31 декември: Първото преброяване на България приключва, били сме 3 154 375

BASF -->
Преди 126 години 81.2 на сто от населението е живеело в селата, а мъжете са били с 1% повече от жените
стари вещи

Снимка от блога на Руми Борисова

На 31 декември 1887 г. приключва първото преброяване на населението на България след Съединението. Установено е, че в страната живеят 3 154 375 българи, като 81.2 на сто се намират в селата. Мъжете са с почти 1 на сто повече от жените – 50.9%.

Какво се случва с населението през тези 126 години?

Преброяването се извършва периодично – през 5 до 12 години. Оттогава досега е имало 16 преброявания на Националния статистически институт. В продължение на почти 100 години се отчита постоянно нарастване на населението.

Най-много българи е имало през 1985 година – 8 948 649. Жените са били с 1% повече от мъжете. 64.8 на сто от българите са живеели в градовете, а 35.2 на сто – в селата. От тази година нататък започва низходящата линия на броя ни.

През следващото преброяване през 1992 г. вече сме били с почти половин милион по-малко 8 487 317 души, а гражданите са се увеличили до 67.2%.

2001 г. сме загубили още половин милион от населението и сме се стопили до 7 932 984 души. Броят на мъжете чувствително е намалял спрямо жените, като те са били с 1.6 на сто по-малко от нежния пол. За отбелязване е, че дори след Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, при които губим 140 000 мъже, последвалото преброяване през 1920 г. е отчело първо, че населението е с над 500 000 души повече в сравнение с 1910 г. И второ, че мъжете са само с 0.2 процента по-малко от жените. Във войните през този период България губи 276 000 граждани от Южна Добруджа, чиито земи стават румънски. В същото време към нашата държава преминават нови покрайнини, спечелени през Балканската и Първа световна войни – Пиринска Македония и части от Родопите и Тракия. 350 000 бежанци от Беломорска и Одринска Тракия идват в страната.

Ако се върнем на последното преброяване през 2011 г., виждаме, че статистиката отчита още по-голямо намаление на жителите от почти 600 000 души за 10 години. Преди две години българите в страната са били 7 364 570 души. Към 31 декември 2012 г. населението вече е станало 7 284 552. За 2013-а година все още няма данни, но очакванията са за нов минус. Вече в селата живее 27.1 на сто от населението, а в градовете 72.9 %.

 

Leave a Comment