Повече от половината царевица в Пловдивско още не е засята

сеитба на царевицаПовече от половината царевица в Пловдивско още не е засята заради дъждовното време. По данни на Областната земеделска дирекция до миналата седмица сеитбата е обхванала 20 628 дка, при заети миналата година 51 040 декара. Подготвени са 30 845 декара.

При слънчогледа, чиято сеитба започна по-рана, вече са засети 238 975 декара маслодайни сортове и 10 200 – с шарен слънчоглед.

През 2013 г. заетите с тази култура полета са били 276 285 декара.

Leave a Comment