Новият председател на оранжерийната асоциация е Йордан Кръстанов

BASF -->
БАПОП продължава курса към разплитане на загадката Кой и защо намали субсидиите за бранша от 7.9 на 2.5 млн. евро

 Завод за разсади на Полимекс

Новият председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) е Йордан Кръстанов. Той замени Красимир Кичуков, чиито 3-годишен мандат изтече. Изборът бе направен на отчетно-изборното събрание на БАПОП, което приключи вчера в с. Минерални бани, Хасковско. Кръстанов е собственик на оранжерии край с. Синитево, Пазарджишко, съобщи секретарят на асоциацията Георги Камбуров.

За заместник-председател 25-те присъствали на събранието членове на БАПОП са избрали Велин Георгиев (Петрич).

Георги Христов

Георги Христов

Председател на Контролния съвет на асоциацията става Георги Христов, собственик на „Полимекс“ЕООД.

Седемте члена на УС са Й. Кръстанов, В. Георгиев, Атанаска Бялкова, Веселин Пенев, Красимир Кичуков, Йордан Балабанов и Огнян Златев.

Според променения през миналата година устав на асоциацията, изпълнителният директор ще бъде избран с конкурс, който УС трябва да насрочи през годината.

БАПОП поема твърда линия към възстановяване на справедливостта в разпределянето на субсидиите по обвързаните плащания. В края на 2014 г. стана ясно, че размерът на помощта за оранжерийно производство неочаквано е намален от 7.9 млн. евро на 2.5 млн.

Както се знае, асоциацията спечели делото, чрез което поиска информация от земеделското министерство за причините, довели до промяна на първоначалния и одобрен от браншовите организации в сектор Плодове и зеленчуци вариант за разпределяне на помощта по тази схема. МЗХ обжалва съдебното решение пред Върховния Административен съд. Делото е абсолютен прецедент в отношенията на браншовите земеделски организации в аграрното ведомство.

 

Leave a Comment