Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  12 – 15 октомври 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – DAP 435 - 600 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 900 - N.Q. -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2500 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.8 -
8 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.15 – 0.24 -
10 Скрап от желязо 130.00 – 180.00 - 130.00 – 180.00 -
11 Скрап от месинг 4200 - 4200 -
12 Скрап от алуминий 1100 - 1100 -
13 Техническа сол N.Q. - 150 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1860.00 – 1975.00 - 1860.00 – 1975.00 -
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2225.00 – 2241.67 - 2225.00 – 2241.67 -
16 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1860.00 – 2039.90 - 1860.00 – 2039.90 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1990 - 1990 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1841.36 – 2066.36 - 1841.36 – 2066.36 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 980.00 – 1250.00 - 980.00 – 1250.00 -
20 Котелно гориво N.Q. - 800 -
21 Греси лв./кг 7.14 - 7.14 -
22 Хидравлични масла лв./хил.л 6891.67 - 6891.67 -
23 Моторни масла лв./хил.л 3583.33 – 4650.00 - 3583.33 – 4650.00 -
24 Трансформаторни масла лв./хил.л 7300 - 7300 -
25 Трансмисионни масла лв./хил.л 15391.67 - 6500 -
26 Моторни масла лв./хил.л 5500.00 – 9800.00 - 5500.00 – 9800.00 -
27 Диференциални масла лв./хил.л 5408.33 - 5408.33 -
28 Пелети, в чували х 15 кг 400 - N.Q. -
29 Дърва за огрев 65 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 15.10.2021 1 USD = 1.68577 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   5 – 8 октомври 2021 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – DAP 435 10 550 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 900 10 N.Q. -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2500 300
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.8 -10
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.15 – 0.24 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1870.00 – 1910.00 - 1870.00 – 1910.00 -
13 Бензин А-100 H лв./хил.л 2150.00 – 2210.00 - 2150.00 – 2210.00 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1858.33 – 1930.00 - 1858.33 – 1930.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1761.72 – 1990.00 - 1761.72 – 1990.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1863.60 – 1894.00 - 1863.60 – 1894.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 983.33 – 1335.00 - 983.33 – 1335.00 -
18 Пелети, в чували х 15 кг 400 - N.Q. -
19 Дърва за огрев 65 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 8.10.2021 1 USD = 1.6916 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   28 септември – 1 октомври 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – DAP 425 - 550 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 900 10 N.Q. -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.15 – 0.24 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1783.33 – 1941.67 - 1783.33 – 1941.67 -
13 Бензин А-100 H лв./хил.л 2158.33 - 2160 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1791.67 – 1950.00 - 1791.67 – 1950.00 -
15 Дизелово гориво Б6 с добавка лв./хил.л 2100 - 2100 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1726.00 – 1842.00 - 1726.00 – 1842.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1756.00 – 1940.00 - 1756.00 – 1940.00 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 975.00 – 1025.00 - 975.00 – 1025.00 -
19 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1323.13 - 1323.13 -
20 Греси лв./кг 10.12 - 10.12 -
21 Хидравлични масла лв./хил.л 4600 - 4600 -
22 Моторни масла лв./хил.л 5680 - 5680 -
23 Редукторни масла лв./хил.л 5250 - 5250 -
24 Пелети, в чували х 15 кг 400 - 400 -
25 Дърва за огрев 65 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 1.10.2021 1 USD = 1.68912 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  21 – 24 септември 2021 година

Наименование на стоката        Цена купува     Промяна            Цена продава  Промяна

1             Хлебна пшеница – II-Б група

незабавна доставка – DAP         425         –              N.Q.      –

2             Фуражна пшеница

незабавна доставка – EXW        390         –              N.Q.      –

3             Фуражен ечемик

незабавна доставка – DAP         310         –              N.Q.      –

4             Царевица

незабавна доставка – DAP         320         –              N.Q.      –

5             Маслодаен слънчоглед

незабавна доставка – ЕXW        890         40           910         –

6             Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л              N.Q.      –              2.5          –

7             Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т            N.Q.      –              2200      –

8             Пилешко месо, с ДДС лв./кг   N.Q.      –              3.9          –

9             Доматено пюре, троен концентрат, Иран      N.Q.      –              2250      –

10           Яйца лв./брой, с ДДС  N.Q.      –              0.15 – 0.24           –

11           Скрап от цветни метали            2300      –              2300      –

12           Техническа сол              N.Q.      –              150         –

13           Бензин А-95 H лв./хил.л            1840.00 – 1850.00             –              1840.00 – 1850.00             –

14           Дизелово гориво Б6 лв./хил.л               1745.00 – 1840.00             –              1745.00 – 1840.00             –

15           Дизелово гориво лв./хил.л     1670.00 – 1980.00             –              1670.00 – 1980.00             –

16           Бензин F 67 H лв./хил.л             1681.82                –              N.Q.      –

17           Газьол за ПКЦ лв./хил.л            1531.36 – 1890.00             –              1531.36 – 1890.00             –

18           Газ пропан бутан лв./хил.л      950.00 – 1215.00               –              950.00 – 1215.00               –

19           Пелети, в чували х 15 кг             N.Q.      –              320         –

20           Дърва за огрев               65           –              N.Q.      –

Центр.курс на БНБ за 24.09.2021           1 USD = 1.66951               лева

Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 14 – 17 септември 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400 - 410 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850 - N.Q. -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.15 – 0.24 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1800 - 1800 -
13 Безоловен бензин А-95 Н лв./хил.л. 1800 - 1800 -
14 Бензин F 67 H лв./хил.л 1681.82 - N.Q. -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1663.25 – 1684.01 - 1663.25 – 1684.01 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 1080 - 1080 -
17 Котелно гориво N.Q. - 800 -
18 Метан газ лв./кг 1.53 - 1.53 -
19 Въглища тип „Донбас“ 400 - 400 -
20 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
21 Дърва за огрев 65 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 17.09.2021 1 USD = 1.66270 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 10 септември 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400.00 - 410.00 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390.00 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310.00 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320.00 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850.00 - 900.00 -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.22 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1510.00 - N.Q. -
13 Бензин F 67 H лв./хил.л 1681.82 - N.Q. -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1770.06 - 1770.06 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Греси лв./кг 6.85 – 8.50 - 6.85 – 8.50 -
17 Моторни масла лв./хил.л 8600.00 - 8600.00 -
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320.00 -
Центр.курс на БНБ за 10.09.2021 1 USD = 1.65216 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  31 Август – 03 Септември 2021 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400 - 410 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 390 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850 - 900 -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.22 0.01
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1800.00 – 1900.00 - 1800.00 – 1900.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 2100 - 2100 -
14 Дизелово гориво лв./хил.л 1705.37 – 1801.80 - 1705.37 – 1801.80 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1790.00 – 1900.00 - 1790.00 – 1900.00 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1709.5 - 1709.5 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 950.00 – 980.00 - 950.00 – 980.00 -
18 Котелно гориво N.Q. - 630 -
19 Антифриз лв./хил.л 5500.00 – 7800.00 - 5500.00 – 7800.00 -
20 Спирачна течност лв./хил.л 9900.00 – 11900.00 - 9900.00 – 11900.00 -
21 Течност за чистачки лв./хил.л 3600.00 – 4900.00 - 3600.00 – 4900.00 -
22 Греси лв./кг 6.90 – 8.90 - 6.90 – 8.90 -
Центр.курс на БНБ за 03.09.2021 1 USD = 1.65105 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   24 – 27 август 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 400 40 410 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 850 - 900 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
8 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.21 -
10 Скрап от мед 7500 - 7500 -
11 Скрап от желязо 145 - 145 -
12 Месингови отпадъци 4200 - 4200 -
13 Скрап от алуминий 1100 - 1100 -
14 Техническа сол N.Q. - 150 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1833.33 - 1833.33 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1843 - 1843 -
17 Котелно гориво N.Q. - 630 -
18 Хидравлични масла лв./хил.л 3800.00 – 15000.00 - 3800.00 – 15000.00 -
19 Моторни масла лв./хил.л 4100.00 – 6000.00 - 4100.00 – 6000.00 -
20 Редукторни масла лв./хил.л 4850.00 – 5000.00 - 4850.00 – 5000.00 -
21 Компресорни масла лв./хил.л 4000.00 – 6210.00 - 4000.00 – 6210.00 -
22 Турбинни масла лв./хил.л 3600.00 – 11800.00 - 3600.00 – 11800.00 -
23 Въглища тип „Донбас“ 333.33 - 333.33 -
24 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
25 Дърва за огрев 65 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 27.08.2021 1 USD = 1.66213 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  17 – 20 август 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 360 - 390 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
4 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
5 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
6 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
7 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
8 Яйца лв./брой N.Q. - 0.16 -
9 Техническа сол N.Q. - 150 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1704.00 – 1890.00 - 1704.00 – 1890.00 -
11 Бензин А-100 H лв./хил.л 2160 - 2160 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1860.00 – 1941.67 - 1860.00 – 1941.67 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1720.58 – 1803.67 - 1720.58 – 1803.67 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 960.00 – 966.00 - 960.00 – 966.00 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Природен газ лв./хил.норм.куб.м 1158.83 - 1158.83 -
17 Метан газ лв./кг 1.39 - 1.39 -
18 Добавка Adblue лв/ хил.л 858.33 - 858.33 -
19 Масло за скоростни кутии лв./хил.л 16200 - 16200 -
20 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 20.08.2021 1 USD = 1.67222 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 13 август 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Фуражен ечемик
незабавна доставка – DAP 310 - N.Q. -
2 Царевица
незабавна доставка – DAP 320 - N.Q. -
3 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
4 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
5 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
6 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
7 Яйца лв./брой N.Q. - 0.15 -
8 Техническа сол N.Q. - 150 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1704.00 – 1875.00 - 1704.00 – 1875.00 -
10 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1833.33 – 1875.00 - 1833.33 – 1875.00 -
11 Газ пропан бутан лв./хил.л 950 - 950 -
12 Котелно гориво N.Q. - 630 -
13 Греси лв./кг 9.3 - 9.3 -
14 Компресорни масла лв./хил.л 8200.00 – 8900.00 - 8200.00 – 8900.00 -
15 Трансмисионни масла лв./хил.л 6500 - 6500 -
16 Моторни масла лв./хил.л 5500.00 – 9800.00 - 5500.00 – 9800.00 -
17 Диференциални масла лв./хил.л 7400 - 7400 -
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 13.08.2021 1 USD = 1.66661 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   27 – 30 юли 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 330 10 350 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 330 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 320 - 330 -
4 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
5 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
6 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
7 Скрап от цветни метали 1100 - 1100 -
8 Скрап от желязо 145 - 145 -
9 Техническа сол N.Q. - 150 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1764.90 – 1910.00 - 1764.90 – 1910.00 -
11 Бензин А-98 H лв./хил.л 1983.33 – 2116.67 - 1983.33 – 2116.67 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1748.20 – 2091.67 - 1748.20 – 2091.67 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1644.33 – 1820.00 - 1644.33 – 1820.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 874.13 – 1048.96 - 874.13 – 1048.96 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Метан газ лв./кг 1.35 - 1.35 -
17 Добавка Adblue лв/ хил.л 833.33 - 833.33 -
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 30.07.2021 1 USD = 1.64729 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   20 – 23 юли 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW 320 - 350 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 330 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 320 - 330 -
4 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
5 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
6 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
7 Скрап от черни метали 60 - 60 -
8 Техническа сол N.Q. - 150 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1731.22 – 1881.45 - 1731.22 – 1881.45 -
10 Бензин А-100 H лв./хил.л 2150 - 2150 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1739.5 - 1739.5 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1681.52 – 1868.27 - 1681.52 – 1868.27 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1564 - 1564 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 803.48 – 965.70 - 803.48 – 965.70 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Екобрикети 430 - 430 -
17 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
18 Дърва за горене 170 - 170 -
Центр.курс на БНБ за 23.07.2021 1 USD = 1.66100 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  15 – 18 юни 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 380 10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 450 10
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 900 - N.Q. -
4 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
5 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
6 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
7 Скрап от желязо 145 - 145 -
8 Техническа сол N.Q. - 150 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1680.00 – 1750.00 - 1680.00 – 1750.00 -
10 Бензин А-100 H лв./хил.л 1966.67 – 2050.00 - 1966.67 – 2050.00 -
11 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 1900.00 – 2005.00 - 1900.00 – 2005.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1632 - 1632 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1625.00 – 1779.29 - 1625.00 – 1779.29 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1599.63 – 1770.00 - 1599.63 – 1770.00 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 790.00 – 875.00 - 790.00 – 875.00 -
16 Котелно гориво N.Q. - 630 -
17 Антифриз лв./хил.л 5000 - 5000 -
18 Литиева грес лв./кг 6.5 - 6.5 -
19 Хидравлични масла лв./хил.л 3360.00 – 6060.00 - 3360.00 – 6060.00 -
20 Моторни масла лв./хил.л 3280.00 – 3470.00 - 3280.00 – 3470.00 -
21 Двигателни масла лв./хил.л 5480 - 5480 -
22 Диференциални масла лв./хил.л 4110 - 4110 -
23 Въглища 370 - 370 -
24 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
25 Дърва за огрев 140 - 140 -
Центр.курс на БНБ за 18.06.2021
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  8 – 11 юни 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 370 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 440 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 1100 - 1200 -
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1620.00 – 1775.00 - 1620.00 – 1775.00 -
8 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1620.00 – 1775.00 - 1620.00 – 1775.00 -
9 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1753 - 1753 -
10 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 890.00 - 840.00 – 890.00 -
11 Котелно гориво N.Q. - 630 -
12 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 11.06.2021 1 USD = 1.60656 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  1 – 4 юни 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 370 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 440 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 1100 - 1200 50
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1680.00 – 1720.00 - 1680.00 – 1720.00 -
8 Бензин А-100 H лв./хил.л 2010 - 2010 -
9 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1540.00 – 1733.33 - 1540.00 – 1733.33 -
10 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1611.00 – 1658.33 - 1611.00 – 1658.33 -
11 Газ пропан бутан лв./хил.л 830.00 – 866.67 - 830.00 – 866.67 -
12 Хидравлични масла лв./хил.л 2450.00 – 4000.00 - 2450.00 – 4000.00 -
13 Двигателни масла лв./хил.л 5500.00 – 8900.00 - 5500.00 – 8900.00 -
14 Добавка Adblue лв/ хил.л 1110.00 – 3500.00 - 1110.00 – 3500.00 -
15 Трансформаторни масла лв./хил.л 3120 - 3120 -
16 Трансмисионни масла лв./хил.л 3550 - 3550 -
17 Турбинни масла лв./хил.л 3810.00 – 3960.00 - 3810.00 – 3960.00 -
18 Въглища тип „Донбас“ 408 - 408 -
19 Пелети, дървесни 460 - 460 -
20 Дърва за огрев лв./куб.м 93 - 93 -
Центр.курс на БНБ за 4.06.2021 1 USD = 1.60485 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  25 – 28 май 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 370 -10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 380 -10 N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 1100 - 1150 -
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1730.00 – 1750.00 - 1730.00 – 1750.00 -
8 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1730.00 – 1750.00 - 1730.00 – 1750.00 -
9 Дизелово гориво лв./хил.л 1653.55 – 1850.00 - 1653.55 – 1850.00 -
10 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1573.00 – 1810.00 - 1573.00 – 1810.00 -
11 Газ пропан бутан лв./хил.л 850 - 850 -
12 Природен газ лв./кг 1.23 - 1.23 -
13 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 28.05.2021 1 USD = 1.60340 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  18 – 21 май 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 380 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 390 - 400 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 1100 - 1150 -
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1692.00 – 1760.00 - 1692.00 – 1760.00 -
8 Бензин А-100 H лв./хил.л 2030 - 2030 -
9 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1670.00 – 1770.00 - 1670.00 – 1770.00 -
10 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1723 - 1723 -
11 Газ пропан бутан лв./хил.л 875.00 – 930.00 - 875.00 – 930.00 -
12 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 21.05.2021 1 USD = 1.60275 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 април 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – EXW N.Q. - 390 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 380 - N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 1050 60 1150 -
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1700.00 – 1757.25 - 1700.00 – 1757.25 -
8 Бензин А-100 H лв./хил.л 1970 - 1970 -
9 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1700.00 – 1757.25 - 1700.00 – 1757.25 -
10 Дизелово гориво лв./хил.л 1461.33 - 1461.33 -
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1592.00 – 1736.00 - 1592.00 – 1736.00 -
12 Газ пропан бутан лв./хил.л 890.00 – 915.75 - 890.00 – 915.75 -
13 Котелно гориво N.Q. - 630 -
14 Пелети, дървесни N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 16.04.2021 1 USD = 1.63394 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  6 – 9 април 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – EXW 380 - N.Q. -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 370 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 380 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 990 10 N.Q. -
5 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
6 Краве сирене, бяло саламурено 3937 - 3937 -
7 Кашкавал от краве мляко 6246 - 6246 -
8 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
9 Минерална вода „Г.баня“, опак.х 1.5 л, лв./брой 0.22 - 0.22 -
10 Техническа сол N.Q. - 150 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1620.00 – 1733.33 - 1620.00 – 1733.33 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1562.00 – 1725.00 - 1562.00 – 1725.00 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1530.36 – 1703.00 - 1530.36 – 1703.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 770 - 770 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Пелети, дървесни 400 - 400 -
17 Дърва за огрев лв./куб.м 58.33 - 58.33 -
Центр.курс на БНБ за 9.04.2021 1 USD = 1.64729 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   16 – 19 март 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – EXW N.Q. - 390 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 400 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 980 -
4 Зелена леща, Молдова N.Q. - 1400 -
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
6 Техническа сол N.Q. - 150 -
7 Бензин А-95 H лв./хил.л 1625.00 – 1680.00 - 1625.00 – 1680.00 -
8 Бензин А-100 H лв./хил.л 1966.67 - 1966.67 -
9 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1591.50 – 1680.00 - 1591.50 – 1680.00 -
10 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 1941.67 - 1941.67 -
11 Газ пропан бутан лв./хил.л 870.00 – 883.33 - 870.00 – 883.33 -
12 Дърва за горене N.Q. - 150 -
13 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
Центр.курс на БНБ за 19.03.2021 1 USD = 1.64190 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 февруари 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – EXW 350 - 350 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 260 - 260 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 390 - 400 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 960 - 980 -
5 Леща, сорт „Линда“, Молдова лв./кг N.Q. - 1.6 -
6 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 4500 -
7 Кашкавал от краве мляко N.Q. - 6500 -
8 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
9 Скрап от черни метали 125 - 125 -
10 Техническа сол N.Q. - 150 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1560.00 – 1620.00 - 1560.00 – 1620.00 -
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 1850 - 1850 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1550.00 – 1600.00 - 1550.00 – 1600.00 -
14 Дизелово гориво лв./хил.л 1206.50 – 1600.00 - 1206.50 – 1600.00 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1531.00 – 1565.25 - 1531.00 – 1565.25 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 780 - 780 -
17 Котелно гориво N.Q. - 650 -
18 Моторни масла лв./хил.л 3740 - 3740 -
19 Дърва за горене N.Q. - 150 -
20 Пелети, в чували х 15 кг 400 - 400 -
Центр.курс на БНБ за 19.02.2021 1 USD = 1.61853 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   12 – 15 януари 2021 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 390 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 380 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW N.Q. - 330 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 920 - 950 -
5 Леща, сорт „Линда“, Молдова лв./кг N.Q. - 1.6 -
6 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 4500 -
7 Кашкавал от краве мляко N.Q. - 6500 -
8 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
9 Минерална вода „Г.баня“, опак.х 1.5 л, лв./брой N.Q. - 0.22 -
10 Техническа сол N.Q. - 150 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1470.00 – 1500.00 - 1470.00 – 1500.00 -
12 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1470.00 – 1525.00 - 1470.00 – 1525.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 720.00 – 775.00 - 720.00 – 775.00 -
14 Пелети, дървесни, в чували х 15 кг N.Q. - 320 -
15 Дърва за горене N.Q. - 150 -
Центр.курс на БНБ за 15.01.2021 1 USD = 1.61319 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


2021 г