Производителите с до 300 дка могат да взимат субсидия от 53 лв./дка

От институциите идват разнопосочни сигнали за видовете и начините за плащане на фермерите и това обърква бранша, предупреди Светлана Боянова

работнициИнституциите трябва незабавно да вземат решение за видовете и начина на плащане на земеделските производители по ОСП (Общата селскостопанска политика). Това съобщи Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, в интервю за БНР.  Решенията в сектора трябва да се вземат до 1 август 2014 г.. Дотогава трябва да са ясни конкретните условия за получаване на субсидия от следващата година. В момента обаче земеделските стопани  се объркват от разнопосочните сигнали от страна на държавата и от липсата на диалог с тях по отношение на въпросите, свързани със схемите и мерките  за субсидиране.

Според изчисления на Института стопанствата до 300 декара, които представляват над 87 % от общия Светлана Бояноваброй в Схемата по единно плащане на площ, могат да взимат през 2015 г.  съответно около 41 лв. (базово+преразпределително плащане) плюс 12 лв. (зелено плащане) или общо 53 лв. на декар. В момента средното подпомагане, което се получава, е 30 – 31 лв. 

Светлана Боянова уточни също, че тези суми са много условни. Изчисленията са направени в случай, че страната ни приеме да прилага всички схеми за подпомагане с максималния възможен по регламент бюджет – както задължителните зелени плащания и подпомагане за млади фермери, така и избираемите – подкрепа, обвързана с производството, помощ за дребни стопани,  и плащания за райони с природни ограничения.

Другият вариант е България да избере таван на  субсидиите 150 000 евро по СЕПП и редукция с 5 % (минималният процент съгласно регламента за директните плащания) за сумите над тях. При този вариант според Института стопанствата до 1000 декара ще получават около 18 лв. базово + 12 лв. зелено – общо около 30 лв. на декар. Големите стопанства ще получават приблизително същите пари на декар, като намалението с 5 % за субсидията над 150 000 евро ще се отрази минимално на парите, получавани по СЕПП.

Отделно държавите-членки могат да вземат решение да приспаднат разходите за труд, данъци и осигуровки, като това допълнително ще облекчи големите земеделски производители. 

Светлана Боянова коментира и обещаната от правителството субсидия от 1250 евро за малките стопанства от следващата година, като каза, че това е възможно. Необходимо е обаче да се направи оценка на въздействието на тази схема  върху земеделието в следващия период. Това означава да се преценят плюсовете и минусите. Министерството на земеделието и храните трябва да излезе с конкретните решения по директните плащания до август тази година. По този начин земеделските стопани  ще могат да предвиждат и планират своята дейност, подчерта още Боянова.

 

 

Leave a Comment