Вредните за пчелите пестициди пак не бяха забранени от Брюксел

България гласува за забраната им, но не бе постигнато квалифицирано мнозинство

Регламентът на Европейската комисия, който ограничава употребата на вредните за пчелите пестициди, отново не

застрашени пчели

Проектът за регламент в защита на пчелите бе отхвърлен от 8 държави

мина, въпреки че България гласува „за“ приемането му вчера. В подкрепа на предложението са гласували 15 държави членки, 8 са били „против”, а 4 – „въздържал се”, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. При гласуването не бе постигнато квалифицирано мнозинство, но бе налице по-широка подкрепа в сравнение с първото гласуване по проекта на регламент в Постоянния комитет по хранителна верига и здравеопазване на животните на 15 март.

Заседанието на Апелативен комитет е било вчера. България е подкрепила предложения от Европейската комисия проект на регламент във връзка с условията на одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд. В него се предвижда още и забрана за употреба и продажба на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.  

В документа, предложен за гласуване на държавите членки, са включени и възможности за извършване на изследвания и опити на вече третирани семена, както и за прилагане на по-строги мерки за използването на неоникотиноиди на национално ниво. Срокът за изтегляне и промяна на съществуващите разрешителни за продукти за растителна защита, съдържащи трите активни вещества е 30 септември 2013 г. Предвижда се регламентът да влезе в сила от 1 декември 2013 г., но след като бъде одобрен с мнозинство.

В мотивите за наложените промени се посочва, че рискът за пчелите и другите опрашващи насекоми е изключително значим, и за това следва да се подкрепят всички необходими мерки за контролирана употреба на пестицидите, включително от неоникотиноидния клас. Целта е да се предотвратят вредните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 

Leave a Comment