БНБ: Фирмените кредити с ръст от 5.7%, потребителските намалят с 1.9

BASF
пари, банки

Банките завършиха 2012 г. с 567 млн. лв. печалба

58 млрд.лв. са спестяванията на фирми и домакинства към края на 2012 г.

Банките завършиха 2012 г. с 567 млн. лв. печалба, съобщи БНБ. През 2011 г. тя беше 586 милиона. Въпреки, че ежегодно печалбата намалява, все пак кредитните институции са на плюс. За пръв път обаче банките имаха месечна загуба през 2012 г. и тя бе отчетена за декември. Загубата е в размер на 37.3 млн. лв.  Като цяло обаче данните за изтеклата година са оптимистични.

Намалява обемът на необслужваните кредити, както и обезценките на банките за покриване на просрочия. В същото време обаче върху доходите на финансовите институции продължават да тегнат увеличаващите се разходи за лихви заради нарастването на депозитите.

Другата добра новина е, че за пръв път от началото на кризата отчетът на банките показва намаление като сума на необслужваните над 90 дни кредити. Съвкупно, те са 9.6 млрд. лв., като намаляват спрямо предходното тримесечие с близо 254 млн. лв. По сегменти необслужваните заеми като дял са 18.9% корпоративни, 16.2% – жилищни заеми (1.5 млрд. лв.), и 9.7%  потребителски кредити (868 млн. лв.). Намалението на „лошите заеми“ се дължи основно на намалението в обема на необслужваните корпоративни заеми – с 338 млн. лв. до 7.2 млрд. лв.

Ръстът на кредитите в края на годината се дължи основно на нарастването при фирмените заеми (5.7% годишен ръст) до 38.2 млрд. лв. Жилищните се увеличават с 0.8% до 9.4 млрд. лв., а потребителските се свиват с 1.9% годишно до почти 9 млрд. лв.

Освен че кредитирането е свито, на банките им се налага и да увеличават разходите си за плащане на лихви заради растежа на депозитите от фирми и домакинства. В края на декември общите депозити достигат 58 млрд. лв., като 50.7% от тях са на домакинствата.

Leave a Comment