Стадата с едър и дребен добитък са се стопили с 34% през 2014 г.

BASF

овце на пътяПрез 2014 г. стадата с едър и дребен рогат добитък и свине, са се стопили с 34.0% спрямо отчетените стопанства през 2013 г. В края на годината общият брой на животните е 113.3 хиляди, съобщава доклад на Министерството на земеделието и храните. Стопанствата, в които се отглеждат до 10 говеда са намалели с почти 30.0%, а стопанствата с 10 и повече говеда са се увеличили с 1.7%. Най-голям е броят на изчезналите ферми, които отглеждат кози – 36.6%. Тези с овце са намалели с 26.6%. Само 4.3% от свинете са се отглеждали в стопанства с 1-2 животни. В стопанствата с 1 000 и повече свине през 2014 г. са се грижили за 85.6% от всички животни в страната.

Броят на животните е намалял при почти всички видове спрямо 2013 г. – говедата са 552.8 хил. броя, което е с 4.0% по-малко, овцете са 1 335.3 хил. броя – с 2.5% по-малко (овцете майки са намалели с 3.8% до 1 109 хил. броя). Свинете са с 5.7% по-малко до 553.1 хил. броя, но женските свине за разплод над 50 кг са се запазили (43.3 хил. броя спрямо 43.5 хил. броя през 2013 г.). Общият брой на козите се е увеличил с 1.2%, но козите майки са намалели с 6.9%.

Тенденцията за увеличаване на броя на месодайните крави се е запазила и през 2014 г. те са с 23.8% повече, докато овцете майки за производство на месо са намалели с 10.5%.

Произведеното през 2014 г. мляко също е намаляло с 5.7% до 1 231 098 тона. Кравето мляко е 1 102 732 тона, овчето – 74 978 тона, козето – 44 521 тона и 8 867 тона – биволското. През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.220 млн. броя животни, което е с 5.7% по-малко от предходния период.

 

 

1 Comment

  1. mfj,e/rje. казва:

    НА СНИМКАТА ВИЖДАМЕ РЕАЛНОСТА НА СЪВРЕМЕНЕН ЖИВОТНОВЪД ДО НЕЯ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА ИМА И СНИМКА НА СЪВРЕМЕНЕН ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛ.

Leave a Comment