Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16.04. – 19.04.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 260 - 335 -
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 270 - 290 -
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 580 -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
6 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
7 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
8 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 4000 -
9 Скрап – алуминий 2430 - 2430 -
10 Скрап – бронз 4950 - 4950 -
11 Скрап от мед 8100 - 8100 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1730.00 – 1830.00   1730.00 – 1830.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 2040.00 – 2110.00   2040.00 – 2110.00 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1831.00 – 1939.00   1831.00 – 1939.00 -
15 Гориво за отопление лв./хил.л 1671.83 – 1685.00   1671.83 – 1685.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1804   1804 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 780.00 – 820.00   780.00 – 820.00 -
18 Авиационнен бензин лв./хил.л       -
19 Антифриз лв./хил.л 3650.00 – 5530.00   3650.00 – 5530.00 -
20 Греси лв/кг. 6.5   6.5 -
21 Хидравлични масла лв./хил.л 3360.00 – 6060.00   3360.00 – 6060.00 -
22 Двигателни масла лв./хил.л 3280.00 – 5480.00   3280.00 – 5480.00 -
23 Диференциални масла лв./хил.л. 4110.00 – 7270.00 - 4110.00 – 7270.00 -
24 Въглища тип „Донбас“ 450 - 450 -
  Центр.курс на БНБ за 19.04.2019 1 USD = 1.73852 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  10.04.2019 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование  м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  9.04. – 12.04.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 260 -5 270 -
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 270 20 290 30
3 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 580 -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
6 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
7 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
8 Бензин А-95 H лв./хил.л 1758.33 – 1791.67   1758.33 – 1791.67 -
9 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1875.00 – 1892.00   1875.00 – 1892.00 -
10 Газ пропан бутан лв./хил.л 785.00 – 808.33   785.00 – 808.33 -
11 Спирачни течности лв/хил.л 4875   4875 -
12 Греси лв/кг. 2.83   2.83 -
13 Хидравлични масла лв./хил.л 4750.00 – 5300.00   4750.00 – 5300.00 -
14 Моторни масла лв./хил.л 5416.67   5416.67 -
15 Трансмисионни масла лв./хил.л 8708.33   8708.33 -
  Центр.курс на БНБ за 12.04.2019 1 USD = 1.73635 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  03.04.2019 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование  м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  02.04 – 05.04.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 265 - 270 -
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 250 - 260 -
3 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
4 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
5 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
6 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
7 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
8 Скрап от алуминий 1200.00 – 1900.00 - 1200.00 – 1900.00 -
9 Скрап от желязо 140.00 – 150.00 - 140.00 – 150.00 -
10 Скрап – олово 800.00 – 900.00 - 800.00 – 900.00 -
11 Скрап от месинг 4050 - 4050 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1691.67 – 1799.60 - 1691.67 – 1799.60 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 2108.33 - 2108.33 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1858.33 – 1916.67 - 1858.33 – 1916.67 -
15 Дизелово гориво – зимно, клас Е 1906.59 - 1906.59 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1842.67 - 1842.67 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 783.33 – 816.67 - 783.33 – 816.67 -
  Центр.курс на БНБ за 05.04.2019 1 USD = 1.74332 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  26.03. – 29.03.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 265 - 270 -20
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 250 - 250 -
3 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
4 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
5 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
6 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
7 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
8 Скрап от алуминий 1900 - 1900 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 – 1770.00 - 1716.67 – 1770.00 -
10 Бензин А-98 H лв./хил.л 1725 - 1725 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1744.00 – 1930.00 - 1744.00 – 1930.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1614.00 – 1711.22 - 1614.00 – 1711.22 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 816.67 – 840.0 - 816.67 – 840.0 -
14 Смазочни материали лв./хил.л 5000.00 – 5690.00 - 5000.00 – 5690.00 -
  Центр.курс на БНБ за 29.03.2019 1 USD = 1.74347 лева


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 19.03. – 22.03.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 260 -10 290 -
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 300 -
3 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
4 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
5 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
6 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
7 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
8 Бензин А-95 H лв./хил.л 1628.00 – 1770.00 - 1628.00 – 1770.00 -
9 Бензин А-98 H лв./хил.л 1916.67 - 1916.67 -
10 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1753.73 – 1930.00 - 1753.73 – 1930.00 -
11 Гориво за отопление лв./хил.л 1641.35 – 1700.00 - 1641.35 – 1700.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1830.40 – 1911.00 - 1830.40 – 1911.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 790.00 – 850.00 - 790.00 – 850.00 -
14 Авиационнен бензин лв./хил.л   -   -
15 Антифриз лв./хил.л 6330 - 6330 -
16 Греси лв/кг. 7.5 - 7.5 -
17 Хидравлични масла лв./хил.л 3300.00 – 4920.00 - 3300.00 – 4920.00 -
18 Моторни масла лв./хил.л 3200.00 – 5670.00 - 3200.00 – 5670.00 -
19 Трансформаторно масло лв./хил.л 8000 - 8000 -
20 Трансмисионно масло лв./хил.л 5830.00 – 6000.00 - 5830.00 – 6000.00 -
  Центр.курс на БНБ за 22.03.2019 1 USD = 1.7176 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   12.03. – 15.03.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 270 - 290 -
2 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 300 -
3 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
4 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
5 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
6 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
7 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
8 Бензин А-95 H лв./хил.л 1633.00 – 1730.00 - 1633.00 – 1730.00 -
9 Бензин А-98 H лв./хил.л 1908.33 – 2060.00 - 1908.33 – 2060.00 -
10 Бензин А-96 H лв./хил.л 1791.67 - 1791.67 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1816.67 – 1900 - 1816.67 – 1900 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1675.00 – 1686.51 - 1675.00 – 1686.51 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1700.75 – 1830.00 - 1700.75 – 1830.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 – 820.00 - 791.67 – 820.00 -
15 Моторни масла лв./хил.л 16000 - 16000 -
16 Смазочни материали лв/ хил.л 5800 - 5800 -
17 Пелети 360 - 360 -
  Центр.курс на БНБ за 15.03.2019 1 USD = 1.73159 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  05.03. – 08.03.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 -30 340 -30
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 300 -30 310 -30
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 250 -20 N.Q. -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
6 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
7 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
8 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
9 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
10 Скрап от черни метали 140.00 – 150.00 - 140.00 – 150.00 -
11 Скрап – цветни метали 1100.00 – 1200.00 - 1100.00 – 1200.00 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1690.00 – 1730.00 - 1690.00 – 1730.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 2010 - 2010 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1840.00 – 1890.00 - 1840.00 – 1890.00 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1733.00 – 1745.21 - 1733.00 – 1745.21 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 790.00 – 820.00 - 790.00 – 820.00 -
17 Метан лв/хил.н.куб.м. 1179.07 - 1179.07 -
18 Антифриз лв./хил.л 4550 - 4550 -
19 Течност за чистачки лв./хил.л 2725 - 2725 -
20 Греси лв/кг. 3.23 - 3.23 -
21 Хидравлични масла лв./хил.л 8083.33 - 8083.33 -
22 Моторни масла лв./хил.л 16000 - 16000 -
23 Двигателно масло лв./хил.л 8483.33 - 8483.33 -
24 Диференциално масло лв./хил.л. 10991.67 - 10991.67 -
  Центр.курс на БНБ за 08.03.2019 1 USD = 1.73528 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  26.02. – 01.03.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 360 -20 370 -20
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 -10 340 -10
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 260 -10 270 -10
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
6 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
7 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
8 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3984 -
9 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1658.33 – 1670.00 - 1658.33 – 1670.00 -
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 1941.67 - 1941.67 -
12 Дизелово гориво за отопление лв./хил.л 1660.00 – 1684.00 - 1660.00 – 1684.00 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1788.08 – 1890.00 - 1788.08 – 1890.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1639.04 – 1822.30 - 1639.04 – 1822.30 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 683.33 – 810.00 - 683.33 – 810.00 -
16 Метан 1050 - 1050 -
17 Антифриз лв./хил.л 4458.33 - 4458.33 -
18 Спирачни течности лв/хил.л 10316.67 - 10316.67 -
19 Хидравлични масла лв./хил.л 7916.67 - 7916.67 -
20 Моторни масла лв./хил.л 8000 - 8000 -
21 Трансмисионно масло лв./хил.л 10366.67 - 10366.67 -
22 Двигателно масло лв./хил.л 8308.33 - 8308.33 -
23 Диференциално масло лв./хил.л. 10766.67 - 10766.67 -
  Центр.курс на БНБ за 01.03.2019 1 USD = 1.71324 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  27.02.2019 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование  м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 12 – 15.02 2019 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 20 380 20
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 10 350 20
3 Фуражен ечемик        
  незабавна доставка – EXW 380 - 390 -
4 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 290 30 280 10
5 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 560 - 580 -
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
8 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 1000 -
9 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
10 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
11 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
12 Техническа сол, на кристали 90 - 90 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1438.00 – 1775.00 - 1438.00 – 1775.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1581.00 – 1870.00 - 1581.00 – 1870.00 -
15 Дизелово гориво с добавки лв./хил.л 2050.00 – 2058.33 - 2050.00 – 2058.33 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1762.56 – 1841.67 - 1762.56 – 1841.67 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1606.00 – 1826.00 - 1606.00 – 1826.00 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 770 - 770 -
19 Антифриз лв./хил.л 7908.33 - 7908.33 -
20 Смазочни материали лв./хил.л 10490.00 – 11670.00 - 10490.00 – 11670.00 -
21 Моторно масло лв./л 7833.33 - 7833.33 -
  Центр.курс на БНБ за 15.02.2019 1 USD = 1.73574 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  05.02. – 08.02.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 350 -10 360 -30
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 -10 330 -10
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 260 -10 270 -20
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1660 - 1660 -
12 Бензин А-98 H лв./хил.л 1736 - 1736 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 1830 - 1830 -
14 Гориво за отопление лв./хил.л 1689.5 - 1689.5 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1659 - 1659 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 780.00 – 820.00 - 780.00 – 820.00 -
17 Антифриз лв./хил.л 5800 - 5800 -
18 Смазочни материали лв./хил.л 5800 - 5800 -
19 Моторно масло лв./л 25.1 - 25.1 -
20 Дърва за горене – дъб лв/куб.м. 70 - 70 -
  Центр.курс на БНБ за 08.02.2019 1 USD = 1.72396 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ) 06.02.2019 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование  м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340

 

29.01 – 01.02.2019 СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА        
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 360 -10 390 -10
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 -20 340 -40
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 270 - 290 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1508.33 – 1630.00 - 1508.33 – 1630.00 -
12 Бензин А-98 H лв./хил.л 1870.00 – 1900.00 - 1870.00 – 1900.00 -
13 Бензин А-100 H лв./хил.л 1841.67 - 1841.67 -
14 Бензин А-96 H лв./хил.л 1610 - 1610 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1625.00 – 1807.00 - 1625.00 – 1807.00 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1753.00 – 1810.55 - 1753.00 – 1810.55 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1566.00 – 1687.80 - 1566.00 – 1687.80 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 666.67 – 750.00 - 666.67 – 750.00 -
19 Метан лв/кг 0.99 - 0.99 -
20 Греси лв/кг. 3.33 – 4.07 - 3.33 – 4.07 -
21 Смазочни материали лв./хил.л 2700 - 2700 -
22 Хидравлични масла лв./хил.л 4230.00 – 5800.00 - 4230.00 – 5800.00 -
23 Моторни масла лв./л 4000 - 4000 -
  Центр.курс на БНБ за 01.02.2019 1 USD = 1.7025 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  22.01 – 25.01.2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 10 400 30
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 350 10 380 30
3 Царевица        
  незабавна доставка -февруари 2019 г. 250 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 270 - 290 -10
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Слънчогледово олио, бут. х 1 л. лв/л. N.Q. - 1.8 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1566.67 – 1641.67 - 1566.67 – 1641.67 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1733.33 – 1808.33 - 1733.33 – 1808.33 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1650.00 – 1703.33 - 1650.00 – 1703.33 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 683.33 – 800.00 - 683.33 – 800.00 -
15 Антифриз лв./хил.л 5025.00 – 7908.33 - 5025.00 – 7908.33 -
16 Спирачни течности лв/хил.л 10416.67 – 11666.67 - 10416.67 – 11666.67 -
17 Греси и смазочни материали лв/хил.л 9525 - 9525 -
18 Смазочни масла лв./хил.л 7158.33 – 10491.67 - 7158.33 – 10491.67 -
19 Хидравлични масла лв./хил.л 6991.67 – 10291.67 - 6991.67 – 10291.67 -
20 Моторни масла лв./хил.л 7116.67 – 7833.33 - 7116.67 – 7833.33 -
21 Редукторнo маслo лв./хил.л 8308.33 - 8308.33 -
22 Въглища, тип „Брикети“ 362 - 362 -
23 Пелети 450 - 450 -
  Центр.курс на БНБ за 25.01.2019 1 USD = 1.72457 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  23.01.2019 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  15-18 януари 2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 360 - 370 -10
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 340 - 350 -
3 Царевица        
  незабавна доставка -февруари 2019 г. 250 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 270 -10 300 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1558.00 – 1575.00 - 1558.00 – 1575.00 -
10 Бензин А-98 H лв./хил.л 1750.00 – 1891.67 - 1891.67 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1725.00 – 1741.67 - 1725.00 – 1741.67 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1580.00 – 1676.75 - 1580.00 – 1676.75 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1644.33 – 1738.00 - 1644.33 – 1738.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 725 - 725 -
15 Антифриз лв./хил.л 7908.33 - 7908.33 -
16 Спирачни течности лв/хил.л 11666.67 - 11666.67 -
17 Греси и смазочни материали лв/хил.л 9525 - 9525 -
18 Смазочни масла лв./хил.л 10491.67 - 10491.67 -
19 Хидравлични масла лв./хил.л 6991.67 - 6991.67 -
20 Моторни масла лв./хил.л 7408.33 – 7833.33 - 7408.33 – 7833.33 -
  Центр.курс на БНБ за 18.01.2019 1 USD = 1.71624 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 8 – 11 януари 2019 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 360 - 380 -
2 Царевица        
  незабавна доставка -февруари 2019 г. 250 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 280 - 300 -
3 Овес, насипно 280 - N.Q. -
4 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, Китай N.Q. - 3500 -
6 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
7 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
8 Бензин А-95 H лв./хил.л 1560.00 – 1600.00 - 1560.00 – 1600.00 -
9 Бензин А-98 H лв./хил.л 1880 - 1880 -
10 Дизелово гориво лв./хил.л 1617.38 – 1770.00 - 1617.38 – 1770.00 -
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1669.96 – 1711.00 - 1669.96 – 1711.00 -
12 Газ пропан бутан лв./хил.л 720.00 – 730.00 - 720.00 – 730.00 -
13 Антифриз лв./хил.л 3250.00 – 3350.00 - 3250.00 – 3350.00 -
14 Греси лв/кг 7.50 – 10.70 - 7.50 – 10.70 -
15 Моторни масла лв./хил.л 8000 - 8000 -
16 Смазочни материали лв/ хил.л 4900.00 – 5830.00 - 4900.00 – 5830.00 -
17 Редукторнo маслo лв./хил.л 9350 - 9350 -
18 Компресорно масло лв./хил.л 6700 - 6700 -
  Центр.курс на БНБ за 11.01.2019 1 USD = 1.69556 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 1
2, 3 и 4 януари 2019 година
 
Търгува се в лева/тон, без ДДС    
  Ц Е Н И
  КУПУВА ПРОДАВА
  min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – EXW 350.00 – 360.00 N.Q.
Количество (тона) 1000.00 0.00
     
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК    
незабавна доставка – EXW 340.00 – 350.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
     
ЦАРЕВИЦА    
незабавна доставка, EXW 260.00 – 270.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
     
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД    
незабавна доставка, EXW 520.00 – 530.00 N.Q.
Количество (тона) 200.00 0.00
     
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com    
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  18 – 21 декември 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 350 - 360 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 - 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 280 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1591.67 – 1650.0 - 1591.67 – 1650.0 -
10 Бензин А-95 H, зимен, клас С 1242.36 - 1242.36 -
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1641.00 – 1820.00 - 1641.00 – 1820.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1556.60 – 1752.00 - 1556.60 – 1752.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 762.18 – 800.00 - 762.18 – 800.00 -
14 Природен газ метан лв/хил.н.куб.м 705.03 - 705.03 -
15 Спирачни течности лв./хил.л 4166.67 - 4166.67 -
16 Греси лв./кг 9.52 – 9.99 - 9.52 – 9.99 -
17 Моторни масла лв./хил.л 19375.00 – 20830.00 - 19375.00 – 20830.00 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л 8083.33 – 8308.33 - 8083.33 – 8308.33 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 5266.67 - 5266.67 -
  Центр.курс на БНБ за 21.12.2018 1 USD = 1.708 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 11 – 14 Декември 2019
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 350 20 360 10
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 20 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1616.67 – 1666.67 - 1616.67 – 1666.67 -
10 Бензин А-98 H лв./хил.л 1833.33 - 1833.33 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1833.33 - 1833.33 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1659.84 – 1671.00 - 1659.84 – 1671.00 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1706.02 – 1752.00 - 1706.02 – 1752.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 775.00 – 850.00 - 775.00 – 850.00 -
15 Спирачни течности лв./хил.л 3825 - 3825 -
16 Греси лв./кг 3.28 - 3.28 -
17 Моторни масла лв./хил.л 2880 - 2880 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л 3550 - 3550 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 5266.67 - 5266.67 -
20 Турбинно масло лв./хил.л 8308.33 - 8308.33 -
  Центр.курс на БНБ за 14.12.2018 1 USD = 1.72002 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 4 – 7 декември 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 - 350 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 - 340 10
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 30 N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Техническа сол 80.00 – 91.67 - 80.00 – 91.67 -
10 Гориво за отопление лв./хил.л 1667.00 – 1716.00 - 1664.00 – 1744.00 -
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1704.00 – 1834.00 - 1704.00 – 1834.00 -
12 Литиева грес лв/кг 4.71 – 4.92 - 4.71 – 4.92 -
13 Смазки лв./кг 3.80 – 4.92 - 3.80 – 4.92 -
14 Хидравлични масла лв./хил.л 7990 - 7990 -
15 Моторни масла лв./хил.л 3100.00 – 4230.00 - 3100.00 – 4230.00 -
16 Компресорно масло лв./хил.л 3200 - 3200 -
17 Трансмисионно масло лв./хил.л 3310.00 – 5950.00 - 3310.00 – 5950.00 -
18 Машинно масло лв./хил.л 2680 - 2680 -
  Центр.курс на БНБ за 7.12.2018 1 USD = 1.72305 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

27 – 30 ноември 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 - 350 -10
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 - 330 -10
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Скрап от алуминий 1200 - 1200 -
9 Скрап от желязо 150.00 – 190.00 - 150.00 – 190.00 -
10 Скрап от месинг 4200 - 4200 -
11 Скрап от чугун 200 - 200 -
12 Скрап от мед 7000 - 7000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1740.00 - 1650.00 – 1740.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1960 - 1960 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1792.00 – 1900.00 - 1792.00 – 1900.00 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1664.00 – 1744.00 - 1664.00 – 1744.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1772 - 1772 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 830.00 – 850.00 - 830.00 – 850.00 -
19 Пелети 410 - 410 -
  Центр.курс на БНБ за 30.11.2018 1 USD = 1.7176 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА БОРСОВА СЕСИЯ № 48 
28.11.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
    Хранителни продукти    
П С Олио внос РЕТ бутилки х 1л л 2,46
П С Олио РЕТ бутилки х 1л л 1,86
П С Олио РЕТ бутилки х 5л л 1,80
П С Олио РЕТ бутилки х 10л л 1,78
П С Брашно тип 500 /50 кг/ т 600,00
П С Брашно тип 700 /50 кг/ т 583,00
П С Брашно тип 1150 /50 кг/ т 560,00
П С Сух грах т 1700
П С Сух грах т 1700
П С Сух грах т 1700
П С Фасул зрял вн х 1 кг т 360
П С Фасул зрял вн х 10 кг т 3560
П С Фасул зрял вн х 50 кг т 3500
П С Ориз оп х 1кг т 2,07
П С Ориз оп х 10кг т 1,95
П С Ориз оп х 50кг т 1,89
П Ф Леща т 2000
П Ф Леща т 1980
К Ф Захар т 720
К Ф Захар т 690

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  20 – 23 ноември 2018
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 - 360 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 -20 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Техническа сол 95 - 95 -
9 Скрап от алуминий 1200 - 1200 -
10 Скрап от желязо 150.00 – 190.00 - 150.00 – 190.00 -
11 Скрап от месинг 4200 - 4200 -
12 Скрап от чугун 200 - 200 -
13 Скрап от мед 7000 - 7000 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1740.00 – 1741.67 - 1740.00 – 1741.67 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2000 - 2000 -
16 Бензин F-67 H лв./хил.л 1668 - 1668 -
17 Дизелово гориво F-54 H лв./хил.л 1874 - 1874 -
18 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1900.00 – 1925.00 - 1900.00 – 1925.00 -
19 Гориво за отопление лв./хил.л 1841.00 – 1915.00 - 1841.00 – 1915.00 -
20 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1694 - 1694 -
21 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 883.33 - 840.00 – 883.33 -
22 Авиационен керосин лв./хил.л 1955 - 1955 -
23 Пелети 444 - 444 -
24 Дърва за огрев лв./куб.м. 110 - 110 -
  Центр.курс на БНБ за 23.11.2018 1 USD = 1.71519 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  15.11.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 ноември 2018
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 350 - 360 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 330 - 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 530 - 540 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1816.67 – 1841.67 - 1816.67 – 1841.67 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1901.00 – 1950.00 - 1901.00 – 1950.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1831.00 – 1977.00 - 1831.00 – 1977.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 891.67 - 891.67 -
14 Моторни масла лв./хил.л 3980 - 3980 -
15 Въглища 400 - 400 -
16 Пелети 398.00 – 500.00 - 398.00 – 500.00 -
  Центр.курс на БНБ за 16.11.2018 1 USD = 1.73006 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  6 – 9 ноември 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 405 - 405 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 - 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - 270 -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Скрап от черни метали 160 - 160 -
11 Скрап – олово 1300 - 1300 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1750.25 – 2000.00 - 1750.25 – 2000.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 1819.33 - 1819.33 -
14 Дизелово гориво лв./хил.л 1828.75 – 2016.67 - 1828.75 – 2016.67 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1834.07 – 1929.00 - 1834.07 – 1929.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 891.67 – 925.00 - 891.67 – 925.00 -
17 Пелети 424 - 424 -
  Центр.курс на БНБ за 09.11.2018 1 USD = 1.71204 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  30 и 31 октомври, 1 и 2 ноември 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 405 - 405 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 - 340 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - 270 -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1891.67 – 2016.67 - 1891.67 – 2016.67 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1950.00 – 2058.33 - 1950.00 – 2058.33 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1850.00 – 1978.35 - 1850.00 – 1978.35 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 825.00 – 975.00 - 825.00 – 975.00 -
14 Антифриз лв./хил.л 4110.00 – 4130.00 - 4110.00 – 4130.00 -
15 Греси лв./хил.л 3280 - 3280 -
16 Хидравлично масло лв./хил.л 7990 - 7990 -
17 Моторни масла лв./хил.л 4500.00 – 6400.00 - 4500.00 – 6400.00 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л 3550 - 3550 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 3940 - 3940 -
20 Диференциално масло лв./хил.л. 6000 - 6000 -
21 Въглища 340 - 340 -
22 Дърва за огрев лв./куб.м. 90 - 90 -
  Центр.курс на БНБ за 02.11.2018 1 USD = 1.71669 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 405 - N.Q. -
  незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 310 - 310 -
3 Царевица        
  незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Скрап от алуминий 1100 - 1100 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1891.67 – 1980.00 - 1891.67 – 1980.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1916.67 – 2000.00 - 1916.67 – 2000.00 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1972.00 – 2004.00 - 1972.00 – 2004.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1814.50 – 1858.00 - 1814.50 – 1858.00 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 850.00 – 903.08 - 850.00 – 903.08 -
16 Метан лв/кг 9.33 - 9.33 -
  Центр.курс на БНБ за 26.10.2018 1 USD = 1.71324 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 405 - N.Q. -
  незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 - 350 -
3 Царевица        
  доставка януари 2019 – реколта 2018 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 530 -5 600 -
5 Сусам, небелен 2000 - 2000 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 1958.00 - 1850.00 – 1958.00 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2100 - 2100 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1809.00 – 1975.00 - 1809.00 – 1975.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1769.00 – 1967.76 - 1769.00 – 1967.76 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 886.96 - 840.00 – 886.96 -
19 Литиева грес лв/кг 9.2 - 9.2 -
20 Диференциално масло лв./хил.л. 6600 - 6600 -
21 Въглища тип „Донбас“ 383.33 - 383.33 -
  Центр.курс на БНБ за 19.10.2018 1 USD = 1.69998 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  17.10.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550
К С Пшеница т 320
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 340
К С Пшеница т 320
К С Ечемик т 340

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  9 – 12 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 20 N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – реколта 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 535 -5 N.Q. -
5 Сусам, небелен 2000 - 2190.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 2008.33 - 1850.00 – 2008.33 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1870.00 – 2134.40 - 1870.00 – 2134.40 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1859.00 – 2096.45 - 1859.00 – 2096.45 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 924.00 - 840.00 – 924.00 -
18 Авиационно масло лв./хил.л 6490 - 6490 -
19 Антифриз лв./хил.л 7760.00 – 10740.00 - 7760.00 – 10740.00 -
20 Литиева грес 3600 - 3600 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л 7990 - 7990 -
22 Трансформаторно масло лв./хил.л 3580 - 3580 -
23 Трансмисионно масло лв./хил.л 5040.00 – 6400.00 - 5040.00 – 6400.00 -
24 Моторно масло SAE 15 W 40 лв./хил.л 2930.00 – 3810.00 - 2930.00 – 3810.00 -
25 Моторно масло SAE 10 W 40 лв./хил.л 4500.00 – 5460.00 - 4500.00 – 5460.00 -
26 Въглища, торби по 25 кг 380 - 380 -
  Центр.курс на БНБ за 12.10.2018 1 USD = 1.6897 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
2 – 5 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 -35 N.Q. -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 300 20 N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 220 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 540 - N.Q. -
5 Сусам, небелен 1860.00 – 2000.00 - 2200.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1770.00 – 1925.00 - 1770.00 – 1925.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1750.00 – 1941.67 - 1750.00 – 1941.67 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1804.50 – 1927.00 - 1804.50 – 1927.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 830 - 830 -
18 Смазочни масла лв./хил.л 5941.67 - 5941.67 -
19 Моторни масла лв./л 21.35 - 21.35 -
  Центр.курс на БНБ за 5.10.2018 1 USD = 1.70043 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  03.10.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550-580
П С Слънчоглед маслодаен т 580-580
К С Пшеница т 320-340-360-365-382
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 382-382
П С Пшеница т 340-340
К С Пшеница т 330-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
К С Пшеница т 340-360-365-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 370-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
К С Пшеница т 330-355
П С Пшеница т 355-355
П С Пшеница т 355-355
К С Ечемик т 340-367
П С Ечемик т 367-367