МЗХ изключи мярка 6.4 от графика за 2016 г. и разгневи хиляди бенефициенти

BASF
БАБЕП внася официално писмо с въпроси до парламентарната комисия по еврофондовете
Ивайло Здравков

Ивайло Здравков

„Хиляди бенефициенти са крайно разочаровани от изключването на мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от индикативния график за 2016 г. Така за трета поредна година от новия програмен период мярката за инвестиции в неземеделски дейности ще остане запечатана“, коментира пред АгроПловдив председателят на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) Ивайло Здравков. Неговите наблюдения са, че към отварянето на мярка 6.4 има голям интерес и нетърпение от хората от селските райони, които искат да развият малък бизнес. „Между 3 и 4 хиляди потенциални бенефициенти ще подадат проекти при старта, но ето че той отново се отлага. Разочарованието е огромно, защото тази мярка е сред най-очакваните“, посочи Здравков.

По мярка 6.4, чиито цели са като на старата мярка 312, могат да се създадат с частни инициативи къщи за гости, спортни комплекси, фурни, автосервизи и мивки, печатници, звукозаписни студия и т.н. Предполага се, че бюджетът ѝ ще е 100 млн. евро и отново ще е недостатъчен за финансиране на подадените проекти.

Забавеното отваряне ще пресира одобрените бенефициенти и заради ограничения срок, в който трябва да бъдат изпълнени проектите.

От БАБЕП ще подготвят още днес официално писмо, което ще внесат в парламентарната комисия по еврофондовете, за да бъде потърсено обяснение от Министерството на земеделието и храните защо 6.4 не е предвидена за 2016 година.

Leave a Comment