Предприятие за преработка на риба в Брезово получи плащане ОП „Рибарство“

BASF

Предприятие за преработка на риба в Брезово, област Пловдив получи финансова помощ за проект, реализиран по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Заедно с инвеститор, който е създал рибна база в село Ряхово, област Русе, за двата проекта са изплатени общо 1 665 331 лв., съобщиха от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

рибовъдствоОбщо ДФЗ е изплатил тези дни 4 347 145 лева за проекти по три инвестиционни мерки ( в това число и мярка 2.6) от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

По мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” са преведени 2 562 171 лева за реализацията на два проекта. Със средства от ОПРСР по мярката е изградена ферма за култивиране на змиорки в Лом и рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в язовир „Княжево”.

Одобрената субсидия по двете мерки е до 60% от размера на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства, а 25% – национално доплащане от държавния бюджет.

Държавен фонд „Земеделие“-РА извърши окончателно плащане на стойност 119 642 лв. и по мярка 3.5. „Пилотни проекти” от ОПРС за проект за размножаване на езерен рак при разработени биотехнологични параметри за органично аквапроизводство.  Мярката е инвестиционна и се финансирана от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Одобрената субсидия е до 100% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% – национално доплащане.

 

Leave a Comment