Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  16 – 19 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – DAP 405 - N.Q. -
  незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 - 350 -
3 Царевица        
  доставка януари 2019 – реколта 2018 г. 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 530 -5 600 -
5 Сусам, небелен 2000 - 2000 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 1958.00 - 1850.00 – 1958.00 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2100 - 2100 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1809.00 – 1975.00 - 1809.00 – 1975.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1769.00 – 1967.76 - 1769.00 – 1967.76 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 886.96 - 840.00 – 886.96 -
19 Литиева грес лв/кг 9.2 - 9.2 -
20 Диференциално масло лв./хил.л. 6600 - 6600 -
21 Въглища тип „Донбас“ 383.33 - 383.33 -
  Центр.курс на БНБ за 19.10.2018 1 USD = 1.69998 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  17.10.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование  м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550
К С Пшеница т 320
К С Пшеница т 330
К С Пшеница т 340
К С Пшеница т 320
К С Ечемик т 340

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  9 – 12 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 - 400 -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 320 20 N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – реколта 220 - N.Q. -
  незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 535 -5 N.Q. -
5 Сусам, небелен 2000 - 2190.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1850.00 – 2008.33 - 1850.00 – 2008.33 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1870.00 – 2134.40 - 1870.00 – 2134.40 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1859.00 – 2096.45 - 1859.00 – 2096.45 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 840.00 – 924.00 - 840.00 – 924.00 -
18 Авиационно масло лв./хил.л 6490 - 6490 -
19 Антифриз лв./хил.л 7760.00 – 10740.00 - 7760.00 – 10740.00 -
20 Литиева грес 3600 - 3600 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л 7990 - 7990 -
22 Трансформаторно масло лв./хил.л 3580 - 3580 -
23 Трансмисионно масло лв./хил.л 5040.00 – 6400.00 - 5040.00 – 6400.00 -
24 Моторно масло SAE 15 W 40 лв./хил.л 2930.00 – 3810.00 - 2930.00 – 3810.00 -
25 Моторно масло SAE 10 W 40 лв./хил.л 4500.00 – 5460.00 - 4500.00 – 5460.00 -
26 Въглища, торби по 25 кг 380 - 380 -
  Центр.курс на БНБ за 12.10.2018 1 USD = 1.6897 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
2 – 5 октомври 2018 г.
  Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 370 -35 N.Q. -
2 Фуражна пшеница        
  незабавна доставка – EXW 300 20 N.Q. -
3 Царевица        
  незабавна доставка – ЕXW 220 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед        
  незабавна доставка – ЕXW 540 - N.Q. -
5 Сусам, небелен 1860.00 – 2000.00 - 2200.00 – 2599.00 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 – 2450.00 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
11 Готварска сол, йодирана, в пакети х 1 кг N.Q. - 600 -
12 Краве сирене, бяло саламурено N.Q. - 3586 -
13 Амониев нитрат N.Q. - 445 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1770.00 – 1925.00 - 1770.00 – 1925.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1750.00 – 1941.67 - 1750.00 – 1941.67 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1804.50 – 1927.00 - 1804.50 – 1927.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 830 - 830 -
18 Смазочни масла лв./хил.л 5941.67 - 5941.67 -
19 Моторни масла лв./л 21.35 - 21.35 -
  Центр.курс на БНБ за 5.10.2018 1 USD = 1.70043 лева    
  Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  03.10.2018 год.
         
                ЛЕГЕНДА:    
  К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“    
  П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“    
  С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
  Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
  Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
     – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
                АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО  
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката    
    Продукти от растителен произход    
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К С Слънчоглед маслодаен т 550-580
П С Слънчоглед маслодаен т 580-580
К С Пшеница т 320-340-360-365-382
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 382-382
П С Пшеница т 340-340
К С Пшеница т 330-360
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 360-360
К С Пшеница т 340-360-365-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 370-370
П С Пшеница т 365-365
П С Пшеница т 360-360
П С Пшеница т 365-365
К С Пшеница т 330-355
П С Пшеница т 355-355
П С Пшеница т 355-355
К С Ечемик т 340-367
П С Ечемик т 367-367