Български стокови борси

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 14-16.06.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 14 – 16 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 -5 310 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 275 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 295 -5 320 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 630 -10 650 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 - 1716.67 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1716.67 - 1716.67 -
16 Газьол за отопление лв./хил.л 1373 - N.Q. -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 - 791.67 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Антифриз лв./хил.л 5191.67 - 5191.67 -
20 Спирачна течност лв.хил./л 3658.33 - 3658.33 -
21 Течност за чистачки лв./хил.л 3508.33 - 3508.33 -
22 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
23 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
24 Моторни масла лв./л 19 - 26 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
26 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 16.06.2017 г. 1 USD = 1.75159 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 9 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка 295 -5 310 -10
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW N.Q. - 295 -5
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 -10 320 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 640 - 650 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Овес, насипно 300 - N.Q. -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1690.00 – 1716.67 - 1690.00 – 1716.67 -
16 Бензин А-98 H лв./хил.л 1840 - 1840 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1615.35 – 1716.67 - 1615.35 – 1716.67 -
18 Газьол за отопление лв./хил.л 1373 - N.Q. -
19 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1436 - 1436 -
20 Газ пропан бутан лв./хил.л 830.00 – 840.31 - 830.00 – 840.31 -
21 Котелно гориво 700 - N.Q. -
22 Авиационно масло 6000 - 6000 -
23 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
24 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
25 Моторни масла лв./л 19 7 26 -1
26 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
27 Турбинно минерално масло 6500 - 6500 -
28 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 09.06.2017 г. 1 USD = 1.74177 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  31 май – 2 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка 300 - 320 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 310 10 315 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 640 -10 650 -20
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Овес, насипно 300 - N.Q. -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1660.00 – 1708.33 - 1660.00 – 1708.33 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1620.00 – 1708.33 - 1620.00 – 1708.33 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 730.00 – 850.00 - 730.00 – 850.00 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Моторни масла лв./л 13 - 27 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 02.06.2017 г. 1 USD = 1.74332 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 25 – 26 май 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 300 - 320 10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 - 310 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 650 - 670 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Овес, насипно 300 - N.Q. -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1745.83 - 1745.83 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1737.50 – 1745.83 - 1737.50 – 1745.83 -
16 Газьол за отопление лв./хил.л 1542.45 - 1542.45 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 870.83 - 870.83 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Моторни масла лв./хил.л 16000 - 16000 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 26.05.2017 г. 1 USD = 1.74410 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
Pages: 1 2