Започна плащането на 78 лв. за говеда и 136 лв. за биволи

кравиФонд „Земеделие“ започна изплащането на първия транш субсидии за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството. Според заповедта на министъра сумите, които се превеждат като преходна национална помощ са по 78 лева за говедо и 136 лв. за бивол.

Близо 6 000 земеделски стопани ще получат финансова подкрепа по схемата. Право на подпомагане имат фермери, които към последния ден за подаване на заявления отглеждат в стопанствата си минимум 70% от референтния брой животни, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Общата сума, която фермерите ще получат, е почти 19 млн. лева.

Вторият транш от субсидията ще бъде преведена на стопаните през януари. Тогава общата сума за брой животно ще стане 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи.

 

Схема за преходна национална помощ, необвързана с производството (ПНДЖ1) Ставка (лв./животно) Ставка пъви транш (лв./животно) Ставка втори транш (лв./животно)
 

Говеда

 

195

 

78

 

117

 

Биволи

 

340

 

136

 

204

 

 

Leave a Comment