Доматите в полиетиленови палатки се засаждат през март

BASF

Сроковете на засаждане на домати в полиетиленови оранжерии в зависимост от конкретните условия всяка година търпят корекции. За южните райони най-благоприятно е през второто и третото десетдневие на март, а за северните – със 7-10 дни по-късно.

Първи грижи
домати

Доматите се засаждат в полиетиленови палатки до края на март

Засажда се едноредово при разстояние между редовете 80 см и 30 см между растенията в реда. Температурата на горния слой на почвата трябва да бъде над 15-16°С. Растенията се засаждат ръчно на дълбочина над котиледонните листа, а при прерасъл разсад – на по-голяма дълбочина и с полягане на стъблото.

Непосредствено след засаждане растенията се поливат гнездово, за да се уплътни почвата около кореновата система и по-бързо да стане вкореняването. Не се препоръчва поливане и окопаване на доматите в първите няколко дни след засаждането. Първото окопаване се прави след прихващането, тогава се подсаждат загиналите растения. Следващите са след поливане и унищожаване на плевелите и разрохкване на почвата. Растенията се загърлят, за да се подобри хранителният режим и да пуснат допълнително корени. Полива се гравитачно.

Оптималната температура за отглеждане на доматите в полиетиленови оранжерии в слънчеви дни е 24-26°С, в облачно време – 18-20°С, през нощта – 15-16°С, влажност на въздуха – 60-70%.

Подхранване

Първото подхранване – след три седмици

Първото подхранване на растенията се извършва 2-3 седмици след засаждането, по време на образуване на първо съцветие. Първите две подхранвания са с амониева селитра, суперфосфат и калиев сулфат или комбиниран тор, а следващите – с амониева селитра. Количествата на торовете са в зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи. Реакцията на почвения разтвор (pH) трябва да е 6.0-6.5.

Култучене

След като се прихванат, растенията се привързват към телена конструкция и редовно се култучат на всеки 5-6 дни, култуците да не са повече от 5-6 см. При растения, които завършват преждевременно растежа си със съцветие, се оставя резервен култук в пазвата на листа под най-горното съцветие, който по-късно става продължител на стъблото. Растежният връх се отстранява над първия или втория лист след трето или четвърто съцветие. Колкото по-малък е броят на съцветията, толкова по-ран добив се получава. При полудетерминантните сортове най-благоприятно съчетаване на ранозрялост, добив и качество на плодовете се получава при едностъблено отглеждане на три или четири съцветия. Двустъбленото отглеждане понижава ранозрелостта, намалява едрината на плодовете, затруднява растително-защитните мероприятия и създава условия за гъбни болести.

За да не изресяват цветовете, първите две съцветия, а в отделни случаи третото, се третират с унимил – 5 мл на 1 л вода. Разтворът се приготвя непосредствено преди третирането, като се спазват стриктно концентрациите. Третира се в сутрешните часове през 3-4 дни. Внимава се разтворът да не попада върху листата.

Салата – на 1 юни

В зависимост от сорта, технологията на отглеждане и климатичните условия през вегетацията беритбите започват в края на май и началото на юни. Беритбата може да се извършва в експортна и пълна зрялост на плодовете. Откъсването в експортна зрялост спомага по-бързо да наедреят останалите плодове и да се повиши добивът. Презрелите отделят етилен, който задържа развитието на останалите.

 

Източник: www.selo.bg

 

Leave a Comment