Пак ваксинират! Този път срещу Син език

кравиНова акция за ваксиниране започва. Всички говеда и овце над 3-месечна възраст ще бъдат защитени срещу заболяването Син език, което през 2014 г. имаше обхвата на епидемия. Ваксинацията е планирана и е  в изпълнение на Програмата за надзор и контрол на болестта Син език по преживните животни, съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При говедата ваксината срещу Син език се прилага 28 дни след ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

Неидентифицираните селскостопански животни също подлежат на ваксинация, но след съставяне на Акт на собствениците им и последвала идентификация съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност. Ако животните не са регистрирани в БАБХ, собствениците и ползвателите на животновъдни обекти заплащат глоба от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, а при повторно нарушение от 2000 до 10 000 лева.

 

Leave a Comment


едно + 1 =