БАБХ: От 10:00 до 19:30 ч. пръскането с инсектициди по въздух и земя е забранено

растителна защита, хеликоптерОт 1 юни до октомври пръскането с инсектициди по въздух и земя е забранено в интервала 10:00 ч. –  19:30 ч., напомнят от Българската дирекция по безопасност на храните (БАБХ). Ограниченията са наложени, за да се предпазят пчелните семейства от отравяне. Забраните са описани в Наредба 15. Преди 1 юни часовият интервал е по-различен – 11:00 ч. до 18:30 ч.

За да проведат растителнозащитно мероятниятие или дезинсекция на складови помещения, земеделските производители подават в областните дирекции на агенцията, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец. Разрешението за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане се иска най-малко 6 дни преди датата на третирането.

Стопаните, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, трябва да уведомят лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.

 

Leave a Comment