Връщат правото на работодателя да пенсионира служителите

44c27fb726a0Новият закон за пенсионирането връща правото на работодателя сам да реши дали да изпрати в заслужен отдих служителите, които са навършили възраст и стаж за пенсиониране. Такава промяна в проекта на закона предвижда Министерството на труда и социалната политика, съобщи ресорният министър Ивайло Калфин, цитиран от „Дневник“.

В момента хората, които отговарят на условията за пенсиониране сами решават дали да продължат да работят, дори и работодателят да не е съгласен.

Ивайло Калфин преценява, че досегашната практика от последните години не е дала положителни резултати, а точно обратното: поставя в неблагоприятно положение работниците без право на пенсия, защото ги лишава от закрила.

Leave a Comment