Български стокови борси

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  09.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320

  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  2 – 4 Май 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка – EXW N.Q. - 290 -
незабавна доставка – ПДИ N.Q. - 283 -
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 550 - N.Q. -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 700 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1691.67 – 1771.71 - 1691.67 – 1771.71 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1691.67 – 1758.33 - 1691.67 – 1758.33 -
12 Метан 800 - 800 -
13 Антифриз лв./хил.л 2700 - 2700 -
14 Спирачна течност лв./хил.л 6150 - 6150 -
15 Греси лв./кг 5.50 – 6.70 - 5.50 – 6.70 -
16 Трансмисионно масло лв./хил.л 2380 - 2380 -
17 Двигателно масло лв./хил.л 3020.00 – 3240.00 - 3020.00 – 3240.00 -
18 Моторнo маслo лв./хил.л 5470.00 – 5990.00 - 5470.00 – 5990.00 -
19 Хидравлично масло лв./хил.л. 2500 - 2500 -
Центр.курс на БНБ за 04.05.2018 г. 1 USD = 1.63095 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  02.05.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА   24 – 27 април 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II-Б група
незабавна доставка – ПДИ 283 - 283 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – ПДИ 271 - 271 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – ПДИ 252 - 252 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 1566.00 – 1750.00 - 1566.00 – 1750.00 -
11 Дизелово гориво лв./хил.л 1616.67 – 1766.67 - 1616.67 – 1766.67 -
12 Газ пропан бутан лв./хил.л 758.33 – 783.33 - 758.33 – 783.33 -
13 Греси лв./кг 5.63 – 6.13 - 5.63 – 6.13 -
14 Трансмисионно масло лв./хил.л 4800 - 4800 -
15 Двигателно масло лв./хил.л 3130 - 3130 -
16 Турбинно масло лв./хил.л 8880 - 8880 -
Центр.курс на БНБ за 27.04.2018 г. 1 USD = 1.60736 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  25.04.2018 г.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  17 – 20 Април 2018
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – I група
незабавна доставка – FOB 241 - N.Q. -
незабавна доставка – ПДИ N.Q. - 283 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – ПДИ 231 -20 271 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – ПДИ 212 -20 252 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1716.67 – 1765.00 - 1716.67 – 1765.00 -
12 Бензин А-98 H лв./хил.л 2028 - 2028 -
13 ДЖЕТ А 1 лв./хил.л 1652 - 1652 -
14 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1715.87 – 1775.00 - 1715.87 – 1775.00 -
15 Гориво за отопление лв./хил.л 1564 - 1564 -
16 Газ пропан бутан лв./хил.л 820.00 – 890.00 - 820.00 – 890.00 -
17 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
18 Моторнo маслo лв./хил.л N.Q. - 1690 -
19 Хидравлично масло лв./хил.л. N.Q. - 1900 -
20 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
Центр.курс на БНБ за 20.04.2018 г. 1 USD = 1.57958 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  18.04.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 13 април 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – I група
незабавна доставка – ПДИ 263 - 283 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – ПДИ 251 - 271 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – ПДИ 232 - 252 -
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 270 - 285 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
11 Скрап от черни метали 170 - 170 -
12 Бензин А-95 H лв./хил.л 1708.33 – 1760.00 - 1708.33 – 1760.00 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1716.67 – 1780.00 - 1716.67 – 1780.00 -
14 Гориво за отопление лв./хил.л 1519.73 – 1595.00 - 1519.73 – 1595.00 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 808.00 – 833.33 - 808.00 – 833.33 -
16 Котелно гориво лв./хил.л, без акциз и ДДС 680.37 - 680.37 -
17 Антифриз лв./хил.л 5530.00 – 6070.00 - 5530.00 – 6070.00 -
18 Течност за чистачки лв./хил.л – лятна 1280 - 1280 -
19 Течност за чистачки лв./хил.л – зимна 4190 - 4190 -
20 Двигателно масло M 10 D лв./хил.л 4990.00 – 5590.00 - 4990.00 – 5590.00 -
21 Двигателно масло M 16 D лв./хил.л 5360.00 – 5810.00 - 5360.00 – 5810.00 -
22 Трансмисионно масло лв./л 7150.00 – 7270.00 - 7150.00 – 7270.00 -
23 Хидравлично масло лв./хил.л. 5660.00 – 9260.00 - 5660.00 – 9260.00 -
Центр.курс на БНБ за 13.04.2018 г. 1 USD = 1.58714 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 11.04.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320


 

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА 28 – 30 март 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – I група
незабавна доставка – ПДИ N.Q. - 283 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – ПДИ N.Q. - 280 -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – ПДИ N.Q. - 252 -
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 750 - N.Q. -
10 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 1660.00 – 1720.00 - 1660.00 – 1720.00 -
12 Бензин А-98 H лв./хил.л 1966.67 - 1966.67 -
13 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1680.00 – 1740.00 - 1680.00 – 1740.00 -
14 Гориво за отопление лв./хил.л 1563.00 – 1630.00 - 1563.00 – 1630.00 -
15 Газ пропан бутан лв./хил.л 750.00 – 900.00 - 750.00 – 900.00 -
Центр.курс на БНБ за 30.03.2018 г. 1 USD = 1.5874 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани
НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 28.03.2018 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 540
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
К Ф Слънчоглед маслодаен т 570
П Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
П Ф Пшеница т 320