6 начина да присадите желан сорт върху нежелано дърво

BASF
Ябълката се присажда само върху ябълка, прасковата – върху 4 други вида

Ако овощните дървета, които отглеждаме, не ни удовлетворяват,  желаният сорт може да се присади върху друго дърво.  Качествата му се пренася с пъпки или резници върху друго. Растенията, върху които се присажда, се наричат подложка, а принесената част – присадник. Присажданията се извършват през зимата или пролетта. Методите за присаждане с калем са „Копулация“, „На разцеп“, „Под кора“, „На кози крак“, „На седло“ и „На страничен зарез“.

Съвместимост

Трябва да се има предвид, че някои дръвчета са съвместими, а други не. Ябълката например се присажда само върху ябълка, крушата – върху круша и дюля, черешата и вишната – върху череша, махалебка и вишна, прасковата – върху праскова, джанка, кайсия и бадем, кайсията – върху кайсия, джанка и праскова, сливата – върху джанка и слива,  а бадемът – върху бадем, праскова и джанка. Подложката оказва влияние върху растежните и репродуктивни прояви на сорта.

Калеми
присаждане с калем

Присаждане на калема

Калемите се събират през топлите дни на февруари и март, като се внимава да са от здраво растение.

Изрязват се едногодишни клонки с дължина около 30 cm, които са разположени от южната страна на короната и пъпките им са добре оформени и развити. Съхраняват се  на тъмно и хладно, заровени във влажен пясък на около 2/3 от дължината им.

Предимството на присаждането с калем е в това, че чрез него могат да се възродят рано през пролетта дръвчета с повредени пъпки при околирането предишното лято.

Какъв метод за присаждане с калем ще се приложи, зависи от възрастта и дебелината на подложката и от момента (срока) на присаждането. При лесно отлепване на кората от подложката, т.е. след започване на активното сокодвижение, обикновено се прилага методът „Под кора“. Ако подложката е в зимен покой, се използва „Копулация“, „На седло“, „Кози крак“, „На разцеп“ или „Страничен разрез“.

копулация

Присаждане чрез копулация

На копулация

Присаждане „На копулация“ се прилага, когато присадникът и подложката имат еднаква или почти еднаква дебелина. Извършва се през февруари–март, като отрезите се правят косо и трябва да са гладки, а за да има пълно покриване на тъканите, тряба да са около 2–3 пъти по-дълги от дебелината на компонентите. Завързват се и се намазват с овощарски мехлем. Този метод се използва при облагородяването на млади ябълкови, крушови и черешови дръвчета.

Под кора

Присаждане „Под кора“ се използва за облагородяване на млади дръвчета. Прави се, когато вече има сокодвижението и

присаждане на пъпка

Присаждане на пъпка

кората лесно се отделя. Добър ефект се постига при клони и цели корони на възрастни плододаващи череши, вишни, ябълки, круши и други семкови дървета. Подбират се 5–6 равномерно разположени във всички посоки скелетни клони и се прерязват на такава височина, на която диаметърът им е не по-голям от 5–6 cm. Отрезът се заглажда, избира се място, където кората е гладка, тя се разрязва надлъжно до 3–4 cm и с тъпата страна на ножчето двете страни на отреза леко се повдигат от дървесината. Ако кората е много дебела, се правят два надлъжни разреза и част от нея се отделя, като дължината трябва да позволява вместването на калема. Върху долната му част се прави гладък и равен отрез с дължина 4–5 cm, започващ от 0,5–1 cm под добре оформена срещуположна пъпка. Обикновено се оставят още 2 пъпки. В началото на отреза се зарязва перпендикулярно на оста на калема до 1/3 от дебелината му, при което се образува прагче, възсядащо подложката. Така той се закрепва по-здраво. Калемът се поставя под леко отделената кора, завързва се плътно и се замазва с овощарски мехлем. Ако клонът е по-дебел от 2 cm, могат да се присадят 2 калема. След като присадките прораснат, превръзките се разхлабват, а по-късно се свалят.

На разцеп
специален нож

Ножовете за присаждане са със скосен връх

Присаждане „На разцеп“ е добро при възрастни дървета, главно ябълкови, крушови и други семкови, чиито клони в мястото на присаждането имат дебелина, не по-голяма от 5 cm в диаметър. Подходящ срок е от началото на февруари до първата половина на април. Клонът се отрязва напречно, отрезът трябва да бъде със слаб наклон, за да се оттича дъждовната вода. С нож се прави разцеп по средата, на дълбочина 4–5 cm и се поставя клин, който го поддържа отворен. Основната част на калема се заостря клиновидно чрез два срещуположни еднакво дълги (3–5 cm) отреза, започващи под пъпката. Поставянето му трябва да се извърши много внимателно, за да съвпадне кората му с тази на подложката. При по-дебели клони могат да се поставят 2–3 калема. Привързва се и се покрива с овощарски мехлем.

На кози крак

Присаждане „На кози крак“ се прилага при подложка, която е няколко пъти по-дебела от калема. Ако клоните са с дебела кора, не се препоръчва този тип присаждане. То може да започне, преди да настъпи активното сокодвижение – февруари–март. След прерязване и заглаждане върху подложката се изрязва клин с дължина 3–5 cm. На долната страна на калема срещу добре оформена пъпка се правят два странични еднакво дълги отреза (3–5 cm), които му придават клинообразен вид. Калемът се поставя така, че кората му да съвпадне с тази на подложката. Завързва се и се намазва с мехлем.

На седло

Присаждане „На седло“ се използва, когато подложката е по-дебела от калема и още няма сокодвижение – февруари–март.

превръзка

Присадникът трябва да се привърже след операцията

Подложката се прерязва отгоре, с наклон, обратен на страната, от която ще се постави присадникът. Този начин е видоизменена копулация и се използва с успех при подложки, не по-дебели от 1–2 cm в диаметър. Прави се кос отрез отстрани за поставяне на калема. Върху него също се прави кос отрез, на около 1/3 от дебелината му и с дължина приблизително 2 cm от основата му, съответстващ на този на подложката. Калемът и подложката се съединяват, като се внимава да съвпаднат камбиалните им тъкани поне в едната страна на отрезите. Превързва се и се намазва с овощарски мехлем.

На страничен зарез

Присаждане „На страничен зарез“ е за предпочитане при млади дръвчета, чиито скелетни клони са с дебелина до 2 cm. Прави се през февруари–март. Подложката се прерязва на 10–12 cm над мястото, където ще се присажда, след което се прави кос разрез с дължина 4–5 cm на 1/3 до 1/2 от дебелината на клонката. Предната му страна трябва да бъде 1,5–2 пъти по-дълга от задната. На калема се правят два отреза, които се срещат под остър ъгъл от едната страна. Камбиалните тъкани на присадника и подложката трябва да съвпадат и прилепнат плътно. Превързва се и се намазва с овощарски мехлем. След прихващане на калема и покарване на пъпките, когато леторастите достигнат височина 10 cm, по-добре разположеният от тях се оставя да расте. Той се превързва внимателно към чепчето на присадника. Върхът на по-слабия се прищипва. През август недоразвитият летораст и чепчето се отрязват изцяло.

 

 

 

12 Comments

 1. Сергей Зайранов казва:

  Пробвайте така: – През есента черницата се орязва от клоните. Разпробива се през целия ствол. Слага се лозова пръчка с 5 (пет) пъпки, така че едната да остане в ствола и от двете страни да има по 2 (две) пъпки. Запълваме отворите на дупките със смола от слива смесена със стърготини от черницата. Замазва се с овощарска смазка и се превързва с лико. През зимата се защитава от студа като се „облече“. През по-топлото време на март се махат „облеклото“ и превръзките. Дядо ми така правеше и се получаваше.

 2. Минчо Танев казва:

  Дърто магаре съм , а нито веднъж не успях да присадя лоза върху черница . Дали времето не спазвам , дали палачорщината е виновна – не зная . До сега имам успехи над мушмола върху дюля , круша върху дюля и толкова . А съм изпонадупчил маса дръвчета – неще и неще !.Хем им се гевезя . То не бяха превръзки , то не бяха мехлеми , само дето не съм им танцувал , пущините ! Сега е началото на Март – пак ще хващам ножа и триона и да видим ?

 3. Николай казва:

  Кога се свалят превръзките?Вече имам покарали пъпки а имам чувството че превръзката пречи т е стяга и не позволява на подложката да едрее

 4. Димитър казва:

  Лоза може ли да се присажда на друго разстение?

 5. Асен казва:

  А лозници могат ли да се присаждат?

 6. isuf ibrahimov казва:

  hay uspesno stava na kopulaciya

 7. Диков казва:

  всички познати методи на присаждане са сполучливи….в правилния момент и стерилно изпълнени.

 8. росен казва:

  при правилно изпълнение на „под кора“, няма пропуск-успех на всички

Leave a Comment