Правителството отпуска 7.2 млн. лв. на общините, за да наемат 5000 безработни

в паркаПравителството одобри допълнителни разходи от 7.2 милиона лева от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. на днешното си заседание. Средствата ще бъдат насочени към общините за осигуряване на субсидирана заетост.

5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища.

 

Leave a Comment