Група с преобладаващото участие на Цветелина Бориславова получи близо 1 млн. лв. агросубсидия

BASF
Шест групи производители, две от които пловдивски, получават към 7 млн. лв. за инвестиционни разходи
Ябълковата градина до с. Динк Архивна снимка на АгроПловдив

Ябълковата градина до с. Динк
Архивна снимка на АгроПловдив

Шест обединения на производители получиха близо 7 млн. лева по схемата „Групи производители„, съобщиха от ДФ „Земеделие”. Сред бенефициентите е и групата „Съни фрутс България“ ООД, в която преобладаващо участва банкерът Цветелина Бориславова. Съдружници във фирмата са „Ай Ти Пи“ЕООД, „Съни епъл“ЕООД, „Сиесайеф АгроПроджекс“, в които Бориславова е едноличен или мажоритарен собственик, както и „Зелена Странджа“ЕООД на Мартин Ганев. Субсидията за дружеството, извършило инвестиционни разходи през 2014 г., е почти милион – 967 хил. лв., съобщават от пресцентъра на ДФЗ. Според публикация на АгроПловдив Цветелина Бориславова стопанисва най-голямата ябълкова градина в страната, която е до село Динк, обл. Пловдив.

В най-голям размер е помощта за групата „Агрекоселект“ООД, в която участва известният пловдивски оранжериен производител Никола Гунчев. Дружеството получава близо 2.5 млн. лв.

Друга група от района на Пловдивска област е „Хепи фрутс“ООД. Съдружници в нея са овощарят Асен Багашев, който има насаждения в Ново село, Мария Панчова и Светозар Кавърджиев. Помощта за групата е 1.2 млн. лв.

В същия размер от 1.2 млн. лв. е субсидията и за „Грийнфрут БГ“ООД – Бургас.

Малко над 900 хил. лв. получава „Зар груп“ ООД – с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш и над 170 хил. лв. са за „АЛЛ БРАНДС“ ООД – Русе.

Финансовата помощ е осигурена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от националния бюджет.

Субсидираните инвестиционни разходи за 2014 г. включват купуване на земеделска техника – трактори, пръскачки, мотокарни уредби, косачки, платформи за бране на плодове и др., както и купуване на системи за капково напояване, мрежи за защита от градушки, автоматични линии за претегляне и опаковане на плодове и овощен посадъчен материал.

Основните изисквания за одобряване на групи производители на плодове и зеленчуци са те да имат поне 4-ма членове и годишен оборот не по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС. Инвестициите по схемата „Групи производители” трябва да бъдат извършени в рамките на не повече от 5 години. През този 5-годишен период бенефициерите трябва да изпълнят поне една от целите на схемата, а именно – да увеличат броя на членовете в групата, да увеличат стойността на реализираната продукция, да внедрят нови продукти или технологии, да подобрят сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и др.

 

 

EKODARPOL

Leave a Comment


едно + 6 =