Местните инициативни групи могат да бъдат финансирани от 4 фонда

През новия програмен период местните инициативни групи (МИГ) ще могат да бъдат финансирани от 4 фонда

Зам.-министър Бракалова разкри новостите пред МИГ през 2014-2020 г.

Зам.-министър Бракалова разкри новостите пред МИГ през 2014-2020 г.

– Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. ще ще могат да кандидатстват и пред един или повече фондове. Това стана ясно на работната среща по ЛИДЕР в град Правец.

Заместник-министърът на земеделието и храните Марина Бракалова очерта новостите пред функционирането на подхода в България. Сред тях са по-ясното разпределение на функциите между органите, които управляват и взимат решение – Местните групи, Разплащателната агенция и Управляващия орган, и намаляването на административната тежест. Бракалова подчерта, че МИГ трябва да се подкрепят, защото за тях намирането на първоначалното собствено финансиране винаги е било голяма трудност.

Сред приоритетите ще е и въвеждането на електронното управление. Това ще ускори целия процес и ще даде яснота във всеки един момент какво се случва с проекта. „По този начин ще избегнем огромните забавяния, които през изминалите години спъваха нормалното изпълнение на стратегиите“, каза зам.-министър Бракалова.

Според зам.-министъра е необходима повече прозрачност в работата на МИГ за привличане на партньори от други държави.„Именно съвместните международни проекти дават шанс за допълнителни инвестиции, нови пазари и повече заетост“, отбеляза тя.

За по-целенасочено управление на средствата в новия програмен период задължение на МИГ ще бъде извършването на мониторинг и оценка на стратегиите. Ново изискване ще бъде в тях да има интегриран подход към опазване на околната среда, фокусиране върху ресурсната ефективност и насърчаване на иновациите.

 

 

Leave a Comment