Пчеларите ще разполагат с 10 дни от 26 октомври да кандидатстват за финансова помощ по всички мерки

Пчеларите ще разполагат с 10 дни от 26 октомври да кандидатстват за финансова помощ по всички мерки

пчелинът на ГениОт 26 октомври до 6 ноември 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще отвори отново Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. за кандидатстване по всички мерки.

По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” бюджетът е 350 000 лева, по мярка Б „Борба срещу вароатозата” – 2 200 000 лв., а по мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв. Общият размер на подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” е 1 486 526  лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки. Мярка „Д“ – „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” е с бюджет от 300 000 лв. От тях за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.

Съгласно Наредба № 9/2013 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 са определени и лимитите на разходите за мерките и дейностите по Програмата.

Образец на заявление за подпомагане по Националната програма по пчеларство и всички документи, касаещи приема, могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014–2016/-2016–/.

 

Leave a Comment