АЗПБ: Аграрното министерство взима на тъмно важни решения за директните субсидии

На 14 февруари в сайта на МЗХ е публикуван изненадващо проект за наредба за преразпределителните плащания
Венцислав Върбанов

Венцислав Върбанов

„Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) категорично протестира срещу начина по който Министерство на земеделието и храните в частност дирекция „Директни плащания” с директор Снежана Благоева са изготвили на тъмно проект на наредба, от изключително важно значение за земеделските производители относно начина на директните плащания за 2014 г.“ Това пише в публично становище на АЗПБ, разпратено до медиите.

От асоциацията визират Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане , публикуван на сайта на МЗХ на 14.02.2014 г.

„Според европейски регламент, приет на 17 декември 2013 г. № 1307/2013 на ЕП всяка страна-член на ЕС има право да избере по какъв начин да подпомогне своите фермери за настоящия период. Това според документа може да стане по познатия досега начин чрез СЕПП, но може да бъде избран и варианта на т.нар. „преразпределително плащане”.

От АЗПБ посочват, че предложението на аграрното министерство не е обсъждано с браншовете, те не са започнати с него. Не е имало дебат, „защото не са ни  предоставени необходимите документи от МЗХ. Въпреки това и въпреки обещанията на политическото ръководство на МЗХ по време на Националната среща на земеделските производители в България от 6 до 8 февруари в Златни пясъци, на която присъстваха над 500 земеделци от всички браншове,  че предстои сериозно да бъде обсъден този въпрос, МЗХ е публикувало проекта за наредба на сайта си на 14 февруари, без да се допита до браншовите организации“, коментира изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров.

Във въпросния проект на наредба е посочено, че страната избира да подпомага земеделските производители и с „преразпределителни плащания”, без да е визиран какъвто и да е съществен аргумент, както и без да е приложен никакъв анализ на ситуацията. В проектонаредбата пише „че с оглед необходимостта от подпомогане на малките и средни стопанства от 2014 г. предлагаме земеделските стопани да могат да кандидатстват и по схемата за преразпределително плащане”.

„За нас е притеснителен начина по който се вземат такива решения“, се казва в съобщението на АЗПБ. „Не сме виждали нито анализа въз основа на който то е взето, нито евентуалните прогнози за ефекта до който то ще доведе. В останалите страни като Франция и Германия темата е подложена на публични дискусии, от които е станало ясно, че този вид плащания отново водят до неравномерно разпределение на европейските субсидии в различните държави членки. АЗПБ категорично настоява за обществен дебат на проектонаредбата, като преди това изискваме ръководството на МЗХ да предостави анализа, и прогнозите за ефекта от това кои земеделски производители в действителност ще получат реална помощ, за да можем да представим информацията на своите членове и след дискусия да дадем своето аргументирано становище, каквото към този момент не сме компетентни да заявим“, каза председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.

Leave a Comment