„Млад фермер“ се отваря през май 2015, бюджетът по мярката ще е с 65% повече

Първоначално бе обявено, че средствата ще са 46 млн. лв., днес стана ясно, че са увеличени на 76 млн.
Снимка на Националната асоциация на овцевъдите

Снимка на Националната асоциация на овцевъдите

Мярка „Млад Фермер“ от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворена през месец май 2015 г., а бюджетът по нея ще е с 65% по-висок спрямо обявения по-рано през годината. Това стана ясно при срещата на представители на „Национална асоциация на младите фермери в България“ със заместник – министър Васил Грудев днес.  В първоначалния вариант на програмата, изпратен на Европейската комисия през юли 2014 г., предвидените средства бяха 46 млн. лева. Днес Васил Грудев обяви, че те ще са 76 млн. лв. Заместник-министърът обърна внимание, че това е единствената мярка с толкова драстично увеличение на бюджета, спрямо първоначалните предложения.


 

Прочети последните изисквания по подмярката за младите фермери 6.1, публикувани на 24 март 2015 г.: Мярката за младите фермери – изисквания, приоритети, плащане


 

Представителите на асоциацията бяха поканени да вземат участие и в писането на наредбите, които се отнасят до мярката.

„Усилията на екипа на Министерството на земеделието и храните са насочени към изчистване на 426-те забележки и коментари, които Европейската комисия имаше към първия вариант на Програмата“, посочи заместник – министър Васил Грудев. Той обяви, че се очаква България да получи официалното одобрение на ПРСР 2014-2020 до средата на следващата година. Васил Грудев заяви, че през първото тримесечие на 2015 г. ще бъде отворена и подмярка 4.1, която е за подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

Прочети още: Мярката „Млад фермер“ ще е само за реални земеделци – 3000 на брой

 

Leave a Comment