Горите край Варна са продадени на „Южен поток“ евтино, но по правилата

В отговор на разследването на Биволъ от аграрното министерство изпратиха съобщение до медиите
Продадените на Газпром земи край Варна според кадастралната карта

Продадените на Газпром гори край Варна според кадастралната карта

Горите от държавния фонд край Варна край кв. Аспарухово са продадени на консорциум „Южен поток България“ при спазване на нормативите. Това твърди агро министерството в специално съобщение до медиите.

Първо в сайта Биволъ (30 юли), а после и в други медии, се появи разследване, което показа, че земеделското министерство е продало 358.551 дка на консорциума „Южен поток“. Сделката е станала на цена 15 евро според Биволъ или 36.80 лева на кв. м. според други източници. Обичайно сделките в този район са сключвани за 40 до 145 лева за кв. м. Дава се пример и за покупка на крайбрежна земя от Първа инвестиционна банка за 207 лв./кв.м. 

В отговор от МЗХ съобщават подробности по покупко-продажбата. Сделката е сключена на 21.07.2014 г. между „Южен поток България“ АД и Министерство на земеделието и храните. За нея има решение от 15.07.2014 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за изключване от държавен горски фонд на общо 17 бр.имоти на територията на общ. Варна с обща площ 358.551 дка.

Решението за изключване на имотите от държавния горски фонд е взето на основание чл. 73, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 5, чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, чл. 78, ал. 1 и ал. 2, чл. 80, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 5 от Закона за горите по Заявление на „Южен поток България“ АД, се казва в пресинформацията.

За промяната на предназначението и придобиването на имотите заявителят е заплатил общо 20 599 409.21 лева.

От Министерство на земеделието и храните твърдят, че са спазени всички законови изисквания и процедури, като е взето предвид и Решение № 876 / 02.12.2011 г. на Министерския съвет, с което газопроводът „Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект. По тази причина мораториумът, наложен върху имотите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, не е валиден.

Подробният устройствен план – парцеларен план на обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на България“ за имотите е одобрен със Заповед № РД 02-32 / 24.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие, сочи официалната информация.

Leave a Comment