55 563 стопани имат ферми до 1000 дка

Десислава ТаневаСтопанствата до 1000 дка се обработват от 55 563 на брой стопани от общо 94 815, регистрирани до края на юни 2015 г. Към 5 588 фермери обработват 79 на сто от земята.Това информира по време на парламентарния контрол вчера министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Тя посочи обаче, че за производителите на плодове и зеленчуци, стопанствата към 1000 декара на практика са големи. Техният стопански финансов обем в евро е достатъчно висок и тези ферми са устойчиви земеделски стопанства.

Десислава Танева за пореден път заяви, че земеделското министерство подкрепя малките и пазарно неустойчиви фермери в настоящия програмен период, както и животновъдството, плодовете и зеленчуците, които в пъти намалиха производството си.

Министърът припомни, че страната ни е приела таван за директните субсидии за обработваема земя – за да не отиват средствата само в големи стопанства, се прилага намаление от 5% за сумите между 150 хил. и 300 хил. евро и от 100% за субсидията над 300 хил. евро.

Според концепцията през 2015-2020 г. няма да има прехвърляне на средства между директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за новия програмен период (2014-2020 г.).

За да бъде избегната сегашната концентрация на средства от директните плащания в големите стопанства, е въведена и Схемата за преразпределително плащане. За първите 300 дка (30 ха) на всяко стопанство ще се получават допълнително 15 лв. на декар към основните директни плащания, които са в размер на 30 лв. на декар.

По линия на държавните помощи през миналата година, най-вече по „де минимис“ парите са разпределени с горен таван при животновъдите с 200 броя крави. По този начин 11 742 хил. лева са доразпределени именно към малки и средни земеделски стопанства, подчерта министърът.

Leave a Comment