81% от българите с доход под необходимия за нормален живот

Близо 47 на сто от българите изкарват месеца с 295 до 562 лева

на нивата80.9 на сто от домакинствата у нас живеят с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка на живот. А необходимият доход за издръжка през второто тримесечие на годината е 561.90 лева на човек и 2 248 лева на домакинство, съставено от двама възрастни и две деца. Това съобщиха на пресконференция лидерът на КНСБ Пламен Димитров и представители на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Парите са необходими семейството да покрива разходите си за храна, жилище, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.

34 на сто от българите са с общ доход на човек от домакинството под издръжката за бедните домакинства – или 2,46 млн. българи живеят с доход на човек от домакинството до 295 лева, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров, което по думите му е тревожна тенденция.

Издръжката на живот на човек от домакинство на бедни е достигнала 294,52 лева, което показва намаление с 0,9 на сто спрямо март тази година и увеличение с 1,9 на сто спрямо същия период на 2014 година.

Независимо от факта, че при нискодоходните групи е регистрирано намаление в абсолютно изражение, техният дял е почти два пъти по-голям от високодоходните групи. Движението е по-скоро от нискодоходните групи към среднодоходните домакинства, което е положителна индикация, но като се има предвид, че за около половината от домакинствата доходите им гравитират между издръжката на бедните и необходимите средства на издръжка, голяма е вероятността да попаднат в групата на бедните отново.

Домакинствата с общ доход на човек над издръжката на живот са около 19,2 на сто (около 577 хиляди). С общ доход на човек от домакинството от 295 лева до 562 лева са 46,7%. Тази група бележи нарастване с 9,1 на сто спрямо същия период на предходната година, което се обуславя от динамиката на минималната работна заплата, според анализът на института към КНСБ.

 

 

Leave a Comment