Последен ден за кандидатстване за хуманно отношение, растителна защита и плащане на данък върху доходите

Птицевъди и свиневъди ще получат помощите до 15 май, а овощарите до 28 май

Днес изтича срокът за три важни процедури. 30 април е последният ден, в който птицевъдите и 989877свиневъдите могат да подадат заявление за подпомагане с национални средства за хуманно отношение към животните. Помощта, с която държавата компенсира инвестициите в сградния фонд и 5-годишния ангажимент за спазване на европейските изисквания, се дава на два транша. Бюджетът по първия транш и по всяка от двете схеми е 20 млн. лева. Документи за подпомагане ще се подаваха в областните дирекции на фонда по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Средствата ще се изплатят до 15 май.

На 30 април изтича и приемът на заявления за собственици на овощнипръскане, растителна защитаградини, чиито разходи за препарати за растителна защита ще бъдат покрити от помощта. Помощта за тях е 800 000 лв. по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.  До 28 май средствата ще бъдат изплатени.

Пак днес е последният ден за подаване на данъчните декларации на земеделските производители и физическите лиза за доходите през 2013 г. Също днес налозите могат да се платят без санкция за забавяне. 

 

Leave a Comment