Когато стане дума за поливане, се сещаме за „Полимекс“

BASF
ягодово насаждение с капково напояване

Ягодово насаждение с капково напояване

Когато стане дума за капково напояване и за поливни системи, първата фирма, за която фермерите се сещат, е „Полимекс-София“ ЕООД. Това е и първото дружество в страната, което се зае с апостолско усърдие още в далечната 1994 г. да обяснява на частните земеделски производители преимуществата на капковото напояване. Днес вече няма модерна съвременна ферма за производство на зеленчуци и овощни, която да не е съоръжена с прецизната система на капковото напояване. Сега има стотици търговци на тази поливна технология, но „Полимекс“ не изгуби първото си място в бранша. Фирмата е българският партньор на най-големия европейски производител на системи за капково напояване – ЕВРОДРИП (Гърция). До момента „Полимекс-София“ е изградила капкови системи върху близо 70 000 декара.

Предимствата на капковото напояване са толкова безсппорни, не само защото климатът на България все повече се доближава до характеристиките на субтропика. Не само заради разбитите съоръжения на държавното дружество „Напоителни системи“. Но и защото създават балансиран воден комфорт на растенията и носят значителни икономии на фермерите.

Другите важни преимущества на капковото напояване се свързват със съкращаването на вегетационния цикъл и значителното снижаване на разходите за труд, вода, енергия и торове. Полученият положителен ефект позволява изплащането на направените инвестиции за период от няколко месеца (оранжерийно производство) до няколко сезона (лозя, овошки).

Стойността на 1 декар на система за капково напояване за различните култури се движи в границите на 150-230 лв. за овошките, 500-560 лв. за лозята и малините, 200-550 лв. за зеленчуците и ягодите в зависимост от дебелината на стените на използваните капкови маркучи.

„Полимекс-София“ предлага още и системи за дъждуване и микродъждуване. Нашата фирма е партньор на гръцките AGRODRIP , PALAPLAST , GROUNER, както и на израелската LEGO IRRIGATION. Фирмата предлага широка гама от разпръсквачи за стационарни дъждовални системи с дебити от 0.250 до 25 куб. м. за час и радиус на разпръскване от 8 до 35 метра.Това дава възможност за правилен подбор на поливната техника съобразно нуждите на отделните култури.

„Полимекс-София“  също така изгражда и проектира оросителни и микродъждовални инсталации. Дебитът на микроразпръсквачите варира ат 25 до 110 л/ч, а радиусът на разпръскване – от 1 до 5 метра. Инсталациите дават забележителен ефект, тъй като работят при ниско налягане (1-2 атм. и съчетаване с капковите поливни системи), но имат действие, приблизително на изключително скъпите замъглителните системи, които работят при 16-18 атм. налягане и се изграждат от поцинковани тръби. Те рязко повишават въздушната влажност и снижават температурата в часовете на приложение. Оросителните инсталации позволяват не само механизация и автоматизация на поддържането на благоприятен климатичен режим, но и на растително-защитните мероприятия. През системата могат да бъдат подавани химични препарати за третиране на растенията.

Пивотите са друга поливна дъждовална система, позната у нас като фрегата. Тя може да е стационарна с размах на „крилата“ до 400 м, а те да да се завъртат в пълен кръг от 30 градуса. Ако е в близост до напоителен канал и има опция да се движи, пивотът би  могъл, черпейки вода от канала, да дъждува посевите.

За контакти с „Полимекс-София“ЕООД: Георги Христов, e-mail: info@polymex.com, тел.: 0887 870 781, 032 683 088, адрес: „Цариградско шосе“ № 53, Пловдив

 

Leave a Comment