Самоосигуряващите се декларират чрез интернет начало и край на дейност

BASF -->

НАП в ПловдивСамоосигуряващите се (по смисъла на Кодекса на труда) вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП, съобщават от приходната агенция в Пловдив.

Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност.

Новата услуга облекчава значително близо 90 000 самоосигуряващи се в обхвата на НАП Пловдив, регистрирани като такива в офисите Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян, които вече няма да се налага да посещават приходната агенция. Този вид декларации могат да се подават по интернет за периоди след началото на 2015 г.

Персоналният идентификационен код (ПИК) се издава безплатно във всеки офис на НАП за броени минути и дава достъп до множество електронни услуги на Агенцията, включително подаване на всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации от самоосигуряващите се лица.

 

Leave a Comment