по време на растежа и веднъж 1-2 дни преди студено и мразовито време. Разредете 0,5% на 100Л вода. Повторете веднъж седмично, ако е необходимо.

Когато се използва в сертифицирани биологични ферми, моля, консултирайте се с вашия сертифициращ орган/
Препоръки:
Винаги четете етикета преди употреба
Прегледайте информацията за безопасност преди употреба
Дръжте далеч от огън.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Избягвайте изхвърлянето в околната среда. Носете защитни ръкавици / защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето.
След контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода.
След контакт с очите: Измийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива. Продължете да промивате. Незабавно се обадете в Токсикологичен център или на лекар.
При поглъщане: Пийте газирана вода или мляко. Предизвикайте повръщане. Незабавно потърсете спешна медицинска помощ.
Изхвърлете съдържанието / контейнера в контейнер за събиране или рециклиране, или изхвърлете в съответствие с приложимите разпоредби.
СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява само в оригиналната опаковка и много добре затоврена на температура от 10°C до 30°C. Пазете далеч от деца. Пазете от храни, напитки и фуражи.
ОТГОВОРНОСТ: Съхранението и използването на този продукт е извън нашия контрол. Потребителят носи отговорност за неправилната употреба.
Производителят и дистрибуторът не носят отговорност за последствията от злоупотребата с продукта.
Партиден №: вижте опаковката
Дата на производство: вижте опаковката
Съдържание : 1L
Годност: 2 години
Произведено във Великобритания
 Действието му продължава до 2 седмици след нанасяне
 Може само да се смесва с кисели продукти
 Укрепва растенията,подобрител на почвата и микробиални торове
 Намалява нуждата от торове и химикали
 Намалява pH на почвата
 Усвоява свободния азот във въздуха и го вкарва в почвата
 Увеличава добива и качеството
 Увеличава устойчивостта на растенията към студ, измръзване, горещини, изсушаване
 Спестява енергия и намалява разходите