Добивите от слънчоглед в Пловдивско са с 60 кг по-ниски от средните, от ябълки са по-високи

BASF
Статистиката отчита по-лоши резултати при слънчогледа и десертните лозя, по-добри при царевицата, ориза, винените лозя и ябълките

прибиране на слънчогледСтатистиката за реколтата от пролетници и плодове показва, че добивите в Пловдивска област са по-ниски от средните за страната при слънчогледа и десертните лозя. По-високи са при царевицата, ориза, винените сортове лозя и ябълките.

При 213 кг/дка средно за страната реколта от слънчоглед, в Пловдивско производителите отчитат 151 килограма. Данните са почти окончателни за тази година, тъй като жътвата на слънчогледа в областта е приключила за 98% от засетите площи.

Под средните национални добиви е и реколтата от десертните лозя. В Пловдивска област тя е 561 килограма от декар, докато в национален мащаб от МЗХ отчитат 594 килограма според последните оперативни данни.

За сметка на тези две реколти, производителите в област Пловдив са постигнали по-високи добиви при ориза – 795 кг/дка. Водолюбивата култура се отглежда основно в три области – Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Средният резултат е 742 кг/дка.

При царевицата националният среден добив от декар е 531 кг, а в Пловдивското поле е 560 килограма. Реколтираните площи в областта са 67%.

694 кг/дка е реколтата от винени лозя в Пловдивска, а за страната – 612 килограма. 90% от гроздето вече е обрано.

Тази година е рекордна за ябълките в Пловдивска област. Те са родили средно по 1121 кг/дка при 948 кг/дка в национален мащаб. Беритбата на ябълки е преминала финала при над 90% от градините.

Leave a Comment