До 1.5 млн. лв. кредит за земеделци, които членуват в кредитни кооперации

Българската банка за развитие предоставя заемите при лихва не по-висока от 7%

Българска банка за развитиеБългарска банка за развитие (ББР) обяви програма за кредитиране на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз (НКС) Евростарт.

Всяка взаимоспомагателна кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години. Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро и семейни предприятия, като чрез индиректно финансиране им се даде възможност за достъп до сравнително евтин кредитен ресурс за подпомагане на дейността им.

Кредитите ще се предоставят от кооперациите на техните членове целево и ще са за закупуване на семена и фуражи, ветеринаромедицински продукти, резервни части за селскостопански машини, както и за реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на съоръжения и закупуване на земеделска техника.

Със сключването на договор за финансиране с Българска банка за развитие кооперациите се ангажират да предоставят средствата на своите членове при лихвен процент не по – висок от 7%. Взаимоспомагателните кредитни кооперации у нас, които могат да се възползват от програмата на ББР, са 26 на брой.

Leave a Comment