Бизнесът с оптимистична настройка за 2014 г.

Оптимистични прогнози демонстрира българския бизнес за наближаващата 2014 г. Според анкета на Българската търговски-промишлена палата (БТПП) след 607 компании у нас, през 2014 г. няма да се уволняват хора и безработицата няма да расте. Анкетата е част от „Европейски икономически преглед 2014 г.“, който се прави от 15 години.

Бизнесът с оптимистична настройка за 2014 г.

Бизнесът с оптимистична настройка за 2014 г.

Повечето от предприемачите – 62,8%, са уверени, че през 2014 г. няма да имат възможност да откриват нови работни места. Надеждите са били най-големи през 2011 г., но са се сринали през 2012 г., сочи проучването. Факт е обаче, че оптимизмът сред българския бизнес е все по-осезаем.

Половината от предприемачите са сигурни, че през 2014 г. ще увеличат общите приходи от дейността си, само 10% са песимисти. България е на девето място по оптимизъм от 25 европейски страни. Най-уверени в бъдещето са прибалтийските държави и Русия, а най-големи песимисти са Гърция и Кипър.

Най-безнадеждна е била 2012 г., когато позитивизмът е бил най-слаб. Като най-сигурен начин да се подобри икономиката на страната половината анкетирани сочат износа. Малка част от тях разчитат, че вътрешното потребление през 2014 г. ще се повиши – 33,7%, срещу 51,6% през 2011 г. И при инвестициите предпазливостта е осезаема – едва една трета от бизнеса се надява на по-голям прилив на средства в родната икономика.

Leave a Comment