Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 16 септември 2022 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 680 - 749 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик   -    
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
           
4 Царевица        
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 650 -
5 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – EXW 1000 - N.Q. -
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
7 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
10 Скрап от мед 6000 - 6000 -
11 Скрап от черни метали 170.00 – 290.00 - 170.00 – 290.00 -
12 Техническа сол N.Q. - 150 -
13 Морска сол N.Q. - 400 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 2558.33 – 2575.00 - 2558.33 – 2575.00 -
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2858.35 - 2858.35 -
16 Дизелово гориво с добавка лв./хил.л 3025 - 3025 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 2400.00 – 2775.00 - 2400.00 – 2775.00 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2851.55 - 2851.55 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 1000 - 1000 -
20 Котелно гориво N.Q. - 1200 -
21 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 4332.81 – 4489.37 - 4332.81 – 4489.37 -
22 Моторни масла лв./хил.л 9725 - 9725 -
23 Двигателни масла лв./хил.л 7340 - 7340 -
24 Пелети, дървесни N.Q. - 850 -
  Центр.курс на БНБ за 16.09.2022 1 USD = 1.95740 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  23 – 26 август 2022 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 637 - 749 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик   -    
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
           
4 Царевица        
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 650 -
5 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – DAP 1200 - N.Q. -
6 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
7 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
9 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
10 Техническа сол N.Q. - 150 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1790.00 – 2970.00 - 1790.00 – 2970.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2716.67 – 3195.00 - 2716.67 – 3195.00 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2630.17 – 3000.00 - 2630.17 – 3000.00 -
14 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м. 3770.04 - 3770.04 -
16 Моторни масла лв./хил.л 4350.00 – 4590.00 - 4350.00 – 4590.00 -
17 Пелети, дървесни N.Q. - 750 -
  Центр.курс на БНБ за 26.08.2022 1 USD = 1.96172 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 август 2022 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 637 - 740 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик   -    
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
           
4 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 550 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
8 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
9 Техническа сол N.Q. - 150 -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2630.00 – 2690.00 - 2630.00 – 2690.00 -
11 Бензин А-98 H лв./хил.л 2830 - 2830 -
12 Бензин А-100 H лв./хил.л 2990 - 2990 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 2100.00 – 2820.00 - 2100.00 – 2820.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2648.45 – 2846.09 - 2648.45 – 2846.09 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 1008.33 – 1050.00 - 1008.33 – 1050.00 -
16 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
17 Дърва за огрев лв./куб.м 160 - 160 -
  Центр.курс на БНБ за 19.08.2022 1 USD = 1.92163 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   9 – 12 август 2022 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 637 - 740 -10
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 615 - N.Q. -
3 Фуражен eчемик   -    
  незабавна доставка – DAP N.Q. - 665 -
           
4 Царевица        
  незабавна доставка – EXW 550 - N.Q. -
5 Зрял боб, в чували х 50 кг N.Q. - 3330 -
6 Слънчоглед, белен N.Q. - 3031 -
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 5.8 -
8 Консерва от свинско в собствен сос лв./кг 8.72 - 8.72 -
9 Консерва от русенско варено лв./кг 5.24 - 5.24 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.27 -
11 Пластмасови отпадъци 3.6 - 3.6 -
12 Техническа сол N.Q. - 150 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 2680.00 – 2742.00 - 2680.00 – 2742.00 -
14 Авиационен керосин JET А1 лв./хил.л 2579 - 2579 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 2816.67 – 2850.00 - 2816.67 – 2850.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 2456.25 – 2515.66 - 2456.25 – 2515.66 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 1020.00 – 1040.00 - 1020.00 – 1040.00 -
18 Котелно гориво N.Q. - 1500 -
19 Дърва за огрев лв./куб.м 130 - N.Q. -
  Центр.курс на БНБ за 12.08.2022 1 USD = 1.89188 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 31
2 – 5 август 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС    
  Ц Е Н И
  КУПУВА ПРОДАВА
  min – max min – max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – DAP 580.00 – 637.00 750.00
Количество (тона) 121650.00 10000.00
     
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА    
незабавна доставка – DAP 615.00 N.Q.
Количество (тона) 73000.00 0.00
     
ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК    
незабавна доставка – EXW 620.00 – 650.00 660.00
Количество (тона) 100.00 150.00
     
ЦАРЕВИЦА    
незабавна доставка – EXW 550.00 N.Q.
Количество (тона) 150.00 0.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com    
EXW – от място
DAP – доставено до купувач
ПДИ – продажба на държавно имущество


 

2021

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 10 септември 2021 година
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група        
  незабавна доставка – ЕXW 400.00 - 410.00 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 390.00 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик        
  незабавна доставка – DAP 310.00 - N.Q. -
4 Царевица        
  незабавна доставка – DAP 320.00 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 850.00 - 900.00 -
6 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л N.Q. - 2.5 -
7 Слънчогледово олио, в цистерни х 20 т N.Q. - 2200 -
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кг N.Q. - 3.9 -
9 Доматено пюре, троен концентрат, Иран N.Q. - 2250 -
10 Яйца лв./брой, с ДДС N.Q. - 0.22 -
11 Техническа сол N.Q. - 150 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1510.00 - N.Q. -
13 Бензин F 67 H лв./хил.л 1681.82 - N.Q. -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1770.06 - 1770.06 -
15 Котелно гориво N.Q. - 630 -
16 Греси лв./кг 6.85 – 8.50 - 6.85 – 8.50 -
17 Моторни масла лв./хил.л 8600.00 - 8600.00 -
18 Пелети, в чували х 15 кг N.Q. - 320.00 -
  Центр.курс на БНБ за 10.09.2021 1 USD = 1.65216 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани