Агростатистика: 80% от тракторите и 78% от комбайните са над 10 г.

BASF
Силажокомбайните в страната са най-малко на брой, най-обновен е паркът на зърнокомбайните

стар трактор80.1% от колесните трактори в страната са на възраст над 10 години. Това се вижда от данните на Агростатистиката, приложени в Годишния доклад на министерството на земеделието и храните. В обемния документ от стотици страници селскостопанската техника като брой е обхваната в периода 2008-2012 г.

Според данните за 2012 г. в страната има общо 63 123 броя колесни трактори. През 2012 г. машините на възраст до 2 г. са 3.5% от всички. Три-четири годишните са 3.3 на сто, 5-6 г. – 6%, 7-8 г. – 3.8%, 9-10 г. – 3.3%, а тези над 10 г. са 80.1% или общо 50 541 на брой.

Верижните трактори съвсем слабо присъстват в земеделските дейности. Техният брой е 2 511, като от тях 0.8% са на възраст до 2 г., а 93.7% са над 10-годишни.

Тракторните ремаркета са общо 27 650. Тези, на въ3раст до 2 г. да 3.2%, а над 10 г. са 91.5 на сто.

Зърнокомбайните през 2012 г. са общо 10 399. От тях 4.4% са почти нови – до 2 г., а над 10-годишни са 77.8%. През 2008 г. зърнокомбайните над 10 г. са представлявали 81% от всички.

Силажокомбайните са по-малко и от верижните трактори. През миналата година те са били общо 1 856 на брой. От тях новите (до 2 г.) са едва 20 на брой или 1.1%, а над 10-годишните са 95.6%.

Агростатистиката установява тренд на постоянно обновяване на земеделската техника.

Leave a Comment