Съществените разлики между директните плащания в плановете „Греков“ – „Танева“

Новата обвързаната подкрепа е коригирана в най-голяма полза за стопаните на зеленчуци и биволи, най-силно губят оранжерийните производители и месодайните ферми

Кои са съществените разлики в плановете за разпределяне на директните плащания между проекта на бившия земеделски министър Димитър Греков и окончателния вариант на настоящия министър Десислава Танева. Танева-Греков Генералната сума за разпределяне, разбира се, остава непроменена – 721 251 000 евро. Няма изненади при партидите за плащане на площ, „зеления компонент“, добавката за младите фермери (0.48%). Наблюдават се обаче размествания при обвързаните плащания. Като цяло сумата на обвързаните плащания (без протеиновите култури) е увеличена с около 854 000 лв. В предишния проект „Греков“ тя беше 102 379 170 евро, а сега е увеличена на 102 817 170 евро. (разликата е 438 000 евро). Ако разделим обвързаните плащания на две големи групи – за животновъди, от една страна, и за производство на плодове и зеленчуци, от друга, виждаме, че обвързаната помощ за животни е намаляла точно с 1 млн. евро. А обвързаната помощ за плодове и зеленчуци се е увеличила с 1 438 000 евро.

Взимат от месодайни крави – дават на биволите и на селекционните крави

С над 40% е намалена общата субсидия за млечни крави при последния вариант спрямо проекта за Греков. Миналата година се предвиждаше обвързаните плащания за млечни крави да са общо 31 165 518 евро, а сега сумата е намалена на 23 919 001 евро. Индикативната ставка обаче е непроменена. В проекта на предишния земеделски министър тя беше 122.71 евро, а сега е 123 евро на животно. При месодайните говеда също има намаление. При варианта „Греков“ помощта за тях беше 13 736 374 евро, а при варианта „Танева“ тя е 12 714 163 евро. Тук примерния размер на глава определено е намален от 122.71 евро на 114 евро. Най-съществената разлика в „кройките“ на двамата земеделски министри се наблюдава за субсидията към крави под селекционен контрол. Миналата година предвидената обща сума за тези животни бе 4 899 391 евро, сега обаче тя е увеличена над два пъти до 11 707 851 евро. Въпреки това няма съществена разлика в индикативната ставка за тях. Във варианта от лятото на 2014 тя беше 196.66 евро, а в сегашния е 198 евро. Изводът от тези очебийни разминавания е, че междувременно от статистиката са отчели, че доста от животните веше са под селекционен контрол. Помощите за овце и кози майки, както и за тези под селекционен контрол се запазват почти без промяна. За овцете и козите майки субсидията е 6 евро при 6.44 в проекта от 2014 г. За селекционните животни преди шест месеца се знаеше, че помощта ще е 30.68 евро, а сега оповестиха, че ще е 31 евро. Скок с около 900 000 лева се забелязва и при обвързаната помощ за биволи. Миналата година тя бе фиксирана на 2 307 445 евро, а в окончателната форма общата субсидия е 2 767 713 евро. Индикативната ставка е увеличена от почти 179 евро за бивол на 215 евро. (Увеличението е почти 20%.)


Виж варианта „Греков“: Директни плащания: За биволи 178 €, за крави за месо и мляко 122.7, за овце и кози 6.4 Вариантът „Танева“: Директни плащания 2015 г. – окончателен вариант!


 

Помощта за плодове се увеличава с 15%, за полски зеленчуци с 20, за оранжерийни намаляна с 66.6%

Няма съмнение, че най-ощетеният бранш при промените в обвързаните плащания е този на оранжерийните производители. Тяхната обща субсидия е намалена с почти 5 млн. евро – от 7 407 209 евро на 2 650 000 евро. Индикативната ставка също търпи дълбока корекция от 7 459.63 евро/ха на 2 500 евро/ха.  В същото време настоящите стратези в министерството са увеличили общата субсидия за плодове от 17 395 859 евро на 20 024 464 евро. Миналото лято овощарите знаеха, че ще получават индикативно по 440.61 евро/ха, а сега ги изненадват с 507 евро на хектар. Увеличението при тях е с около 15%. За производителите на полски зеленчуци общата помощ е увеличена от 14 293 976 евро та 17 861 580 евро. Като ставка на хектар обаче увеличението е по-голямо – от 374.32 евро на 470 евро. Тук ръстът е 20%.


Вариантът „Греков“: Директни плащания: за полски зеленчуци 374 €/ha, за оранжерийни 7 460, за плодове 440€ Вариантът „Танева“: Директни плащания 2015 г. – окончателен вариант!


Leave a Comment