Мария и Георги, козеферма Халалица

Мария и Георги – стопани на козефермата "Халалица" вече участват в платформата животновъди в страната, които отглеждат кози

Мария и Георги, козеферма Халалица

Leave a Comment


9 + = седемнайсет