Таблица за изчисляване на Стандартния Производствен обем на стопанството (коригирана)

Таблица за изчисляване на икономическия размер на  земеделските стопанства
Данни за стопанството
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА 0.00
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО 0.00
Код по наредба №3 Видове култури и категории животни м.ед. Данни на стопанството (основни култури) Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) Индивидуални СПО (лв.)
1 2 3 4 5 6 = (4*5)
Неприложимо
3001 Обикновена (мека) пшеница и лимец дка 114.00 0
3002 Твърда пшеница дка 112.00 0
3003 Ечемик дка 101.00 0
3004 Ръж дка 55.00 0
3005 Тритикале дка 88.00 0
3006 Овес дка 54.00 0
3007 Царевица за зърно дка 145.00 0
3008 Сорго дка 72.00 0
3009 Просо дка 43.00 0
3010 Ориз дка 269.00 0
3109 Други зърнени култури – ……………………….. дка 51.00 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 51.00 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 51.00 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 51.00 0
Други зърнени култури – ……………………….. дка 51.00 0
3011 Тютюн дка 668.00 0
3012 Хмел дка 1,019.00 0
3013 Захарно цвекло дка 22.00 0
3015 Памук дка 79.00 0
3016 Лен дка 68.00 0
3017 Коноп дка 68.00 0
3018 Слънчоглед дка 110.00 0
3019 Рапица дка 157.00 0
3020 Соя дка 97.00 0
3021 Фъстъци дка 139.00 0
3119 Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
Други технически култури – ……………….. дка 139.00 0
3023 Маслодайна роза дка 462.00 0
3024 Кориандър дка 68.00 0
3025 Анасон дка 68.00 0
3026 Резене дка 68.00 0
3027 Лавандула дка 164.00 0
3028 Салвия дка 68.00 0
3029 Мента дка 68.00 0
3030 Валериана дка 68.00 0
3129 Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 68.00 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 68.00 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 68.00 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 68.00 0
Други етерично-маслени и лекарствени култури – ……………………………………….. дка 68.00 0
3032 Фасул дка 219.00 0
3033 Грах дка 99.00 0
3035 Леща дка 94.00 0
3036 Нахут дка 103.00 0
3139 Други протеинодайни култури – ………………. дка 96.00 0
Други протеинодайни култури – ………………. дка 96.00 0
Други протеинодайни култури – ………………. дка 96.00 0
Неприложимо
3037 Царевица за силаж дка 108.00 ///
3096 Фий дка 187.00 ///
3040 Люцерна дка 88.00 ///
3041 Естествени ливади дка 35.00 ///
3159+3149 Други фуражни култури – ……………………… дка 94.00 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 94.00 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 94.00 ///
Други фуражни култури – ……………………… дка 94.00 ///
3042 Картофи дка 660.00 0
3048+30481 Домати – открито производство дка 1,614.00 0
30482 Домати – оранжерийни дка 9,753.00 0
3050+30501 Краставици – открито производство дка 1,223.00 0
30502 Краставици – оранжерийни дка 9,753.00 0
3052+30521 Пипер – открито производство дка 948.00 0
30522 Пипер – оранжерийни дка 9,753.00 0
3053 Зелен фасул дка 393.00 0
3054 Зелен грах дка 350.00 0
3058 Тикви дка 721.00 0
3059 Дини дка 721.00 0
3060 Пъпеши дка 899.00 0
3169 Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
Други зеленчуци – ………………………………… дка 1,087.00 0
3074 Семкови овощни видове (ябълка) дка 989.00 0
3075 Семкови овощни видове (круша) дка 989.00 0
3074+3075 Семкови овощни видове (дюля) дка 989.00 0
3068 Костилкови овощни видове (череша) дка 1,417.00 0
3069 Костилкови овощни видове (вишна) дка 1,417.00 0
3071 Костилкови овощни видове (праскова) дка 1,417.00 0
3070 Костилкови овощни видове (кайсия) дка 1,417.00 0
3072 Костилкови овощни видове (сливи) дка 1,417.00 0
3078 Черупкови овощни видове (орех) дка 426.00 0
3080 Черупкови овощни видове (лещник) дка 426.00 0
3079 Черупкови овощни видове (бадем) дка 426.00 0
3081 Черупкови овощни видове (кестени) дка 426.00 0
3179 Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
Други овощни видове – ………………………….. дка 944.00 0
3082 Ягодоплодни овощни видове (ягода) дка 971.00 0
3083 Ягодоплодни овощни видове (малина) дка 971.00 0
3077 Ягодоплодни овощни видове (арония) дка 971.00 0
3189 Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
Други ягодоплодни – …………………………….. дка 971.00 0
3089 Лозя — десертни дка 273.00 0
3090 Лозя — винени дка 220.00 0
3091 Цветя-за рязан цвят дка 8,003.00 0
3092 Цветя –луковични растения дка 8,003.00 0
3093 Цветя – саксийни дка 8,003.00 0
3200 Цветя – оранжерийни дка 12,031.00 0
3199 Производство на семена / посадъчен материал дка 310.00 0
3201 Разсадници за трайни насаждения дка 2,483.00 0
3095 Други (угари/други) дка 0.00 0
30941 Култивирани гъби-култивирани печурки м² 51.00 0
30942 Култивирани гъби –  кладница м² 23.00 0
Неприложимо
4100 Говеда и биволи – общо бр. 0.00 ///
4101 Телета и малачета до 1 г. бр. 473.00 0
4102 Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване бр. 203.00 0
4103+4006 Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини бр. 648.00 0
4104 + 4005 Млечни крави и биволици бр. 2,076.00 0
4105 Крави от месодайни породи бр. 386.00 0
4007 Овце—общо бр. /// ///
4008 и 4106 Овце—млечни и Овце-месодайни бр. 143.00 0
4112 Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106) бр. 6.00 0
4010 Кози—общо бр. /// ///
4011 Кози—майки бр. 182.00 0
4107 Други кози бр. 106.00 0
4013 Свине—общо бр. /// ///
4014 Свине—майки бр. 1,708.00 0
4108 Прасенца под 45 дни бр. 535.00 0
4109 Други свине бр. 389.00 0
4016 Птици—общо бр. /// ///
4017 Кокошки—носачки бр. 29.00 0
4110 Бройлери бр. 20.00 0
4019 Пуйки бр. 140.00 0
4020 Гъски бр. 80.00 0
4021 Патици бр. 80.00 0
4023     Щрауси бр. 857.00 0
4022+4111 Пъдпъдъци и други птици бр. 35.00 0
4024 Зайци—общо бр. 0.00 0
4031 Зайкини—майки бр. 293.00 0
4025 Коне и други еднокопитни бр. 490.00 0
4027 Пчелни семейства бр. 125.00 0
4029 Буби—кутийки бубено семе бр. 265.00 0
4309 Калифорнийски червеи м² 41.00 0
4030 Oхлюви м² 12.00 0
ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС СПО-фуражни култури СПО-преживни животни, коне и други еднокопитни животни Фуражен излишък
(1) (2) (3)=(1)-(2)
0 0 0
Фуражни кутури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури
Преживни животни – Телета и малачета до 1г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце—млечни и овце-месодайни; Други овце; Кози—майки; други кози;
В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.