Мярка 14 за хуманно отношение ще се въведе частично

BASF

теленцеБюджетът на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР, нова за този програмен период, ще е в размер на 60 млн. евро, съобщи Владислав Цветанов, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХ по време на Четвъртата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Цветанов разясни, че по мярката подпомагане е предвидено за осигуряване на свободна подова площ само за телета. Едно теле е приравнено към 0.4 животински единици, а подпомагането за една животинска единица е 27.46 евро, каза експертът, цитиран от Агрозона.

По думите на Цветанов в момента се подготвя първият работен вариант на наредбата за прилагането на мярката, която се очаква да стартира в края на март тази година. Скоро ще се проведе и тематична работна група за новата мярка в ПРСР.

Leave a Comment