Над 2 000 млади фермери завършиха професионални курсове

млад фермерНад 2 000 земеделци внесоха в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ документи за преминато обучение по Схемата за млади земеделски стопани. На 1 декември изтече срокът за представяне на удостоверения за придобити от професионални умения и познания, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Според изискванията на схемата, фермерите, които нямат специализирано образование, трябва да преминат минимум 150 часа обучителен курс.

Изтече и срокът, до който стопаните, кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук, трябваше да представят в Държавен фонд „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук. Участие в схемата заявиха общо 60 земеделски стопани, като 59 от тях са предоставили документите си в срок. Декларираните площи с памук са над 2 800 ха.

Leave a Comment