Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  12 – 15 юни 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 235 5 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 245 5 300 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 590 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1800.00 – 1852.50 - 1800.00 – 1852.50 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 2108.33 - 2108.33 -
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2104.17 - 2104.17 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1820.00 – 1876.67 - 1820.00 – 1876.67 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 770.00 – 825.00 - 770.00 – 825.00 -
18 Моторно масло лв./хил.л 7600 - 7600 -
19 Центр.курс на БНБ за 15.06.2018 г. 1 USD = 1.66737 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
 НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 13.06.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  5 – 8 юни 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -10
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 235 5 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 245 5 300 100
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 590 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1770.00 – 1841.67 - 1770.00 – 1841.67 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1790.00 – 1858.33 - 1790.00 – 1858.33 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 760.00 – 833.33 - 760.00 – 833.33 -
16 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
17 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
19 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 08.06.2018 г. 1 USD = 1.65244 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 06.06.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   29, 30, 31 май и 1 юни
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 290 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 230 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 290 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1816.67 – 1870.00 - 1816.67 – 1870.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1839.00 – 1900.00 - 1839.00 – 1900.00 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1820.00 – 1833.33 - 1820.00 – 1833.33 -
14 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
15 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
16 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
17 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 01.06.2018 г. 1 USD = 1.67179 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  30.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  22 – 25 Май 2018г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 275 - 290 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1780 - 1780 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1730.00 – 1800.00 - 1730.00 – 1800.00 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1785 - 1785 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1763.8 - 1763.8 -
14 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
15 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
16 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
17 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 25.05.2018 г. 1 USD = 1.67051 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  23.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  15 – 18 Май 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – ПДИ 287 - 287 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1749.00 – 1790.00 - 1749.00 – 1790.00 -
11 ДЖЕТ А 1 лв./хил.л 1880.28 - 1880.28 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1780.00 – 1841.67 - 1780.00 – 1841.67 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1648.00 – 1861.00 - 1648.00 – 1861.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1797.12 - 1797.12 -
15 Смазочни материали лв/ хил.л 8460 - 8460 -
16 Минерално моторнo маслo 3870 - 3870 -
Центр.курс на БНБ за 18.05.2018 г. 1 USD = 1.65678 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  16.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320