Силно нападнатите от полевка стърнища не се засяват есента

След жътва полето се третира срещу плевелите
Многото щъркели на нивата след жътва са сигурен знак, че има полевки

Многото щъркели на нивата след жътва са сигурен знак, че има полевки

След приключване на жътвата е задължително да се извършат маршрутни обследвания за  определяне плътността от полевката, съветват в последния си бюлетин експертите от отдел „Растителна защита“ в Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив. При  установяване  на 2 колонии на декар се  препоръчва дълбока оран  на дълбочина над  22 см,  с която се разрушават гнездата и хранителните камери в колониите.

Силно  нападнатите  стърнища да  не  се засяват  през  есента, а  да  се  оставят  да зимуват като угар. По-силно нападнатите площи да се засяват по-късно. Да не се засяват есенни житни  до люцерна.

Борба с плевелите в стърнищата

След    приключване   на   жътвата ,  на   площи    с   преобладаващо заплевеляване   с   коренищни   ( балур ,   троскот ,      пирей   и   др .)   и кореновоиздънкови плевели (поветица, паламида, млечок, къпина и др.), е необходимо да  се  внесат тотални  хербициди.

Химичното  третиране се  извършва, когато  плевелите са  във  фенофаза „бутонизация ”   за    широколистните  и „изкласяване” за житните. Изполдват се БАРКЛИ   ГАЛЪП 360   – 400-1200мл/дка;   ГЛИФОЗАТ   С-400-1200мл/дка; ГЛИФОГАН 480СЛ  400-1200мл/ дка; ГЛИФОС  36СЛ  – 400-1200мл/дка; ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ  – 390-960 мл/дка; РАУНДЪП    -400-1200 мл/дка, РАУНДЪП ЕКСТРА  270-700мл/дка; ДОМИНАТОР  МЕГА 480  СЛ  – 300-900мл/дка; НАСА 360 СЛ  – 400-1200 мл/дка; ТОРИНКА  – 400-1000 мл/дка; ТЪЧДАУН СИСТЕМ  4    -150-400мл/дка.

Забележка: Ниската доза е  срещу  едногодишни, а  високата срещу многогодишни плевели!

При  използването  на  посочените продукти за растителна защита задължително спазвайте  следните условия:

* При  извършване  на почвообработки на  площи, заплевелени с коренищни и кореновоиздънкови плевели да не се използват дискови брани, защото те нарязват корените на плевелите и така  спомагат за размножаването и разпространението им;

* Температурата на  въздуха да  не  е по-висока от 25ºС ;

* Да  не  се  допускат животни  на паша  в обработените площи най-малко 30 дни след  третирането;

* Посочените хербициди да се внасят в активна вегетация на плевелите при височина 20-30 см,  до  фаза „изкласяване” на  житните  и „бутонизация” на широколистните плевели.

* Почвената обработка да се извърши 20 дни след внасянето на  тоталния хербицид.

Leave a Comment