Строят 89 сгради в Пловдивска област и 1152 в страната

BASF
Жилищните постройки в строеж са еднофамилни по 133 квадрата
строеж на къща

Строят се предимно еднофамилни къщи

1152 сгради в страната са в етап на строителство, съобщиха данни за последното тримесечие на 2012 г. от НСИ. От тях 601 са жилищни, 20 са административни, а 531 – „други”. Определението на статистиката за „други” е производствени, търговски, промишлени, селскостопански, културни, спортни, хотели и хижи.

В жилищните сгради ще има 2147 апартамента със средна площ от 101 кв.м. Административните сгради  са средно по 353 квадрата, а другите – 434.

В Пловдивска област се строят общо 89 сгради – 39 жилищни, 3 административни и 47 други. Жилищните са с общо 62 апартамента, което означава, че се издигат предимно еднофамилни и двуфамилни постройки. Средната им жилищна площ е 133 квадрата, тоест с 30% над тази за страната.

За четвъртото тримесечие на 2012 г. са издадени 2419 разрешителни за строеж в страната. Преобладаващият брой документи е за промишлено-търговските сгради под името „други”, 1379 на брой. Разрешителните за жилищни постройки в страната са 992, а за административни – 48.

В Пловдивска област са издадени 280 разрешителни за 116 жилищни сгради, 6 административни и 158 други. В жилищните са предвидени 318 апартамента с по средно 146 квадрата площ.

Leave a Comment