Младите фермери ще получават 25% над основното директно плащане за площ

Брюксел приема за млад производител този, който, първо е под 40 г. и второ, няма опит в земеделието
Светлана Боянова, доц. Божин Божинов и Христо Цветанов

Светлана Боянова, доц. Божин Божинов и Христо Цветанов

Младите фермери са особен фокус на новата обща селскостопанска политика 2014-2020 г. Всяка държава член на ЕС задължително трябва да задели 2% от бюджета си по схемата за единно плащане на площ именно за фермерите на възраст до 40 години. За България директните плащания са 700 милиона евро. Въпросните 2 процента трябва да осигурят на младите фермери 25% повече от основното плащане за площ. Темата за младите фермери, както и възможностите за финансиране на земеделието от европейските фондове, разясниха на семинар за журналисти във Велинград изпълнителният директор на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова (зам.-министър на земеделието и храните в кабинета на Бойко Борисов) и членовете на УС на института доц. Божин Божинов от Аграрния университет и Христо Цветанов, земеделски производител (доскорошен председател на Асоциацията на земеделските производители в България).

Не всички фермери на възраст до 40 г. ще се възползват от задължителната 25-процентна надбавка. ПодСветлана Боянова определението „млад“, ЕС разбира не само възрастта, но и опита на земеделския производител. Ако фермерът е на 30 години, но се е регистрирал по Наредба 3 преди 5 и повече години и е получавал директни плащания на площ, той не влиза в категорията „млад“, посочи Светлана Боянова.

Младите фермери ще бъдат облагодетелствани с по-високи преки плащания в продължение на 5 години. Ако те са регистрирани като земеделски производители през 2014 година ще получават 25% повече до 2018 г. включително. Но ако са влезли в земеделието през 2010 г. например, ще могат да ползват завишената помощ само за 2014 г. и … край.

Министерството на земеделието и храните трябва да реши и друг параметър за директното подпомагане на младите фермери – допустимия размер на стопанствата им. Брюксел е дал граници – между 25 и 90 хектара. Какво ще избере България, е въпрос, който си чака отговора от доста време.

1 Comment

  1. Стоян казва:

    крайно време беше да се обясни ситуацията с това кой е млад фермер и това какви са изискванията от институциите.нека това се вземе под внимание и нещата да се урегулират навреме.

Leave a Reply