Николай Гайдов: До три месеца ще създадем национален пчеларски борд

BASF

Николай Гайдов, председател на общинско пчеларско дружество „Акация 1899“ – Пловдив пред АгроПловдив

Николай Гайдов, пчелар

Николай Гайдов

Г-н Гайдов, в Несебър пчеларите бяха призовани към обединение и от министъра Десислава Тонева, и от председателя на работната група по пчеларство в Европейския парламент Мария Габриел. Какъв беше ефектът дотук?

Ефектът бе, че в дните на Международния фестивал на меда в Несебър седнахме на една маса представители на различни пчеларски сдружения. И успяхме да проведем конструктивен разговор без упреци и конфликти. Да, всички сме съгласни, че е необходимо обединение, но въпросът е как да се постигне то.

Какви бяха идеите?

Като начало всички бяхме единодушни, че е необходимо да се възродят местните пчеларски организации. Именно те, като излъчат свои представители, ще учредят след това национално пчеларско обединение. И в момента има местни пчеларски дружества, но те са твърде малко.

Къде има създадени такива дружества?

При нас в Пловдив и още в Плевен, Монтана, Кърджали, Смолян, Видин, Русе и Варна. Както виждате, те са общо 8, а областите са 28. Към нашето пловдивско дружество „Акация 1899“ например участват сдруженията в Садово, Стамболийски, Брезово, Карлово и Асеновград. Но пък има области, където никой с никого и никъде не се е сдружил.

Няма ли да отнеме твърде много време създаването на местни пчеларски организации, които след това да създадат националната? И кой ще инициира това?

Разбира се, че ще отнеме немалко време. А ние не можем да чакаме колегите, които не са организирани в някаква структура, да се сетят и да го направят. Не можем, защото сега започват да се създават правилата за новата тригодишна пчеларска програма, която ще започне да действа през 2017 г. Затова взехме решение за създаване на нещо като Пчеларски борд.

Кой ще участва в този борд?

В него ще има представители на местните сдружения, които споменах. Освен това има няколко утвърдени национални пчеларски организации, които също ще излъчат свои хора в Борда. Имам предвид Националната пчеларска организация, Конфедерацията на българските пчелари, Женското пчеларско сдружение, обединението на биопчеларите, Клуб №1 и други. Всички те ще участват в законотворчеството, което касае бранша.

Ще се постигне ли единна позиция в Борда по чувствителни за пчеларите теми?

При нас споровете са доста, но има четири възлови момента, по които трябва да изградим обща платформа. Това е отношението ни към препаратите за растителна защита, начините за спиране на кражбите на пчелни семейства, условията за създаване на пчелини и начините за финансово подпомагане.

След като сте съставили идеен план за обединение, какви ще са практичните стъпки оттук нататък?

До три месеца ще имаме нова среща. Тя трябва да доведе до създаване на обединение. После ще започне и работата за изграждане на местни структури. Има обаче един голям проблем. Пчеларите са много инертни. Чакат някои друг да им свърши организационната работа. Но все някога ще разберат, че мнението им може да тежи само когато е изказано от името на пчеларско обединение.

 

 

EKODARPOL

Leave a Comment


9 − пет =