„Млад фермер“ няма да тръгне преди юли

Фонд „Земеделие“ оспорва краткия срок от един месец, в който трябва да одобри проектите

Мирослав Николов, ДФЗПреди да влезем в месец юли, мярката „Млад фермер“ няма да тръгне. Причината е, че от фонд „Земеделие“ са оспорили сроковете, разписани в наредбата. „В новата наредба срокът за одобрение на проекти е сведен от 4 месеца на един, което ще затрудни администрацията, затова ние оспорваме промените“, обяви пред Farmer.bg изпълнителният директор на ДФЗ Мирослав Николов.

Отварянето на мярката се очаква с нетърпение от младите фермери. При последния прием кандидатите бяха много, а отпуснатите средства едва 10 млн. евро. 

На този етап не е ясно бюджетът колко средства ще отпусне за приема по тази мярка. Националният бюджет трябва да финансира одобрените проекти, тъй като Европейската комисия обяви 2014 г. за нулева.

Освен за млад фермер министерството на земеделие възнамеряваше да открие през есента прием и по мярката за инвестиции във физически активи, които да се насочат предимно за модернизация и покриване на изискванията за прилагане на нитратната директива.

1 Comment

  1. Мария Петкова казва:

    Нещо да се уточни моля- кога една страна може да оспори решение, промяна в Наредба или друг административен акт! Към днешен момент ЛИПСВА ОБНАРОДВАНИ промени в Наредба № 9 за Млад фермер. Тогава моля уточнете на какво основание Фонд Земеделие оспорва промяна в срокове за одобрение на проектите?!?

Leave a Comment