рапица, Открит ден на БАСФ в Тихомирово

Клеранда дава шанс на рапицата в най-ранните й фази при конкуренцията с плевели
Архивна снимка от Открит ден на БАСФ

рапица, Открит ден на БАСФ в Тихомирово

Leave a Comment


2 + три =