Единната сметка в НАП изчезва на 1 март

За последно плащаме данъци и осигуровки по старите сметки на 28 февруари

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщава НАП.

НАП в ПловдивДнес Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски е продиктувана от решението на Конституционния съд, с което текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за противоречащи на Конституцията.

Плащанията по т. нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно на 28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11.00 часа на тази дата. В края на работния ден на 28 февруари 2014 г. досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити.

От 4 март 2014 г. плащанията ще се извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителни вноски, за здравни вноски и за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март 2014 г. в рубриката „Плащане“ на www.nap.bg, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

До края на седмицата НАП ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци в страната, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на приходната агенция.

Leave a Comment