Фермите са произвели със 7 хил. тона по-малко мляко през 2015 г.

крави в стопанството на Светла МаневаПрез 2015 г. в млекопреработвателните предприятия у нас са влезли 522 658 тона мляко (краве, биволско, овче и козе), като в това число кравето мляко е 492 788 тона. Всъщност това е млякото, с което се работи в сектора и върху него и произведената продукция се плащат данъци. С други думи това е законното мляко на страната, съобщава изпълнителният директор на Националния съюз на говедовъдите в България Михаил Михайлов. Има още малки количества продадена чрез млекомати суровина, за което също има отчетни документи.

В сравнение с 2014 г. е констатирано намаление както при общото получено мляко, така и при кравето, съответно с 7 046 тона и 1 594 тона. Голямо е намалението на произведеното биволско и овче мляко – 5 452 т, което е над 15%. Този факт за сетен път доказва, че колкото повече субсидии се дават, толкова производството намалява, коментира Михайлов.

Цифрите говорят за една средна млечност далече под изискванията за развъжданите породи. Това важи особено силно за овцевъдството, където средната млечност е доста под 30 л от овца.

Най-много мляко е получено през месеците май и юни, а най-малко през февруари и декември.

За годината е обработено и предоставено на пазара 78 149 т прясно мляко, което е значително повече отколкото през 2014 г (+6 700 т), кисело мляко – 138 608 т (+ 3 000 т), сметана – 2 125 т (– 125 т), масло – 991 т (– 30 т) и сирене 66 930 т (+ 5 000 т). В сравнение с миналата година са произведени повече млечни продукти, а в същото време имаме намаление на произведеното мляко. Обяснението съгласно данните може да е само едно: обработеното през 2015 г мляко е било с по-добри качествени показатели от това, произведено през 2014 г.

Leave a Comment