Български стокови борси

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 11 – 14 Декември 2019
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 350 20 360 10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 330 20 340 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1616.67 – 1666.67 - 1616.67 – 1666.67 -
10 Бензин А-98 H лв./хил.л 1833.33 - 1833.33 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1833.33 - 1833.33 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1659.84 – 1671.00 - 1659.84 – 1671.00 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1706.02 – 1752.00 - 1706.02 – 1752.00 -
14 Газ пропан бутан лв./хил.л 775.00 – 850.00 - 775.00 – 850.00 -
15 Спирачни течности лв./хил.л 3825 - 3825 -
16 Греси лв./кг 3.28 - 3.28 -
17 Моторни масла лв./хил.л 2880 - 2880 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л 3550 - 3550 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 5266.67 - 5266.67 -
20 Турбинно масло лв./хил.л 8308.33 - 8308.33 -
Центр.курс на БНБ за 14.12.2018 1 USD = 1.72002 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 4 – 7 декември 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 330 - 350 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 340 10
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 30 N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Техническа сол 80.00 – 91.67 - 80.00 – 91.67 -
10 Гориво за отопление лв./хил.л 1667.00 – 1716.00 - 1664.00 – 1744.00 -
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1704.00 – 1834.00 - 1704.00 – 1834.00 -
12 Литиева грес лв/кг 4.71 – 4.92 - 4.71 – 4.92 -
13 Смазки лв./кг 3.80 – 4.92 - 3.80 – 4.92 -
14 Хидравлични масла лв./хил.л 7990 - 7990 -
15 Моторни масла лв./хил.л 3100.00 – 4230.00 - 3100.00 – 4230.00 -
16 Компресорно масло лв./хил.л 3200 - 3200 -
17 Трансмисионно масло лв./хил.л 3310.00 – 5950.00 - 3310.00 – 5950.00 -
18 Машинно масло лв./хил.л 2680 - 2680 -
Центр.курс на БНБ за 7.12.2018 1 USD = 1.72305 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

27 – 30 ноември 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 330 - 350 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 330 -10
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Скрап от алуминий 1200 - 1200 -
9 Скрап от желязо 150.00 – 190.00 - 150.00 – 190.00 -
10 Скрап от месинг 4200 - 4200 -
11 Скрап от чугун 200 - 200 -
12 Скрап от мед 7000 - 7000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1740.00 - 1650.00 – 1740.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1960 - 1960 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1792.00 – 1900.00 - 1792.00 – 1900.00 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1664.00 – 1744.00 - 1664.00 – 1744.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1772 - 1772 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 830.00 – 850.00 - 830.00 – 850.00 -
19 Пелети 410 - 410 -
Центр.курс на БНБ за 30.11.2018 1 USD = 1.7176 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА БОРСОВА СЕСИЯ № 48 
28.11.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
Продукти от растителен произход
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
Хранителни продукти
П С Олио внос РЕТ бутилки х 1л л 2,46
П С Олио РЕТ бутилки х 1л л 1,86
П С Олио РЕТ бутилки х 5л л 1,80
П С Олио РЕТ бутилки х 10л л 1,78
П С Брашно тип 500 /50 кг/ т 600,00
П С Брашно тип 700 /50 кг/ т 583,00
П С Брашно тип 1150 /50 кг/ т 560,00
П С Сух грах т 1700
П С Сух грах т 1700
П С Сух грах т 1700
П С Фасул зрял вн х 1 кг т 360
П С Фасул зрял вн х 10 кг т 3560
П С Фасул зрял вн х 50 кг т 3500
П С Ориз оп х 1кг т 2,07
П С Ориз оп х 10кг т 1,95
П С Ориз оп х 50кг т 1,89
П Ф Леща т 2000
П Ф Леща т 1980
К Ф Захар т 720
К Ф Захар т 690

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  20 – 23 ноември 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 330 - 360 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 -20 340 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Овес, насипно 280 - N.Q. -
5 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
6 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Техническа сол 95 - 95 -
9 Скрап от алуминий 1200 - 1200 -
10 Скрап от желязо 150.00 – 190.00 - 150.00 – 190.00 -
11 Скрап от месинг 4200 - 4200 -
12 Скрап от чугун 200 - 200 -
13 Скрап от мед 7000 - 7000 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1740.00 – 1741.67 - 1740.00 – 1741.67 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2000 - 2000 -
16 Бензин F-67 H лв./хил.л 1668 - 1668 -
17 Дизелово гориво F-54 H лв./хил.л 1874 - 1874 -
18 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1900.00 – 1925.00 - 1900.00 – 1925.00 -
19 Гориво за отопление лв./хил.л 1841.00 – 1915.00 - 1841.00 – 1915.00 -
20 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1694 - 1694 -
21 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 883.33 - 840.00 – 883.33 -
22 Авиационен керосин лв./хил.л 1955 - 1955 -
23 Пелети 444 - 444 -
24 Дърва за огрев лв./куб.м. 110 - 110 -
Центр.курс на БНБ за 23.11.2018 1 USD = 1.71519 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  15.11.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
Продукти от растителен произход
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 520
К С Слънчоглед маслодаен т 540
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 335
К С Ечемик т 340
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 ноември 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 350 - 360 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 330 - 340 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 260 - 270 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 - 540 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1816.67 – 1841.67 - 1816.67 – 1841.67 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1901.00 – 1950.00 - 1901.00 – 1950.00 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1831.00 – 1977.00 - 1831.00 – 1977.00 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 891.67 - 891.67 -
14 Моторни масла лв./хил.л 3980 - 3980 -
15 Въглища 400 - 400 -
16 Пелети 398.00 – 500.00 - 398.00 – 500.00 -
Центр.курс на БНБ за 16.11.2018 1 USD = 1.73006 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  6 – 9 ноември 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 405 - 405 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 340 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 250 - 270 -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Скрап от черни метали 160 - 160 -
11 Скрап – олово 1300 - 1300 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1750.25 – 2000.00 - 1750.25 – 2000.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 1819.33 - 1819.33 -
14 Дизелово гориво лв./хил.л 1828.75 – 2016.67 - 1828.75 – 2016.67 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1834.07 – 1929.00 - 1834.07 – 1929.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 891.67 – 925.00 - 891.67 – 925.00 -
17 Пелети 424 - 424 -
Центр.курс на БНБ за 09.11.2018 1 USD = 1.71204 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  30 и 31 октомври, 1 и 2 ноември 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 405 - 405 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 340 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 250 - 270 -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1891.67 – 2016.67 - 1891.67 – 2016.67 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1950.00 – 2058.33 - 1950.00 – 2058.33 -
12 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1850.00 – 1978.35 - 1850.00 – 1978.35 -
13 Газ пропан бутан лв./хил.л 825.00 – 975.00 - 825.00 – 975.00 -
14 Антифриз лв./хил.л 4110.00 – 4130.00 - 4110.00 – 4130.00 -
15 Греси лв./хил.л 3280 - 3280 -
16 Хидравлично масло лв./хил.л 7990 - 7990 -
17 Моторни масла лв./хил.л 4500.00 – 6400.00 - 4500.00 – 6400.00 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л 3550 - 3550 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 3940 - 3940 -
20 Диференциално масло лв./хил.л. 6000 - 6000 -
21 Въглища 340 - 340 -
22 Дърва за огрев лв./куб.м. 90 - 90 -
Центр.курс на БНБ за 02.11.2018 1 USD = 1.71669 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 октомври 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 405 - N.Q. -
незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 - 310 -
3 Царевица
незабавна доставка – рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
5 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
6 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
7 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
8 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
9 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
10 Скрап от алуминий 1100 - 1100 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1891.67 – 1980.00 - 1891.67 – 1980.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1916.67 – 2000.00 - 1916.67 – 2000.00 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1972.00 – 2004.00 - 1972.00 – 2004.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1814.50 – 1858.00 - 1814.50 – 1858.00 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 850.00 – 903.08 - 850.00 – 903.08 -
16 Метан лв/кг 9.33 - 9.33 -
Центр.курс на БНБ за 26.10.2018 1 USD = 1.71324 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 октомври 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – DAP 405 - N.Q. -
незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 320 - 350 -
3 Царевица
доставка януари 2019 – реколта 2018 г. 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 -5 600 -
5 Сусам, небелен 2000 - 2000 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 1958.00 - 1850.00 – 1958.00 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2100 - 2100 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1809.00 – 1975.00 - 1809.00 – 1975.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1769.00 – 1967.76 - 1769.00 – 1967.76 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 886.96 - 840.00 – 886.96 -
19 Литиева грес лв/кг 9.2 - 9.2 -
20 Диференциално масло лв./хил.л. 6600 - 6600 -
21 Въглища тип „Донбас“ 383.33 - 383.33 -
Центр.курс на БНБ за 19.10.2018 1 USD = 1.69998 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  17.10.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
Продукти от растителен произход
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550
К С Пшеница т 320
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 340
К С Пшеница т 320
К С Ечемик т 340

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  9 – 12 октомври 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 320 20 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – реколта 220 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 535 -5 N.Q. -
5 Сусам, небелен 2000 - 2190.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 2008.33 - 1850.00 – 2008.33 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1870.00 – 2134.40 - 1870.00 – 2134.40 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1859.00 – 2096.45 - 1859.00 – 2096.45 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 924.00 - 840.00 – 924.00 -
18 Авиационно масло лв./хил.л 6490 - 6490 -
19 Антифриз лв./хил.л 7760.00 – 10740.00 - 7760.00 – 10740.00 -
20 Литиева грес 3600 - 3600 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л 7990 - 7990 -
22 Трансформаторно масло лв./хил.л 3580 - 3580 -
23 Трансмисионно масло лв./хил.л 5040.00 – 6400.00 - 5040.00 – 6400.00 -
24 Моторно масло SAE 15 W 40 лв./хил.л 2930.00 – 3810.00 - 2930.00 – 3810.00 -
25 Моторно масло SAE 10 W 40 лв./хил.л 4500.00 – 5460.00 - 4500.00 – 5460.00 -
26 Въглища, торби по 25 кг 380 - 380 -
Центр.курс на БНБ за 12.10.2018 1 USD = 1.6897 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
2 – 5 октомври 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 370 -35 N.Q. -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 300 20 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 220 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 - N.Q. -
5 Сусам, небелен 1860.00 – 2000.00 - 2200.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1770.00 – 1925.00 - 1770.00 – 1925.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1750.00 – 1941.67 - 1750.00 – 1941.67 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1804.50 – 1927.00 - 1804.50 – 1927.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 830 - 830 -
18 Смазочни масла лв./хил.л 5941.67 - 5941.67 -
19 Моторни масла лв./л 21.35 - 21.35 -
Центр.курс на БНБ за 5.10.2018 1 USD = 1.70043 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  03.10.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
Продукти от растителен произход
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550-580
П С Слънчоглед маслодаен т 580-580
К С Пшеница т 320-340-360-365-382
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 382-382
П С Пшеница т 340-340
К С Пшеница т 330-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
К С Пшеница т 340-360-365-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 370-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
К С Пшеница т 330-355
П С Пшеница т 355-355
П С Пшеница т 355-355
К С Ечемик т 340-367
П С Ечемик т 367-367