Възрастна ларва, Tuta absoluta

BASF

Възрастна ларва на Tuta absoluta

Възрастна ларва, Tuta absoluta

Leave a Comment