Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 10 август 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 310 10 380 50
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 280 10 310 10
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 320 10
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
11 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
12 Скрап от черни метали 280 - 280 -
13 Скрап от мед 4300 - 4300 -
14 Скрап от алуминий 1150 - 1150 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1697.00 – 1830.00 - 1697.00 – 1830.00 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1748.00 – 1850.00 - 1748.00 – 1850.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1704.00 – 1848.40 - 1704.00 – 1848.40 -
18 Авиационнен керосин лв./хил.л 1790 - 1790 -
19 Авиационнен бензин лв./хил.л 2202 - 2202 -
Центр.курс на БНБ за 10.08.2018 1 USD = 1.68708 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  31 юли, 1, 2 и 3 август 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 300 10 330 10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 270 - 300 10
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
11 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1833.33 – 2260.00 - 1833.33 – 2260.00 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 2208.33 - 2208.33 -
14 Дизелово гориво лв./хил.л 1850.00 – 2280.00 - 1850.00 – 2280.00 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1699.97 – 1759.00 - 1699.97 – 1759.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 933.33 - 933.33 -
17 Котелно гориво 866.49 - 866.49 -
18 Тежко гориво лв./хил.л 1850 - 1850 -
19 Природен газ метан 1033.33 - 1033.33 -
20 Моторно масло лв./хил.л 21350 - 21350 -
21 Смазочни материали лв/ хил.л 5941.67 - 5941.67 -
Центр.курс на БНБ за 03.08.2018 1 USD = 1.68359 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 24 – 27 юли 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 290 - 320 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 270 - 290 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 320 10
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1780.00 – 1850.00 - 1780.00 – 1850.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 2010 - 2010 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1790.00 – 1858.33 - 1790.00 – 1858.33 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1788.00 – 1891.00 - 1788.00 – 1891.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 840 - 840 -
18 Природен газ метан лв./хил.н.куб.м. 1132.5 - 1132.5 -
19 Компресорно масло лв./хил.л 16000 - 16000 -
20 Въглища, кафяви 316.66 - 316.66 -
21 Въглища тип „Донбас“ 358.33 - 358.33 -
22 Дърва за горене – дъб лв./куб.м 75.00 – 110.00 - 75.00 – 110.00 -
Центр.курс на БНБ за 27.07.2018 г. 1 USD = 1.66937 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА – 25 ЮЛИ 2018 ГОД.

    ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 10 – 13 юли 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 - 290 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 270 15 280 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 310 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Скрап – бронз 5570 - 5570 -
14 Скрап – олово 2630 - 2630 -
15 Скрап от месинг 4810.00 – 5570.00 - 4810.00 – 5570.00 -
16 Скрап от мед 8170.00 – 8610.00 - 8170.00 – 8610.00 -
17 Бензин А-95 H лв./хил.л 1841.67 – 1875.00 - 1841.67 – 1875.00 -
18 Бензин А-98 H лв./хил.л 2058.33 - 2058.33 -
19 Бензин А-100 H лв./хил.л 2091.67 - 2091.67 -
20 Дизелово гориво лв./хил.л 1866.67 – 1875.00 - 1866.67 – 1875.00 -
21 Гориво за отопление лв./хил.л 1779 - 1779 -
22 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1911 - 1911 -
23 Газ пропан бутан лв./хил.л 783.33 - 783.33 -
24 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
25 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
26 Двигателно масло лв./хил.л N.Q. - 1690 -
27 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 13.07.2018 г. 1 USD = 1.67767 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 11.07.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  3 – 6 юли 2018 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 - 290 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 255 -5 280 -
3 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
4 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
5 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
6 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
9 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
10 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1833.33 – 1875.00 - 1833.33 – 1875.00 -
12 Бензин А-98 H лв./хил.л 2091.67 - 2091.67 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 1850.00 – 1901.00 - 1850.00 – 1901.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1776.00 – 1875.14 - 1776.00 – 1875.14 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 850 - 850 -
16 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
17 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
18 Двигателно масло лв./хил.л N.Q. - 1690 -
19 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 6.07.2018 г. 1 USD = 1.67036 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 04.07.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  26 – 29 юни 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 -5 290 -5
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 260 40 280 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 275 - 295 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 595 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1750.00 – 1883.33 - 1750.00 – 1883.33 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1850 - 1850 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1770.00 – 1908.33 - 1770.00 – 1908.33 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1899.00 – 1978.00 - 1899.00 – 1978.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 783.33 – 883.33 - 783.33 – 883.33 -
18 Природен газ метан лв./хил.л. 1025 - 1025 -
19 Антифриз лв./хил.л 4150 - 4150 -
20 Спирачна течност лв./хил.л 4316.66 - 4316.66 -
21 Греси лв./кг 10 - 10 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л 4483.33 - 4483.33 -
23 Моторно масло лв./хил.л 7075.00 – 8333.33 - 7075.00 – 8333.33 -
24 Двигателно масло лв./хил.л 6650 - 6650 -
25 Трансмисионно масло лв./л 7150 - 7150 -
Центр.курс на БНБ за 29.06.2018 г. 1 USD = 1.68853 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА – 27.06.2018 год.

  ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 19 – 22 юни 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 275 -5 295 -5
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 240 5 280 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 275 - 295 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 595 5
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1833.33 – 1891.67 - 1833.33 – 1891.67 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1966.67 – 2025.00 - 1966.67 – 2025.00 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1833.33 – 1900.00 - 1833.33 – 1900.00 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1837 - 1837 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 – 850.00 - 791.67 – 850.00 -
18 Антифриз лв./хил.л 5191.67 - 5191.67 -
19 Спирачна течност лв./хил.л 3658.33 - 3658.33 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 3058.33 - 3058.33 -
21 Моторно масло лв./хил.л 18566.67 - 18566.67 -
Центр.курс на БНБ за 22.06.2018 г. 1 USD = 1.69512 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 20.06.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  12 – 15 юни 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 235 5 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 245 5 300 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 590 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1800.00 – 1852.50 - 1800.00 – 1852.50 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 2108.33 - 2108.33 -
15 Бензин А-100 H лв./хил.л 2104.17 - 2104.17 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1820.00 – 1876.67 - 1820.00 – 1876.67 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 770.00 – 825.00 - 770.00 – 825.00 -
18 Моторно масло лв./хил.л 7600 - 7600 -
19 Центр.курс на БНБ за 15.06.2018 г. 1 USD = 1.66737 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
 НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 13.06.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  5 – 8 юни 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 300 -10
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 235 5 N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 245 5 300 100
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - 590 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 5000 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1770.00 – 1841.67 - 1770.00 – 1841.67 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1790.00 – 1858.33 - 1790.00 – 1858.33 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 760.00 – 833.33 - 760.00 – 833.33 -
16 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
17 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
18 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
19 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 08.06.2018 г. 1 USD = 1.65244 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 06.06.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   29, 30, 31 май и 1 юни
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 290 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 230 - N.Q. -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 290 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 560 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1816.67 – 1870.00 - 1816.67 – 1870.00 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1839.00 – 1900.00 - 1839.00 – 1900.00 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1820.00 – 1833.33 - 1820.00 – 1833.33 -
14 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
15 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
16 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
17 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 01.06.2018 г. 1 USD = 1.67179 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  30.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  22 – 25 Май 2018г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW 275 - 290 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1780 - 1780 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1730.00 – 1800.00 - 1730.00 – 1800.00 -
12 Гориво за отопление лв./хил.л 1785 - 1785 -
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1763.8 - 1763.8 -
14 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
15 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
16 Редукторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 2120 -
17 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 25.05.2018 г. 1 USD = 1.67051 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  23.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  15 – 18 Май 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – ПДИ 287 - 287 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1749.00 – 1790.00 - 1749.00 – 1790.00 -
11 ДЖЕТ А 1 лв./хил.л 1880.28 - 1880.28 -
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1780.00 – 1841.67 - 1780.00 – 1841.67 -
13 Гориво за отопление лв./хил.л 1648.00 – 1861.00 - 1648.00 – 1861.00 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1797.12 - 1797.12 -
15 Смазочни материали лв/ хил.л 8460 - 8460 -
16 Минерално моторнo маслo 3870 - 3870 -
Центр.курс на БНБ за 18.05.2018 г. 1 USD = 1.65678 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  16.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320