Скандално! Аграрното министерство отряза над 50% от парите за младите фермери през 2014-2020 г.

Според проекта на МЗХ едва 1800 производители ще се възползват от мярка 112, пред периода 2007-2013 г. те бяха 4100

млад фермерБюджетът по мярка 112 “ „Създаване на стопанства на млади фермери“ е отрязан над 50% в последния проект за разпределяне на средства по Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. Според информация на в. „Преса“ по тази мярка са предвидени 45 476 355 евро за 7-годишния период.

Въпреки, че в последните седмици от министерството пристигаха информации, че се обмисля индивидуалната помощ да бъде увеличена от 25 000 евро на 35 000 и дори 50 000 и 70 000 евро, субсидията за младите фермери ще остане в сегашния си размер, който е по-малко от 50 хиляди лева. Тя ще стигне за  едва 1800 проекта.

Новината идва на фона на честите изявления от страна на министерството, че фермерският бранш в страната застарява и е необходимо да се поощрят по-младите земеделски производители.

АгроПловдив припомня, че за предишния програмен период 2007-2013 г. по мярка 112 бяха предвидени 102 413 694 евро. Сумата позволяваше да бъдат реализирани почти 4100 проекта (4096.5) с размер на инвестицията от 25 000 евро.  

Припомняме още през предишния програмен период общият бюджет по Програмата за развитие на селските райони бе 3, 242 млрд. евро, от които 2, 609 млрд. евро от ЕС и 0,632 млрд. евро. За настоящия програмен период той е ограничен на 2.3 млрд. евро. Сметката сочи, че намалението е по-малко от 30%. За младите фермери обаче орязването ще е над 50%.

Leave a Comment