Български стокови борси

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 16 – 18 август 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 260 - 280 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 610 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1715.54 - 1650.00 – 1715.54 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1625.00 – 1707.33 - 1625.00 – 1707.33 -
16 Газьол за ПКЦ, сяра до 1 % N.Q. - 2100.00 – 2150.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 800.00 – 897.71 - 800.00 – 897.71 -
18 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
19 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
21 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
22 Калциев оксид 70 - N.Q. -
23 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 18.08.2017 г. 1 USD = 1.67208 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 


НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 09-11.08.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
9 – 11 август 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 260 -13 280 8
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 610 10 N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 – 1725.00 - 1716.67 – 1725.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1592.00 – 1716.67 - 1592.00 – 1716.67 -
16 Газьол за отопление лв./хил.л 1486.14 - 1486.14 -
17 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
18 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
19 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
20 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
21 Калциев оксид 70 - N.Q. -
22 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 11.08.2017 г. 1 USD = 1.66709 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  02-04.08.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
2 – 4 август 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 273 - 273 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 600 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1507.57 – 1727.73 - 1507.57 – 1727.73 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 1931.92 - 1931.92 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1457.87 – 1719.47 - 1430.13 – 1719.47 -
17 Газьол за отопление лв./хил.л 1474 - 1474 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 654.38 – 892.80 - 654.38 – 892.80 -
19 Антифриз лв./хил.л 4460 - 4460 -
20 Спирачна течност лв.хил./л 9000 - 9000 -
21 Течност за чистачки лв./хил.л 750.00 – 1430.00 - 750.00 – 1430.00 -
22 Греси – литиева лв./кг 7.6 - 7.6 -
23 Двигателни масла лв./хил.л 4460.00 – 6410.00 - 4460.00 – 6410.00 -
24 Хидравлично масло лв./хил.л 4350 - 4350 -
25 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
26 Диференциално масло лв./хил.л 5630 - 5630 -
27 Калциев оксид 70 - N.Q. -
28 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 04.08.2017 г. 1 USD = 1.64910 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  26-28.07.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 26 – 28 юли 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 260 -10 290 -10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 600 20 650 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1521.07 – 1727.73 - 1521.07 – 1727.73 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 1678.13 – 1975.73 - 1678.13 – 1975.73 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1430.13 – 1719.47 - 1430.13 – 1719.47 -
17 Газьол за отопление лв./хил.л 1530 - 1530 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 644.80 – 892.80 - 644.80 – 892.80 -
19 Газ метан лв./кг 1025.07 - 1025.07 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Моторни масла лв./л 21.5 - 21.5 -
23 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
24 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
25 Калциев оксид 70 - N.Q. -
26 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 28.07.2017 г. 1 USD = 1.67251 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
19 – 21 юли 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 300 10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 10
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 580 -20 650 20
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Скрап от стомана 210.00 – 230.00 - 210.00 – 230.00 -
15 Скрап от алуминий 1760.00 – 1830.00 - 1760.00 – 1830.00 -
16 Бронзови отпадъци 5100 - 5100 -
17 Месингови отпадъци 4860.00 – 5100.00 - 4860.00 – 5100.00 -
18 Скрап – бронз 5100 - 5100 -
19 Скрап от чугун 210.00 – 270.00 - 210.00 – 270.00 -
20 Бензин А-95 H лв./хил.л 1666.67 – 1691.67 - 1666.67 – 1691.67 -
21 Дизелово гориво лв./хил.л 1666.67 – 1675.00 - 1666.67 – 1675.00 -
22 Газ пропан бутан лв./хил.л 833.33 – 858.33 - 833.33 – 858.33 -
23 Котелно гориво 700 - N.Q. -
24 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
25 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
26 Калциев оксид 70 - N.Q. -
27 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 21.07.2017 г. 1 USD = 1.70294 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 12-14.07.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
12 – 14 юли 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 290 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 240 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 280 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 600 - 630 -
незабавна доставка – ЕXW, с понижени показатели 550 - 550 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1550.00 – 1633.33 - 1550.00 – 1633.33 -
16 Бензин А-98 H лв./хил.л 1850 - 1850 -
17 Бензин А-100 H лв./хил.л 1816.67 - 1816.67 -
18 Бензин А-96 H лв./хил.л 1791.67 - 1791.67 -
19 Дизелово гориво лв./хил.л 1479.73 – 1600.00 - 1479.73 – 1600.00 -
20 Газ пропан бутан лв./хил.л 644.80 – 783.33 - 644.80 – 783.33 -
21 Котелно гориво 700 - N.Q. -
22 Антифриз лв./хил.л 2833.33 – 2841.67 - 2833.33 – 2841.67 -
23 Спирачна течност лв.хил./л 8083.33 – 8125.00 - 8083.33 – 8125.00 -
24 Течност за чистачки лв./хил.л 2016.67 – 2033.33 - 2016.67 – 2033.33 -
25 Моторни масла лв./хил.л 12191.67 – 20316.67 - 12191.67 – 20316.67 -
26 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
27 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
28 Калциев оксид 70 - N.Q. -
29 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 14.07.2017 г. 1 USD = 1.71309 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 05-07.07.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 5 – 7 юли 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - N.Q. -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 240 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 240 - 250 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 280 -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 620 - 650 -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
11 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
12 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
13 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
14 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
15 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
16 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1675.00 - 1650.00 – 1675.00 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1608.33 – 1666.67 - 1608.33 – 1666.67 -
18 Газьол за отопление лв./хил.л 1653 - 1653 -
19 Котелно гориво 700 - N.Q. -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
22 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
23 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 07.07.2017 г. 1 USD = 1.71790 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  


НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ)  28-30.06.2017 
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  28 – 30 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 -20 N.Q. -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 240 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 240 -35 250 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW - 280 -40
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 620 -10 650 -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе 2933.75 – 3227.12 - 2933.75 – 3227.12 -
11 Орехова ядка – бял микс, в кашони х 10 кг 12712.9 - 12712.9 -
12 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
13 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
14 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
15 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
16 Бензин А-95 H лв./хил.л 1666.67 – 1710.00 - 1666.67 – 1710.00 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1666.67 – 1690.00 - 1666.67 – 1690.00 -
18 Газьол за отопление лв./хил.л 1324.00 – 1409.00 - 1324.00 – 1409.00 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 820 - 820 -
20 Котелно гориво 700 - N.Q. -
21 Греси лв./кг 6.5 - 6.5 -
22 Двигателни масла лв./хил.л 4300 - 4300 -
23 Трансформаторно масло лв./л 6000 - 6000 -
24 Моторни масла лв./хил.л 4300 - 4300 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л 5500 - 5500 -
26 Турбинно масло лв./хил.л 8850 - 8850 -
27 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 30.06.2017 г. 1 USD = 1.71369 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  21-23.06.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 32
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  21 – 23 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 - 310 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 275 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 295 - 320 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 630 - 650 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1580.00 – 1691.67 - 1580.00 – 1691.67 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 1730 - 1730 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1550.00 – 1666.67 - 1550.00 – 1666.67 -
17 Газьол за отопление лв./хил.л 1373 - N.Q. -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 780 - 780 -
19 Котелно гориво 700 - N.Q. -
20 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 1077.99 - 1077.99 -
21 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
22 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
23 Моторни масла лв./л 13 - N.Q. -
24 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
25 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 23.06.2017 г. 1 USD = 1.75112 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 14-16.06.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 14 – 16 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 -5 310 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 275 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 295 -5 320 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 630 -10 650 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 - 1716.67 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1716.67 - 1716.67 -
16 Газьол за отопление лв./хил.л 1373 - N.Q. -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 - 791.67 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Антифриз лв./хил.л 5191.67 - 5191.67 -
20 Спирачна течност лв.хил./л 3658.33 - 3658.33 -
21 Течност за чистачки лв./хил.л 3508.33 - 3508.33 -
22 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
23 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
24 Моторни масла лв./л 19 - 26 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
26 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 16.06.2017 г. 1 USD = 1.75159 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 9 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка 295 -5 310 -10
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW N.Q. - 295 -5
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 -10 320 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 640 - 650 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Овес, насипно 300 - N.Q. -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1690.00 – 1716.67 - 1690.00 – 1716.67 -
16 Бензин А-98 H лв./хил.л 1840 - 1840 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1615.35 – 1716.67 - 1615.35 – 1716.67 -
18 Газьол за отопление лв./хил.л 1373 - N.Q. -
19 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1436 - 1436 -
20 Газ пропан бутан лв./хил.л 830.00 – 840.31 - 830.00 – 840.31 -
21 Котелно гориво 700 - N.Q. -
22 Авиационно масло 6000 - 6000 -
23 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
24 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
25 Моторни масла лв./л 19 7 26 -1
26 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
27 Турбинно минерално масло 6500 - 6500 -
28 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 09.06.2017 г. 1 USD = 1.74177 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  31 май – 2 юни 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка 300 - 320 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 310 10 315 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 640 -10 650 -20
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Овес, насипно 300 - N.Q. -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1660.00 – 1708.33 - 1660.00 – 1708.33 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1620.00 – 1708.33 - 1620.00 – 1708.33 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 730.00 – 850.00 - 730.00 – 850.00 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Моторни масла лв./л 13 - 27 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 02.06.2017 г. 1 USD = 1.74332 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 25 – 26 май 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 300 - 320 10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 - 310 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 650 - 670 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Овес, насипно 300 - N.Q. -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 950 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1745.83 - 1745.83 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1737.50 – 1745.83 - 1737.50 – 1745.83 -
16 Газьол за отопление лв./хил.л 1542.45 - 1542.45 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 870.83 - 870.83 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Моторни масла лв./хил.л 16000 - 16000 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Калциев оксид 70 - N.Q. -
Центр.курс на БНБ за 26.05.2017 г. 1 USD = 1.74410 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
Pages: 1 2