Български стокови борси

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 10-12.05.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  10 – 12 май 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 -10 310 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 270 -20 300 -
3 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 290 -10 310 5
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 650 - 670 -
5 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
6 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
7 Овес, насипно 300 - N.Q. -
8 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
9 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
10 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
11 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 1150 - N.Q. -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово рафинирано олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1620.00 – 1716.67 - 1620.00 – 1716.67 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1549.00 – 1716.67 - 1549.00 – 1716.67 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 750 - 750 -
18 Котелно гориво 700 - N.Q. -
19 Антифриз лв./хил.л 5191.67 - 5191.67 -
20 Спирачна течност лв.хил./л 3568.33 - 3568.33 -
21 Течност за чистачки лв./хил.л 3508.33 - 3508.33 -
22 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
23 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
24 Моторни масла лв./хил.л 18566.67 - 18566.67 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
26 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
27 Калциев оксид 70 - N.Q. -
28 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
29 Иглолистни трупи лв./куб.м 101.20 – 116.20 - 101.20 – 116.20 -
Центр.курс на БНБ за 12.05.2017 г. 1 USD = 1.80095 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани


 

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА 26-28.04.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  26 – 28 април 2017 година
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 290 20 310 10
2 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 - 310 -
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 650 -40 670 30
4 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
5 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
6 Овес, насипно 300 - N.Q. -
7 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
8 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
9 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
10 Захар, рафинирана, в пакети х 1 кг 1150 - N.Q. -
11 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
12 Слънчогледово рафинирано олио N.Q. - 1950 -
13 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
14 Бензин А-95 H лв./хил.л 1692.00 – 1741.67 - 1692.00 – 1741.67 -
15 Бензин А-98 H лв./хил.л 1975 - 1975 -
16 Безоловен бензин А-95Н – ЕСТО Plus лв./хил.л. 1750 - 1750 -
17 Дизелово гориво лв./хил.л 1667.00 – 1725.00 - 1667.00 – 1725.00 -
18 Дизелово гориво ЕСТО лв./хил.л 1933 - 1933 -
19 Газ пропан бутан лв./хил.л 775 - 775 -
20 Двигателни масла лв./хил.л N.Q. - 1690 -
21 Редукторни масла лв./хил.л N.Q. - 2120 -
22 Хидравлично масло лв./хил.л N.Q. - 1900 -
23 Турбинно масло лв./хил.л N.Q. - 1890 -
24 Калциев оксид 70 - N.Q. -
25 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 28.04.2017 г. 1 USD = 1.79747 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

  

НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА  19-21.04.2017 год.
            ЛЕГЕНДА:
К  – КОТИРОВКА „КУПУВА“
П  – КОТИРОВКА „ПРОДАВА“
С  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
Ф  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Ф-30  – СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
 – СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,
            АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО
К С Наименование м Цена
П Ф на стоката
П Ъ Р В И   Б О Р С О В   К Р Ъ Г
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 260
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица т 270
К Ф Царевица DAP т 286
П Ф Царевица т 310
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 670
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица т 680
К Ф Рапица DAP т 710
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 660
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен т 670
К Ф Слънчоглед маслодаен DAP т 700
П Ф Слънчоглед маслодаен т 720
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 260
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница т 270
К Ф Пшеница DAP т 300
П Ф Пшеница т 320
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА  19 – 21 април 2017 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница – II група
незабавна доставка – EXW 310 20 320 20
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка – EXW 290 - N.Q. -
3 Фуражен ечемик
незабавна доставка – EXW 290 - 320 20
4 Царевица
незабавна доставка – ЕXW 300 10 310 10
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка – ЕXW 690 - 700 -
6 Сусам, белен, в чували х 25 кг N.Q. - 3400 -
7 Лимец, насипно N.Q. - 750 -
8 Овес, насипно 300 - N.Q. -
9 Орехи с черупка, в чували, Молдова N.Q. - 3400 -
10 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
11 Тиквено семе N.Q. - 3000 -
12 Каменна сол, в чували х 25 кг 100 - N.Q. -
13 Слънчогледово рафинирано олио N.Q. - 1950 -
14 Нахут – 6.5 мм, контейнери х 20 т N.Q. - 1650 -
15 Бензин А-95 H лв./хил.л 1675 - 1675 -
16 Дизелово гориво лв./хил.л 1675 - 1675 -
17 Газ пропан бутан лв./хил.л 825 - 825 -
18 Антифриз лв./хил.л 6683.33 - 6683.33 -
19 Спирачна течност лв.хил./л 10541.67 - 10541.67 -
20 Течност за чистачки лв./хил.л 3508.33 - 3508.33 -
21 Грес 9158.33 - 9158.33 -
22 Двигателни масла лв./хил.л 10475 - 10475 -
23 Трансмисионно масло лв./хил.л 7750 - 7750 -
24 Моторни масла лв./хил.л 6916.67 - 6916.67 -
25 Хидравлично масло лв./хил.л 6041.67 - 6041.67 -
26 Калциев оксид 70 - N.Q. -
27 Пелети от бук, в торби х 15 кг N.Q. - 330 -
Центр.курс на БНБ за 21.04.2017 г. 1 USD = 1.82022 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани

 

 

 

Pages: 1 2