Български стокови борси

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  14 – 16 март 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 275 - 290 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 5 285 5
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 545 5 560 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
10 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
11 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1660.00 – 1758.33 - 1660.00 – 1758.33 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 1680.00 – 1775.00 - 1680.00 – 1775.00 -
14 Гориво за отопление лв./хил.л 1477.00 – 1574.00 - 1477.00 – 1574.00 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1651.1 - 1651.1 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 916.67 - 916.67 -
17 Газ пропан бутан 1516 - 1516 -
18 Антифриз лв./хил.л 3000 - 3000 -
19 Спирачна течност лв./хил.л 7208.33 - 7208.33 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 1516.67 - 1516.67 -
21 Греси лв./кг 3.32 - 3.32 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. 5300 - 5300 -
23 Моторно масло лв./л 2150.00 – 2483.33 - 2150.00 – 2483.33 -
24 Моторно масло SAE 10 W 40 лв./хил.л 11900 - 11900 -
25 Дърва за горене – дъб лв./куб.м 65 - 65 -
Центр.курс на БНБ за 16.03.2018 г. 1 USD = 1.58482 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА 14.03.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 9 март 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 275 - 290 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 265 - 280 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 - 560 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
10 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
11 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1666.67 – 1733.33 - 1666.67 – 1733.33 -
13 Бензин А-98 H лв./хил.л 1975 - 1975 -
14 Дизелово гориво за отопление лв./хил.л 1531.00 – 1644.00 - 1531.00 – 1644.00 -
15 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1750.00 – 1950.00 - 1750.00 – 1950.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1563.10 – 1658.40 - 1563.10 – 1658.40 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 768.09 – 883.33 - 768.09 – 883.33 -
18 Газ метан 1100 - 1100 -
Центр.курс на БНБ за 09.03.2018 г. 1 USD = 1.57462 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 07.03.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 28 февруари, 1 и 2 март 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 275 5 290 -5
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 265 - 275 10
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 265 - 280 -10
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 5 560 -10
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1691.67 – 1780.00 - 1691.67 – 1780.00 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1625.00 – 1820.00 - 1625.00 – 1820.00 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1550.00 – 1652.20 - 1550.00 – 1652.20 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 741.67 – 833.33 - 741.67 – 833.33 -
17 Газ пропан бутан 1333 - 1333 -
18 Антифриз лв./хил.л 5191.67 – 6500.00 - 5191.67 – 6500.00 -
19 Спирачна течност лв./хил.л 9650 - 9650 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 3058.33 - 3058.33 -
21 Греси лв./кг 7.71 - 7.71 -
22 Двигателно масло лв./хил.л 5670 - 5670 -
23 Моторнo маслo лв./хил.л 18566.67 - 18566.67 -
24 Хидравлично масло лв./хил.л. 5670 - 5670 -
25 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 02.03.2018 г. 1 USD = 1.60696 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 28.02.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 14 – 16 Февруари 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 295 5
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 265 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 265 - 290 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 545 - 570 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1575.00 – 1733.33 - 1575.00 – 1733.33 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1750 - 1750 -
15 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1658.00 – 1668.00 - 1658.00 – 1668.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 758.33 - 758.33 -
17 Двигателно масло лв./хил.л N.Q. - 1690 -
18 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
19 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
20 Пелети 350 - 350 -
Центр.курс на БНБ за 16.02.2018 г. 1 USD = 1.56554 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ)14-16.02.2018 
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 9 Февруари 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW N.Q. - 290 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 265 -30
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 290 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 570 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1730.00 – 1750.00 - 1730.00 – 1750.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1980.00 – 2020.00 - 1980.00 – 2020.00 -
15 Бензин А-96 H лв./хил.л 1850 - 1850 -
16 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1720.00 – 1790.00 - 1720.00 – 1790.00 -
17 Гориво за отопление 1875 - 1875 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1626 - 1626 -
19 Двигателно масло лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
21 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
22 Брикети 400 - 400 -
23 Дърва за горене лв./тон 150 - 150 -
Центр.курс на БНБ за 09.02.2018 г. 1 USD = 1.59634 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  07-09.02.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 31 януари – 2 февруари 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 285 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 275 5 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 295 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 555 5 570 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1683.33 – 1760.00 - 1683.33 – 1760.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1958.33 - 1958.33 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1591.00 – 1800.00 - 1591.00 – 1800.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 – 880.00 - 791.67 – 880.00 -
17 Котелно гориво лв./хил.л 1666.67 - 1666.67 -
18 Антифриз лв./хил.л 4850.00 – 5191.67 - 4850.00 – 5191.67 -
19 Спирачна течност лв./хил.л 3658.33 - 3658.33 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 3058.33 - 3058.33 -
21 Двигателни масла лв./хил.л 6400.00 – 7500.00 - 6400.00 – 7500.00 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
Центр.курс на БНБ за 02.02.2018 г. 1 USD = 1.56981 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 31.01.-02.02.2018 год.

  ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  24 – 26 януари 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 285 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 275 5 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 295 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 555 5 570 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 – 1750.00 - 1716.67 – 1750.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1991.67 - 1991.67 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1733.33 – 1791.67 - 1733.33 – 1791.67 -
16 Газ пропан бутан 2125 - 2125 -
17 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
18 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
Центр.курс на БНБ за 26.01.2018 г. 1 USD = 1.57639 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  24-26.01.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  17 – 19 януари 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 285 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 290 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - 570 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1666.67 – 1740.00 - 1666.67 – 1740.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1666.67 – 1760.00 - 1666.67 – 1760.00 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 775.00 – 870.00 - 775.00 – 870.00 -
17 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 1095.07 - 1095.07 -
18 Антифриз лв./хил.л 3991.67 – 5191.67 - 3991.67 – 5191.67 -
19 Спирачна течност лв./хил.л 3658.33 - 3658.33 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 3058.33 - 3058.33 -
21 Двигателни масла лв./хил.л 6108.33 - 6108.33 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
Центр.курс на БНБ за 19.01.2018 г. 1 USD = 1.59855 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 17-19.01.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 12 януари 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 285 -15 300 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 -10 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - 290 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - 570 10
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1666.67 – 1732.00 - 1666.67 – 1732.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1615.00 – 1750.00 - 1615.00 – 1750.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1527.00 – 1737.00 - 1527.00 – 1737.00 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 841.67 – 900 - 841.67 – 900 -
18 Греси лв./кг 13.63 - 13.63 -
19 Двигателни масла лв./хил.л 8191.67 - 8191.67 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л. 7533.33 - 7533.33 -
21 Диференциално масло лв./хил.л. 6266.67 - 6266.67 -
Центр.курс на БНБ за 12.01.2018 г. 1 USD = 1.62755 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ) 10-12.01.2018г.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  3 – 5 януари 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 300 15 310 10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 5 300 10
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 10 290 -10
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - 560 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1590.00 – 1707.75 - 1590.00 – 1707.75 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1590.00 – 1724.25 - 1590.00 – 1724.25 -
16 Гориво за отопление 1875 - 1875 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 780.00 – 933.33 - 780.00 – 933.33 -
Центр.курс на БНБ за 5.01.2018 г. 1 USD = 1.62108 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
 НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 03-05.01.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
20 – 22 декември 2017 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 - 290 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 300 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Скрап от алуминий 1900.00 – 1980.00 - 1900.00 – 1980.00 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1658.33 – 1750.00 - 1658.33 – 1750.00 -
16 Бензин А-98 H лв./хил.л 2000.00 – 2010.00 - 2000.00 – 2010.00 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1502.00 -1770.00 - 1502.00 -1770.00 -
18 Гориво за отопление лв./хил. 1497.00 – 1596.50 - 1497.00 – 1596.50 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 792.32 – 926.25 - 792.32 – 926.25 -
20 Газ метан лв./кг 966.67 - 966.67 -
21 Авиационно масло 6000 - 6000 -
22 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
23 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
24 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
25 Пелети N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 22.12.2017 г. 1 USD = 1.64924 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  13 – 15 декември 2017
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 - 300 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 280 10 290 -10
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 300 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1700.00 – 1730.00 - 1700.00 – 1730.00 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2020 - 2020 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1632.03 – 1797.00 - 1632.03 – 1797.00 -
17 Гориво за отопление лв./хил. 1485.12 – 1584.90 - 1485.12 – 1584.90 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1607.00 – 1732.00 - 1607.00 – 1732.00 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 866.67 - 866.67 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 15.12.2017 г. 1 USD = 1.65119 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  13-15.12.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 6 – 8 декември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 315 - 315 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 - 290 -10
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 300 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 10 560 -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1609.00 – 1750.00 - 1609.00 – 1750.00 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 2000 - 2000 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1475.00 – 1575.00 - 1475.00 – 1575.00 -
17 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1617.00 – 1770.00 - 1617.00 – 1770.00 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1476.00 – 1667.52 - 1476.00 – 1667.52 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 858.33 - 858.33 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 08.12.2017 г. 1 USD = 1.65945 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  06-08.12.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 29, 30 ноември и 1 декември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW N.Q. - 315 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1608.33 – 1783.33 - 1608.33 – 1783.33 -
14 Бензин А-100 H лв./хил.л 1866.67 - 1866.67 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1608.33 – 1800.00 - 1608.33 – 1800.00 -
16 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1497.00 – 1734.88 - 1497.00 – 1734.88 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 808.33 – 966.67 - 808.33 – 966.67 -
18 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 524.68 – 594.68 - 524.68 – 594.68 -
19 Антифриз лв./хил.л 5620.00 – 5800.00 - 5620.00 – 5800.00 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети 333 - 330 -
Центр.курс на БНБ за 01.12.2017 г. 1 USD = 1.65063 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 29.11-01.12.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  22 – 24 ноември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW N.Q. - 315 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Скрап от месинг 2900 - 2900 -
14 Скрап от цветни метали – мед 4010 - 4010 -
15 Скрап от алуминий 1280 - 1280 -
16 Бензин А-95 H, зимен, клас С 900 - N.Q. -
17 Дизелово гориво за отопление лв./хил.л 1626 - 1626 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1608.00 – 1618.71 - 1608.00 – 1618.71 -
19 Метан газ лв./1000 куб.м, без акциз и ДДС 1365.1 - 1365.1 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети 333 - 333 -
Центр.курс на БНБ за 24.11.2017 г. 1 USD = 1.66077 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 22-24.11.2017 г.

 ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320

 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  15 – 17 ноември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 315 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1633.33 – 1683.33 - 1633.33 – 1683.33 -
15 Бензин F-67 H лв./хил.л 1622 - 1622 -
16 Бензин А-95 H, зимен, клас С 1370.85 - 1370.85 -
17 ДЖЕТ А 1 лв./хил.л 1675 - 1370.85 -
18 Дизелово гориво за отопление лв./хил.л 1549.00 – 1700.00 - 1549.00 – 1700.00 -
19 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1593.00 – 1788.00 - 1593.00 – 1788.00 -
20 Газ пропан бутан лв./хил.л 833.33 - 833.33 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л. 2510 - 2510 -
23 Моторно масло SAE 15 W 40 и SAE 10 W 40 лв./хил.л 3680.00 – 4850.00 - 3680.00 – 4850.00 -
24 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
25 Пелети 333 - 333 -
Центр.курс на БНБ за 17.11.2017 г. 1 USD = 1.66157 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  15-17.11.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  8 – 10 ноември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 315 20
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 250 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 - N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1599.00 – 1705.58 - 1599.00 – 1705.58 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1616.67 – 1705.58 - 1616.67 – 1705.58 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1559.00 – 1725.00 - 1559.00 – 1725.00 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 750.00 – 924.00 - 750.00 – 924.00 -
19 Газ метан лв./кг 0.97 - 0.97 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
25 Моторно масло M 10 D лв./хил.л N.Q. - 1690 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 10.11.2017 г. 1 USD = 1.68171 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 08-10.11.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 1 – 3 ноември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 -10 295 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 250 - 265 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 -10 560 5
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 30 кг N.Q. - 3000 -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1670.00 - 1650.00 – 1670.00 -
15 Бензин А-95 H, зимен, клас С, без акциз и без ДДС 1006.67 - 1006.67 -
16 Бензин А-95 H, зимен, клас С, с акциз и без ДДС 1953.33 - 1953.33 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1666.67 – 1680.00 - 1666.67 – 1680.00 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1590.00 – 1607.55 - 1590.00 – 1607.55 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 875 - 875 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
22 Моторно масло лв./л 3.9 - 3.9 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 03.11.2017 г. 1 USD = 1.67954 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 01-03.11.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  25 – 27 октомври 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 280 10 295 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 - 550 -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1690 - 1690 -
15 Бензин А-95 H, зимен, клас С 1836 - 2040 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1475.00 – 1730.00 - 1475.00 – 1730.00 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1508.00 – 1558.00 - 1508.00 – 1558.00 -
18 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
19 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
21 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
22 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 27.10.2017 г. 1 USD = 1.66411 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ) 25-27.10.2017 г
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
18 – 20 октомври 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - N.Q. -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 260 - N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 -10 N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1710.00 - 1650.00 – 1710.00 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1895 - 1895 -
15 Бензин А-95 H, зимен, клас С N.Q. - 2040 -
16 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1650.00 – 1720.00 - 1650.00 – 1720.00 -
17 Гориво за отопление лв./хил. 1425.00 – 1608.33 - 1425.00 – 1608.33 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1508.00 – 1678.12 - 1508.00 – 1678.12 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 900 - 900 -
20 Газ пропан бутан, без акциз и ДДС 1065 - 1065 -
21 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
22 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
23 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
24 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
25 Въглища, черни 360 - 360 -
26 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 20.10.2017 г. 1 USD = 1.65272 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 18-20.10.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  11 – 13 октомври 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - N.Q. -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 260 20 N.Q. -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 20 N.Q. -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 30 N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Дизелово гориво лв./хил.л 1712 - 1712 -
14 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1501.00 – 1586.00 - 1501.00 – 1586.00 -
15 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
16 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
17 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
18 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
19 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 13.10.2017 г. 1 USD = 1.64965 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 11-13.10.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 4 – 6 октомври 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 290 10
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 250 - 260 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 240 - 250 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 530 -10 550 -
незабавна доставка – ЕXW, с високи показатели 580 - N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1650.00 – 1716.67 - 1650.00 – 1716.67 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1680.00 – 1716.67 - 1680.00 – 1716.67 -
16 Гориво за отопление, зимно, клас Е 1131.49 - 1131.49 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1513.00 – 1664.00 - 1513.00 – 1664.00 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 741.67 – 890.00 - 741.67 – 890.00 -
19 Котелно гориво лв./хил.л 1666.67 - 1666.67 -
20 Антифриз лв./хил.л 5191.67 - 5191.67 -
21 Спирачна течност лв./хил.л 3633.33 - 3633.33 -
22 Течност за чистачки лв./хил.л 3058.33 - 3058.33 -
23 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
24 Моторнo маслo лв./хил.л 18566.67 - 18566.67 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
26 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
27 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 06.10.2017 г. 1 USD = 1.66567 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 04-06.10.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  27 – 29 септември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 5 280 -
2 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 250 - 260 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 240 - 250 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 5 N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Скрап от стомана 170.00 – 190.00 - 170.00 – 190.00 -
15 Скрап от алуминий 1680.00 – 1830.00 - 1680.00 – 1830.00 -
16 Скрап от чугун 280 - 280 -
17 Техническа сол, на кристали 90.00 – 142.00 - 90.00 – 142.00 -
18 Бензин А-95 H лв./хил.л 1630.00 – 1683.33 - 1630.00 – 1683.33 -
19 Безоловен бензин А-95 Н – ЕСТО лв./хил.л. 1950 - 1950 -
20 Дизелово гориво лв./хил.л 1536.00 – 1680.00 - 1536.00 – 1680.00 -
21 Дизелово гориво с добавки лв./хил.л 1933.33 - 1933.33 -
22 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1505.00 – 1624.97 - 1505.00 – 1624.97 -
23 Газ пропан бутан лв./хил.л 750.00 – 850.00 - 750.00 – 850.00 -
24 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 920.21 – 988.11 - 920.21 – 988.11 -
25 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
26 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
27 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
28 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 29.09.2017 г. 1 USD = 1.66058 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 27-29.09.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
19 – 21 септември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 265 - N.Q. -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 280 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 535 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
13 Бензин А-95 H лв./хил.л 1641.67 – 1658.33 - 1641.67 – 1658.33 -
14 Бензин А-98 H лв./хил.л 1842 - 1842 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1633.33 – 1650.00 - 1633.33 – 1708.33 -
16 Гориво за отопление, зимно, клас Е 1566.11 - 1566.11 -
17 Газьол за отопление лв./хил.л 1409.41 - 1409.41 -
18 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1491.00 – 1554.71 - 1491.00 – 1554.71 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 800.00 – 809.00 - 800.00 – 809.00 -
20 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 678 - N.Q. -
21 Антифриз лв./хил.л 2500 - 2500 -
22 Греси лв./кг 45 - 45 -
23 Трансмисионно масло лв./л 3.5 - 3.5 -
24 Моторнo маслo лв./л 2.00 – 2.10 - 2.00 – 2.10 -
25 Хидравлично масло лв./л. 7.00 – 12.00 - 7.00 – 12.00 -
26 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 21.09.2017 г. 1 USD = 1.62891 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА (ПЛОВДИВ) 13-15.09.2017 
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
13 – 15 септември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 265 5 N.Q. -
2 Тритикале, насипно 293 - 293 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW N.Q. - 280 -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 535 -5 N.Q. -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
10 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1633.33 – 1725.00 - 1633.33 – 1725.00 -
15 Дизелово гориво лв./хил.л 1633.33 – 1708.33 - 1633.33 – 1708.33 -
16 Гориво за отопление лв./хил.л 1614 - 1614 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1635.7 - 1635.7 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 833..33 - 833..33 -
19 Газ пропан бутан 1385 - 1385 -
20 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 890 - N.Q. -
21 Антифриз лв./хил.л 4516.67 – 4620.00 - 4516.67 – 4620.00 -
22 Спирачна течност лв./хил.л 4080.00 – 6840.00 - 4080.00 – 6840.00 -
23 Течност за чистачки лв./хил.л 1998.00 – 2050.00 - 1998.00 – 2050.00 -
24 Греси – литиева лв./кг 3.18 – 4.07 - 3.18 – 4.07 -
25 Двигателни масла лв./хил.л 5180.00 – 7683.33 - 5180.00 – 7683.33 -
26 Трансформаторно масло лв./хил.л 6250.00 – 6700.00 - 6250.00 – 6700.00 -
27 Хидравлично масло лв./хил.л. 4450.00 – 5800.00 - 4450.00 – 5800.00 -
28 Диференциално масло лв./хил.л. 5250.00 – 6740.00 - 5250.00 – 6740.00 -
29 Въглища тип „Донбас“ 270 - 270 -
30 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
31 Дърва за горене – дъб лв./куб.м N.Q. - 750 -
32 Дърва за горене – бук лв./куб.м N.Q. - 450 -
Центр.курс на БНБ за 15.09.2017 г. 1 USD = 1.64563 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА  07-08.09.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  7 – 8 септември 2017
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 260 -10 270 -10
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 260 -20 280 -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 540 -10 N.Q. -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
11 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
12 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
13 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
14 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1575 - 1575 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1513.00 – 1517.76 - 1513.00 – 1517.76 -
17 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1570.88 – 1595.00 - 1570.88 – 1595.00 -
18 Газ пропан бутан лв./хил.л 675 - 675 -
19 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
20 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
21 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
22 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
23 Въглища тип „Донбас“ 440 - 440 -
24 Брикети 350.00 – 380.00 - 350.00 – 380.00 -
25 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
26 Дърва за горене лв./куб.м 156 - 156 -
Центр.курс на БНБ за 08.09.2017 г. 1 USD = 1.63384 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  30.08-01.09.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 600-540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 600-540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 600-540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670-570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670-570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670-570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670-570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 680-660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА Седмичен обзор табличен
30 август – 1 септември 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 - 280 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2300 50
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
11 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
12 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
13 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
14 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1673.33 - 1673.33 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 757.58 - 757.58 -
17 Природен газ лв./хил.нормални куб.м 1160 - 1160 -
18 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
19 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
20 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
21 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
22 Въглища, кафяви 299 - 299 -
23 Въглища тип „Донбас“ 353 - 353 -
24 Брикети 274 - 274 -
25 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
26 Дърва за горене лв./куб.м 94.00 – 98.00 - 94.00 – 98.00 -
Центр.курс на БНБ за 01.09.2017 г. 1 USD = 1.65398 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 23-25.08.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 23 – 25 август 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 270 10 280 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 250 - N.Q. -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 280 - N.Q. -
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 -60 N.Q. -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг 1000 - 2250 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе, в чували х 25 кг 4000 - N.Q. -
11 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
12 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 720 - N.Q. -
13 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
14 Слънчогледово сурово олио N.Q. - 1950 -
15 Нахут, сорт „Турецки“ N.Q. - 2100 -
16 Бензин А-95 H лв./хил.л 1641.67 – 1690.00 - 1641.67 – 1690.00 -
17 Бензин А-98 H лв./хил.л 1900 - 1900 -
18 Дизелово гориво лв./хил.л 1641.67 – 1680.00 - 1641.67 – 1680.00 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 791.67 – 833.33 - 791.67 – 833.33 -
20 Антифриз лв./хил.л 3990 - 3990 -
21 Спирачна течност лв./хил.л 13030 - 13030 -
22 Течност за чистачки лв./хил.л 1030 - 1030 -
23 Трансмисионно масло лв./л 18.54 - 18.54 -
24 Моторни масла лв./л 5.83 – 6.11 - 5.83 – 6.11 -
25 Хидравлично масло лв./л. 5 - 5 -
26 Диференциално масло лв./л. 12.5 - 12.5 -
27 Въглища тип „Донбас“ 220.00 – 250.00 - 330 -
28 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 25.08.2017 г. 1 USD = 1.65664 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани