Димитър Греков: Внесохме директните плащания в Брюксел 3 часа преди крайния срок

BASF
До края на август ще бъдат описани напълно пропадналите от наводнение площи, компенсациите ще са догодина

Греков в бтвКонцепцията за директните плащания бе внесена в Брюксел онлайн 3 часа преди крайния срок, съобщи земеделският министър в оставка Димитър Греков в предаването „Неделя 150“ на БНР. По нея работната група от браншовици и служители на министерството е започнала работа още от февруари. „Не можа да се получи единомислие, защото всяка браншова организация дърпаше чергата към себе си“, обясни министърът. Той посочи, че концепцията е в резултат на задълбочен анализ за прилагането на директните плащания през изтеклия програмен период и за допуснатите грешки.

Според проф. Греков схемите за директни плащания ще са полезни и приложими за всички сектори в следващите години.

По повод спора между министерството и браншовите организации за схемата за малките фермери, министърът в оставка смята, че страховете на фермерите са неоправдани. За да получат помощ между 500 до 1250 евро, дребните производители трябва да са активни фермери и да са регистрирани по правилата на законите. „Сумата не е толкова привлекателна“, каза министърът и допълни, че ще има пълен контрол преди изплащането ѝ, така че да е сигурно, че малките производители са изпълнили задълженията си. „Схемата не е лесна за прилагане“, каза той.

По повод страховете, че няма договор със сертифициращ орган, заради което Брюксел може да не изплати финансирани от националния бюджет проекти, Димитър Греков успокои, че на 24 юли т.г. е бил сключен договор между МЗХ и „Делойт България“.

Министърът в оставка съобщи, че са взети мерки да не се позволи на големите стопанства да се цепят, така че да получат по-високи субсидии при преразпределителните плащания. „Съответните стопанства няма да се делят на брата, на сестрата и жената“, даде пример той.

„Надявам се новият изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ да свърши пропуснатото в последните 11 месеца“, каза по повод забавените проекти Греков.

Министърът в оставка съобщи, че до края на август ще бъдат описани напълно пропадналите от наводнение площи. Засега е ясно, че при зърнените култури те са 15 000 декара, но има и пролетни, за които все още няма обобщена информация. „За съжаление, плащанията стават за следващата година, защото трябва да се установи каква е степента на повреденост в съответните култури, каква част от тях ще се прибере“, поясни той.

 

Leave a Comment